TEORINIŲ DISCIPLINŲ METODINĖS GRUPĖS RENGINIAI

2015.03.26. 9 VAL. SEPTINTASIS SOLFEDŽIO KONKURSAS „PELIKANAS“ DALYVAUJA VII KLASĖS 2015.04.13. 18 VAL. DAUGIABALSIŲ PRATIMŲ KONCERTAS „DAINUOJAME KARTU“ DALYVAUJA BAIGIAMŲJŲ KLASIŲ- VII IR X KLASIŲ MOKSLEIVIAI