Mokyklos direktorėLaimutė Užkuraitienė

 

 

 

 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Leokadija Buchmalecienė.

Vadovauja styginių instrumentų (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, klasikinė gitara), fortepijono, teorinio metodinių grupių ugdomajam darbui.

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Irena Karsokienė.

Vadovauja akordeono, pučiamųjų instrumentų, vokalo, džiazo ir populiariosios muzikos, bendrojo fortepijono metodinių grupių ugdomajam darbui.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Vaida Beinarienė. 

Vadovauja liaudies instrumentų, chorinio dainavimo, folkloro bei chorinio dainavimo bendrojo fortepijono metodinių grupių ugdomajam darbui.

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams – Gintautas Žemaitis.

Atsako už ūkinę-techninę dalį, kontroliuoja visų ūkio darbuotojų atliekamą darbą.