Mokyklos direktorėLaimutė Užkuraitienė

 

 

 

 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Leokadija Buchmalecienė.

Vadovauja styginių instrumentų (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, klasikinė gitara), fortepijono, teorinio metodinių grupių ugdomajam darbui.

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Irena Karsokienė.

Vadovauja džiazo ir populiariosios muzikos, pučiamųjų, akordeono, bendrojo fortepijono, tarptautinių ryšių, parengiamųjų klasių metodinių grupių ugdomajam darbui.

Vadovauja liaudies instrumentų, chorinio dainavimo, folkloro bei chorinio dainavimo bendrojo fortepijono metodinių grupių ugdomajam darbui.

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Vaida Beinarienė. 

Vadovauja liaudies instrumentų, chorinio dainavimo, folkloro bei chorinio dainavimo bendrojo fortepijono metodinių grupių ugdomajam darbui.

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams – Gintautas Žemaitis.

Atsako už ūkinę-techninę dalį, kontroliuoja visų ūkio darbuotojų atliekamą darbą.