Mokyklos direktorėLaimutė Užkuraitienė

 

 

 

 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Leokadija Buchmalecienė.

Vadovauja styginių instrumentų (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, klasikinė gitara), fortepijono, teorinio metodinių grupių ugdomajam darbui.

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Irena Karsokienė.

Vadovauja džiazo ir populiariosios muzikos, pučiamųjų, akordeono, bendrojo fortepijono, tarptautinių ryšių, parengiamųjų klasių metodinių grupių ugdomajam darbui.

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Marija Simonaitienė.

Vadovauja liaudies instrumentų, chorinio dainavimo, folkloro bei chorinio dainavimo bendrojo fortepijono metodinių grupių ugdomajam darbui.

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Vaida Beinarienė. 

Atsakinga už projektus ir metodinę veiklą.

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams – Gintautas Žemaitis.

Atsako už ūkinę-techninę dalį, kontroliuoja visų ūkio darbuotojų atliekamą darbą.