IRENA KARSOKIENĖ

Direktorė

Pareigybių aprašas

Savaitės dienos Priėmimo valandos
Pirmadienis 10.00−12.00
Antradienis 15.00−17.00
Trečiadienis 14.00−16.00
Ketvirtadienis 15.00−17.00
Penktadienis  
 
    Kontaktai

Mob. tel. +370 615 82201
El. paštas: direktorebdmm@gmail.com

 

       

 
 
VAIDA BEINARIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vadovauja liaudies instrumentų, chorinio dainavimo, folkloro bei chorinio dainavimo bendrojo fortepijono metodinių grupių ugdomajam darbui.

 

Savaitės dienos Priėmimo valandos
Pirmadienis 14.00−16.00
Antradienis 14.00−16.00
Trečiadienis 14.00−16.00
Ketvirtadienis 14.00−16.00
Penktadienis 12.00−14.00
 
    Kontaktai

Tel. (8 5) 262 78 58

Mob. tel. +370 688 19375
El. paštas v.beinariene.bdmm@gmail.com

 

 

 

 

 
LEOKADIJA BUCHMALECIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vadovauja styginių instrumentų (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, klasikinė gitara), fortepijono, teorinio metodinių grupių ugdomajam darbui.

 

Savaitės dienos Priėmimo valandos
Pirmadienis  
Antradienis 15.00−17.00
Trečiadienis 15.00−17.00
Ketvirtadienis 10.00−12.00
Penktadienis  
 
    Kontaktai

Tel. (8 5) 261 19 89

Mob. tel. +370 686 52702
El. paštas leokadijabuch@gmail.com

 

 

 

 

 

 
IEVA ŠATAITĖ-DAILIDIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vadovauja akordeono, pučiamųjų instrumentų, vokalo, džiazo ir populiariosios muzikos, bendrojo fortepijono metodinių grupių ugdomajam darbui.

 

Savaitės dienos Priėmimo valandos
Pirmadienis 10.00−13.00
Antradienis 11.00−13.00
Trečiadienis 11.00−13.00
Ketvirtadienis 11.00−13.00
Penktadienis 13.00−15.00
 
    Kontaktai

Mob. tel. +370 613 28844
El. paštas i.dailidiene.bdmm@gmail.com

 

 

                                     

 

 

 
GINTAUTAS ŽEMAITIS

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Atsakingas už mokyklos ūkinę-techninę dalį, techninio personalo darbuotojų atliekamų darbą.

 

 

Kontaktai

Tel. (8 5) 261 75 98
El. paštas zemaitis.gintautas@gmail.com