Mokyklos direktorėLaimutė Užkuraitienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Leokadija Buchmalecienė.

Vadovauja styginių instrumentų (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, klasikinė gitara), fortepijono, teorinio metodinių grupių ugdomajam darbui.

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Irena Karsokienė.

Vadovauja džiazo ir populiariosios muzikos, pučiamųjų, akordeono, bendrojo fortepijono, tarptautinių ryšių, parengiamųjų klasių metodinių grupių ugdomajam darbui.

Direktorės pavaduotoja ugdymui – Marija Simonaitienė.

Vadovauja liaudies instrumentų, chorinio dainavimo, folkloro bei chorinio dainavimo bendrojo fortepijono metodinių grupių ugdomajam darbui.

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams – Gintautas Žemaitis.

Atsako už ūkinę-techninę dalį, kontroliuoja visų ūkio darbuotojų atliekamą darbą.

Projektų ir metodinės veiklos koordinatorė – Vaida Beinarienė.

 

Mokyklos taryba

Tarybos pirmininkė – Loreta Chodzkienė.

Tarybos nariai – Inga Šatinskienė, Irina Papčenkova, Danguolė Daugilienė, Danutė Buklerevičiūtė, Irina Kirzner, Laimutė Užkuraitienė, Liudvikas Silickas, Augustė Rutkauskaitė, Ūla Paliokaitė, Ieva Voverytė.

 

 

METODINĖ TARYBA

Algimantas Velička, Regina Jurkonienė – fortepijono metodinės grupės pirmininkai,

Irina Kirzner – smuiko metodinės grupės pirmininkė,

Tatjana Kuc – violončelės metodinės grupės pirmininkė,

Agnė Varanavičienė – klasikinės gitaros metodinės grupės pirmininkė,

Svetlana Puidokienė, Enrika Džiaugienė – teorinės metodinės grupės pirmininkės,

Steponas Mikas, Virginija Katinienė – chorinio dainavimo metodinės grupės pirmininkai,

Jurgita Šarkuvienė, Veslava Sulžicka – chorinio dainavimo ir bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkės,

Nerijus Martinaitis – liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkas,

Vilija Filmanavičienė – medinių  pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkė,

Algirdas Šuminas  –  varinių pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas,

Raimondas Jakutis, Nijolė Vigelienė  – akordeono metodinės grupės pirmininkai,

Arūnas Navakas, Rimantas Jurkonis – džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės pirmininkai,

Laima Domikaitė-Kvaraciejienė – vokalo metodinės grupės pirmininkė,

Vaiva Blažienė, Snieguolė Kliunkienė – bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkės

 

DARBUOTOJAI:

 

 Vardas Pavardė Pareigybė Kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas
Artūras Alenskas mokytojas metodininkas simfoninis orkestras
Artūras Alšauskas mokytojas metodininkas gitara
Irma Asinavičienė mokytoja ekspertė kanklės
Birutė Asevičiūtė mokytoja vyresn. mokytoja; vyresn. koncertmeisterė fortepijonas
Jelena Augaitienė mokytoja metodininkė fortepijonas
Asta Bakaitienė mokytoja metodininkė smuikas
Andrius Balachovičius mokytojas vyresn. mokytojas akordeonas
Aušra Marija Banaitytė koncertmeisterė ekspertė fortepijonas
Rūta Banevičienė mokytoja metodininkė fortepijonas
Modestas Barkauskas mokytojas  mokytojas simfoninis orkestras
Arvydas Barzinskas mokytojas metodininkas trimitas
Doloroza Baublienė mokytoja vyresn. mokytoja smuikas
Ieva Baublytė mokytoja mokytoja išilginė fleita
Vaida Beinarienė mokytoja, projektų ir metodinės veiklos koordinatorė mokytoja kompozicija
Robertas Beinaris mokytojas mokytojas obojus, orkestras
Neli Beredina mokytoja metodininkė choreografija
Laimonas Bilevičius mokytojas mokytojas mušamieji instrumentai
Algirdas Biveinis mokytojas metodininkas fortepijonas
Vaiva Blažienė mokytoja, bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė ekspertė fortepijonas
Aistė Bružaitė mokytoja, liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkė ekspertė kanklės
Danutė Buklerevičiūtė mokytoja vyresn. mokytoja vokalas
Egidijus Buožis mokytojas mokytojas fortepijonas
Gytis Cinauskas koncertmeisteris koncertmeisteris fortepijonas
Jovita Čepaitytė-Bložė mokytoja mokytoja fortepijonas, parengiamoji grupė
Zigmas Čepulėnas mokytojas mokytojas klasikinė gitara
Irena Čepulkovska mokytoja metodininkė violončelė
Danguolė Čivilytė mokytoja metodininkė fortepijonas
Jolanta Čiurilaitė Kurnickienė mokytoja mokytoja vokalas
Danguolė Daugilienė mokytoja metodininkė kanklės
Tanzilia Digrienė mokytoja metodininkė solfedžio
Laima Domikaitė – Kvaraciejienė mokytoja, vokalo metodinės grupės pirmininkė ekspertė solinis dainavimas
Dalia Dubietytė-Užusienienė mokytoja vyresn. mokytoja solinis dainavimas
Linas Dužinskas mokytojas, koncertmeisteris vyresn. mokytojas fortepijonas
Enrika Džiaugienė mokytoja, teorinių disciplinų metodinės grupės pirmininkė metodininkė solfedžio, muzikos teorija, harmonija, muzikos kūrinių analizė
Marija Zita Eimulienė mokytoja vyresn. mokytoja fortepijonas
Aldona Einorienė mokytoja metodininkė chorinis dainavimas
Vilija Filmanavičienė mokytoja,  pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkė ekspertė fleita
Juozas Gabartas mokytojas ekspertas saksafonas
Jūratė Gabriūnienė mokytoja vyresn. mokytoja fortepijonas
Lina Giedraitytė  mokytoja  mokytojas  fortepijonas
Andrius Gilys mokytojas vyresn. mokytojas dirigavimas
Ingrida Grigaitienė mokytoja metodininkė smuikas
Gintaras Grigaitis mokytojas vyresn. mokytojas klarnetas
Ramunė Grigienė mokytoja metodininkė smuikas
Kotryna Grigienė koncertmeisterė mokytoja fortepijonas
Mečislova Gudienė mokytoja vyresn. mokytoja bendras fortepijonas
Daina Gutauskienė mokytoja metodininkė fleita
Rasa Guželienė mokytoja vyresn.. mokytoja koncertmeisterė, fortepijonas
Albinas Guželis mokytojas ekspertas saksafonas
Izolda Imbrasienė mokytoja metodininkė fortepijonas
Galina Jakaitienė mokytoja mokytoja arfa
Raimondas Jakutis mokytojas, akordeono metodinės grupės pirmininkas metodininkas akordeonų orkestro vadovas ir dirigentas
Galina Jaruševičienė mokytoja metodininkė fortepijonas
Algirdas Jedemskij mokytojas mokytojas birbynė
Rūta Jonynienė mokytoja metodininkė kanklės, liaudies instrumentų orkestras
Dainius Jozėnas koncertmeisteris koncertmeisteris ekspertas fortepijonas
Dalius Stanislovas Jovaiša mokytojas mokytojas kontrabosas, orkestras
Zenonas Juozapavičius mokytojas ekspertas trimitas
Regina Jurkonienė mokytoja, fortepijono metodinės grupės pirmininkė metodininkė fortepijonas
Rimantas Jurkonis mokytojas, džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės pirmininkas ekspertas fortepijonas
Tautvydas Jurkša mokytojas mokytojas akordeonas
Eglė Kasteckaitė koncertmeisterė metodininkė koncertmeisteris
Raimondas Katinas mokytojas ekspertas chorinis dirigavimas
Virginija Katinienė mokytoja, chorinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė ekspertė chorinis dainavimas, dirigavimas
Daina Kavaliauskienė mokytoja metodininkė fortepijonas
Ksenija Kazakevič mokytoja, koncertmeisterė vyresn. mokyutoja, vyresn. koncertmeisterė privalomas fortepijonas
Teresė Zita Kirilauskienė mokytoja mokytoja bendrasis fortepijonas
Irina Kirzner mokytoja,  smuiko metodinės grupės pirmininkė ekspertė smuikas
Vytautas Kiminius mokytojas mokytojas birbynė
Snieguolė Kliunkienė mokytoja, bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė metodininkė fortepijonas
Algirdas Klova mokytojas mokytojas folkloro ansamblis, smuikas
Paulius Bernardas Koncė mokytojas ekspertas fleita
Aleksandr Kozlov mokytojas metodininkas saksafonas
Viačeslav Krylov koncertmeisteris vyresn. koncertmeisteris fortepijonas
Natalija Krupavičiūtė mokytoja ekspertė chorinis dainavimas
Daiva Kubilienė mokytoja metodininkė smuikas
Tatjana Kuc mokytoja, violončelės metodinės grupės pirmininkė ekspertė violončelė
Jūratė Kučinskaitė mokytoja metodininkė solfedžio, harmonija, muzikos teorija
Albinas Kučinskas mokytojas metodininkas bigbendas (orkestras)
Sonata Kudžmienė mokytoja metodininkė solinis dainavimas
Nijolė Kuklytė  mokytoja  mokytoja  choreografija
Tomas Kutavičius mokytojas mokytojas spec. fortepijonas, improvizacija
Kristina Liudvika Kuzmaitė mokytoja metodininkė muzikos istorija
Antanas Ladyga mokytojas ekspertas tūba, eufonija
Vytautas Labutis mokytojas mokytojas ansamblis
Gediminas Laurinavičius mokytojas vyresn. mokytojas mušamieji instrumentai
Daina Lazauskienė mokytoja metodininkė dainavimas, fortepijonas
Tomas Leiburas mokytojas mokytojas koncertmeisteris
Judita Leitaitė mokytoja metodininkė dainavimas
Rita Lidžiuvienė mokytoja vyresn. mokytoja fortepijonas
Olga Lingienė mokytoja vyresn. mokytoja klasikinė gitara
Saulius Lipčius mokytojas metodininkas klasikinė gitara
Romualdas Lukošius mokytojas ekspertas fortepijonas
Irina Malinauskienė mokytoja vyresn. mokytoja solfedžio
Jolita Matkienė mokytoja vyresn. mokytoja kanklės
Nerijus Martinaitis mokytojas, liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkas metodininkas birbynė, lumzdelis, skrabalai
Rasa Malikėnienė mokytoja vyresn. mokytoja fortepijonas
Ina Masiulienė mokytoja vyresn. mokytoja fortepijonas
Ramutė Mažeikaitė mokytoja vyresn. mokytoja smuikas
Daina Jūratė Mažeikaitė mokytoja vyresn. mokytoja muzikos istorija, bendrasis fortepijonas
Jurgita Melienė mokytoja vyresn. mokytoja fortepijonas
Deividas Meškauskas  mokytojas  mokytojas  choreografija
Ilona Meškėnienė mokytoja vyresn. mokytoja bendrasis fortepijonas
Alvydas Meškėnas mokytojas mokytojas klarnetas
Steponas Mikas mokytojas, chorinio dainavimo metodinės grupės pirmininkas metodininkas chorinis dainavimas, dirigavimas
Diana Mikienė mokytoja ekspertė chorinis dainavimas, dirigavimas
Tatjana Mikolajevič  mokytoja  mokytoja   solfedžio
Marijan Mikolajevič mokytojas vyresn. mokytojas klasikinė gitara
Sonata Mikulė   koncertmeisterė koncertmeisterė fortepijonas
Rūta Misiūnaitė mokytoja metodininkė fortepijonas
Irena Mišutytė mokytoja vyresn. mokytoja muzikos istorija
Maria Mirovskaya koncertmeisterė  koncertmeisterė  fortepijonas
Elena Musteikienė mokytoja vyresn. mokytoja fleita
Oleg Molokojedov mokytojas mokytojas džiazo fortepijonas, improvizacija
Rūta Elona Montrimaitė – Aleksiūnienė mokytoja metodininkė smuikas
Vilma Mončytė mokytoja metodininkė vokalas
Elena Namajūnienė mokytoja metodininkė fortepijonas
Arūnas Navakas mokytojas, džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės pirmininkas ekspertas fortepijonas, improvizacija, ansamblis
Tatjana Oganian mokytoja metodininkė fortepijonas
Natalja Okruško mokytoja metodininkė smuikas
Liudvika Olševska mokytoja mokytoja fortepijonas
Julius Pakalka mokytojas vyresn. mokytojas akordeonas
Jolanta Patamsienė koncertmeisterė mokytoja ekspertė koncertmeisterė
Rasa Paulavičienė mokytoja vyresn. mokytoja fortepijonas
Regina Pažusienė mokytoja vyresn. mokytoja chorinis dirigavimas
Alfonsas Penikas mokytojas metodininkas dainavimas
Vladimiras Petkevičius mokytojas vyresn. mokytoja akordeonas
Elvyra Dalia Pliopienė mokytoja metodininkė chorinis dainavimas, bendras fortepijonas
Vilius Pocius mokytojas metodininkas obojus
Milda Poškaitė mokytoja vyresn. mokytoja bendras fortepijonas
Loreta Pugačiukienė mokytoja metodininkė smuikas
Arvydas Puidokas mokytojas ekspertas kontrabosas, bosinė gitara
Svetlana Puidokienė mokytoja ekspertė solfedžio, muzikos teorija, harmonija
Aidas Puodžiukas koncertmeisteris koncertmeisteris ekspertas fortepijonas
Reda Puodžiukė mokytoja vyresn. mokytoja smuikas
Marius Pupkovas mokytojas ekspertas fleita, fleitų orkestras
Elle Raaliste mokytoja, koncertmeisterė metodininkė fortepijonas
Giedrė Rimšaitė mokytoja mokytoja džiazo dainavimas
Tatjana Radovič mokytoja ekspertė fortepijonas
Nijolė Radzevičienė mokytoja ekspertė fortepijonas
Tomas Ramančiūnas mokytojas metodininkas violončelė
Ernestas Ramelis mokytojas ekspertas violončelė
Valerijus Ramoška  mokytojas  mokytojas  trimitas
Rasa Rapalytė mokytoja mokytoja vokalas
Alfreda Rimienė koncertmeisterė metodininkė fortepijonas
Giedrė Rytel mokytoja metodininkė fortepijonas
Žilvinas Rukas mokytojas mokytojas birbynė
Gintaras Samsonas  mokytojas  mokytojas  kompozicija
Raimonda Savickienė koncertmeisterė metodininkė fortepijonas
Danutė Serbentienė mokytoja metodininkė smuikas
Jurga Silickienė mokytoja metodininkė fortepijonas
Halina Silko mokytoja mokytoja bendrasis fortepijonas
Violeta Simaitienė mokytoja ekspertė violončelė
Dana Smolskaitė mokytoja vyresn. mokytoja fortepijonas
Gintautas Smolskas mokytojas ekspertas akordeonas
Sunigilda Smolskienė mokytoja ekspertė fortepijonas
Kristina Smulskytė mokytoja metodininkė fortepijonas
Birutė Sokolovskaja mokytoja mokytoja dainavimas
Joris Sodeika mokytojas mokytojas vokalas, fleita
Egidijus Stanelis mokytojas mokytojas valtorna, orkestras
Auksė Eglė Stankevičienė mokytoja ekspertė chorinis dainavimas, dirigavimas
Agnė Stančikaitė mokytoja mokytoja vokalas
Laima Steponavičiūtė mokytoja metodininkė smuikas
Edita Suchockytė-Macijauskienė mokytoja mokytoja meno improvizacija
Regina Sudnikavičienė mokytoja metodininkė solfedžio
Veslava Sulžicka mokytoja, chorinio dainavimo bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė metodininkė fortepijonas
Vilma Šakalytė mokytoja vyresn. mokytoja fortepijonas
Marius Šinkūnas  mokytojas  mokytojas  mušamieji instrumentai
Dalia Šakenytė mokytoja vyresn. mokytoja /  koncertmeisterė metodininkė fortepijonas
Stasys Šaltenis mokytojas metodininkas vokalas
Marija Laimutė Šalučkaitė mokytoja metodininkė solinis dainavimas
Jurgita Šarkuvienė mokytoja, bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė metodininkė chorinis dainavimas, bendrasis fortepijonas
Ieva Šataitė-Dailidienė  mokytoja vyresn. mokytoja fortepijonas
Milda Dalė Marijona Šileikienė mokytoja metodininkė privalomas fortepijonas
Leonid Šinkarenko  mokytojas  mokytojas  gitara
Arūnas Šlaustas koncertmeisteris koncertmeisteris fortepijonas
Algirdas Šuminas  mokytojas, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas  mokytojas  pučiamieji instrumentai
Skaistė Šuminienė mokytoja metodininkė fortepijonas
Raimonda Talat Kelpšaitė-Cinauskienė mokytoja metodininkė akademinis dainavimas
Egidijus Taleikis  mokytojas  mokytojas  klarnetas
Violeta Tamašauskienė mokytoja vyresn. mokytoja violončelė
Laimutė Tamošiūnienė koncertmeisterė koncertmeisterė metodininkė fortepijonas
Audra Telksnytė mokytoja vyresn. mokytoja fortepijonas, vargonai
Alicija Tryk mokytoja vyresn. mokytoja fortepijonas
Kristina Tuinylienė koncertmeisterė koncertmeisterė ekspertė fortepijonas
Judita Ūksaitė koncertmeisterė vyr. mokytoja fortepijonas
Edmundas Urbonas mokytojas vyresn. mokytojas elektrinė gitara
Regina Urbonienė  mokytojas  mokytojas  dailė
Vaidas Urmilevičius mokytojas mokytojas džiazinis dainavimas
Auksuolė Varkulevičienė mokytoja mokytoja choreografija
Ugnius Vaiginis mokytojas ekspertas trimitas
Kęstutis Vaiginis mokytojas mokytojas saksofonas
Nikodemas Vaineikis mokytojas mokytojas birbynė
Lina Vaitkuvienė koncertmeisterė mokytoja fortepijonas
Rita Vaišytė – Šumskienė mokytoja vyresn. mokytoja muzikos teorija
Arūnas Valiulis mokytojas metodininkas saksofonas
Agnė Varanavičienė mokytoja, gitaros metodinės grupės pirmininkė metodininkė klasikinė gitara
Nerija Vasiliauskienė mokytoja metodininkė fortepijonas
Lijana Venslovienė mokytoja mokytoja kanklės
Jūratė Veiverienė mokytoja metodininkė violončelė
Algimantas Velička mokytojas, fortepijono metodinės grupės pirmininkas ekspertas fortepijonas
Indrė Veličkaitė mokytoja, koncertmeisterė mokytoja fortepijonas
Šarūnė Versockienė mokytoja vyresn. mokytoja fortepijonas
Janė Nijolė Vigelienė mokytoja,   akordeono metodinės grupės pirmininkė ekspertė akordeonas
Veronika Vitaitė  mokytoja  ekspertė  fortepijonas
Aušra Vileikienė mokytoja mokytoja smuikas
Vilimantas Vitartas mokytojas ekspertas valtorna
Dalia Vyšniauskienė mokytoja metodininkė fortepijonas
Vilma Vytienė mokytoja metodininkė smuikas
Daiva Zakarienė  mokytoja  mokytoja  solfedžio
Feliksas Zakrevskij mokytojas mokytojas improvizacija, koncertmeisteris
Sonata Zubovienė  mokytoja  mokytojas  koncertmeisterė
Elvyra Zujienė mokytoja vyresn. mokytoja bendras fortepijonas, dirigavimas
Arūnas Zujus mokytojas mokytojas fagatas
Loreta Žickienė mokytoja vyresn. mokytoja fortepijonas
Eglė Žukauskienė mokytoja vyresn. mokytoja fortepijonas
Teresė Vanda Žvironienė mokytoja metodininkė fortepijonas