Mokyklos istorija ir dabartis

 

1948 m. vasario 17 d. dieną buvo įsteigta Vilniaus septynmetė muzikos mokykla. Veikė fortepijono, styginių instrumentų, pučiamųjų instrumentų, teorinis, bendrojo fortepijono skyriai. Svarbiausi žmonės, kurių talentas ir jėgos, pasiaukojamas darbas, įžvalgumas ir paprasčiausia žmogiškoji šiluma padėjo augti, – tai pirmieji mokyklos direktoriai: Konradas Kaveckas (1948-1949), Jonas Adomavičius (1949-1950), Antanas Karosas (1950-1962).  Labai svarbūs pirmieji pedagogai: A. Dirvianskaitė, E. Čibirienė, H. Vainikonienė, N. Piliackienė, T. Freidbergienė, S. Bernšteinas, E. Pilotaitė-Armonienė, V. Serbenta, E. Molofejeva, A. Krutulys, V. Dzevočka ir kt.

Didėjant mokinių kontingentui, plėtėsi skyriai, augo pedagogų kolektyvas. Šioje mokykloje pedagoginį kūrybinį darbą pradėjo daugelis šiandien Lietuvoje žinomų pedagogų ir muzikų. Tai kompozitoriai – J. Gaižauskas ir V. Paketūras, muzikologai – A. Krutulys, A. Vinikaitytė-Cechanauskienė, J. Špigelglazas, R. Kašponis, J. Bruveris, O. Narbutienė,  J. Antanavičius, pedagogai – atlikėjai – S. Sondeckis (vadovavo styginių instrumentų skyriui), P. Juodišius, A. Armonas, K. Juodelė, V. Serbenta, E. Pilotaitė-Armonienė, N. Ciliakus, V. Žilionis, J. Vadauskas, A. Gricius, A. Končius, S. Bernšteinas, J. Levinas, P. Bekeris.  Visą šį laikotarpį (1950-1962) nepakeičiama direktoriaus A. Karoso pagalbininkė buvo direktoriaus pavaduotoja mokymo reikalams, teorinio skyriaus mokytoja Elena Šulcaitė.

1962 m. sausio mėnesį mokyklos direktoriumi paskirtas Vytautas Kabelis. Jo rūpesčiu 1971 m. rudenį mokykla persikėlė į naują pastatą (T. Kosciuškos g. 13).

Nepamirštami mokyklai ir 1973-ieji, kai ji buvo pavadinta įžymaus lietuvių kompozitoriaus, pianisto, dirigento, pedagogo, profesoriaus Balio Dvariono vardu.

1973-1983 m. mokyklos veiklos kryptis plėtėsi – kūrėsi nauji skyriai: choro (1970), liaudies instrumentų (1973), džiazo ir populiariosios muzikos (1976). 1983 m. mokyklai suteiktas dešimtmetės muzikos mokyklos statusas.

Suklestėjo koncertiniai kolektyvai. Iš kuklaus smuikininkų ansamblio išaugo styginių orkestras, kuriam daug jėgų ir meilės atidavė mokyklos direktorius Vytautas Kabelis. Ilgą laiką tai buvo pats didžiausias (grojo per 70 vaikų) ir daugiausiai keliaujantis vaikų kolektyvas Lietuvoje, aplankęs ne vieną užsienio šalį.

Išaugo ir profesionaliu požiūriu susiformavo akordeonų orkestras, vadovaujamas Česlovo Leono, gražiai suskambėjo mokytojos Žygintos Barauskienės vadovaujamas choras, sustiprėjo pučiamųjų orkestras (vadovas – Paulius Bernardas Koncė).

Mokytojų iniciatyva buvo kuriami įvairūs vaikų instrumentiniai ansambliai. Kolektyvai daug koncertavo vaikų darželiuose, vidurinėse mokyklose, įstaigose, radijuje ir televizijoje, kituose Lietuvos miestuose ir užsienio šalyse. Gražiai bendrauta su Maskvos, Minsko, Kaliningrado, Rygos, Talino, Charkovo, Tbilisio, Taškento, Baku muzikos mokyklomis, keistasi vizitais ir mokinių koncertais. Užsimezgė draugiški ryšiai su kolegomis iš Erfurto, Helsinkio.  Mokiniai tapo nuolatiniai dainų švenčių repertuaro propaguotojai ir jų dalyviai.

Mokyklos koncertų salėje koncertavo ne tik savi ar Vilniaus miesto meniniai kolektyvai, bet ir žymūs šalies ir užsienio atlikėjai. Greta sudėtingų koncertinių opusų skambėdavo ir pedagoginio repertuaro kūriniai. Šios tradicijos pradininku tapo Balys Dvarionas 1972 m. balandžio mėnesį paskambinęs vaikų repertuaro kūrinių fortepijonui. Tai buvo vienas paskutiniųjų profesoriaus koncertų – ir pirmasis, deja, ir vienintelis naujoje mokyklos salėje.

Ypač populiarūs tapo Naujametiniai vakarai, kuriuose vaikai muzikuodavo kartu su mokytojais.

Pedagogų profesiniam akiračiui plėsti buvo skirtos respublikinės metodinės konferencijos, įvairios perklausos. Į metodinę veiklą įsitraukė ir mokyklos pedagogai. Jie tapo ne vieno respublikinio renginio ar konkurso organizatoriais. Svarbiausias jų – Nacionalinis B. Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas, pradėtas organizuoti 1974 m. Konkurso iniciatoriai – Aldona Smilgaitė-Dvarionienė, Aleksandras Jurgelionis ir ilgametis B. Dvariono muzikos mokyklos pedagogas, fortepijono skyriaus vedėjas ir direktoriaus pavaduotojas Julius Andrejevas.

1989 m. mokyklos vadovu tapo Jurgis Banevičius. Per šešerius vadovavimo mokyklai metus pasireiškė jo administratoriaus ir vadovo talentas. Kaip violončelės pedagogas išugdė eilę puikių atlikėjų, griežiančių šalies orkestruose bei tęsiančių mokytojo įskiepytas pedagogines tradicijas.

Nuo 1994-ųjų iki šiol mokyklai vadovauja Laimutė Užkuraitienė. Kūrybingos, iniciatyvios ir darbščios vadovės dėka mokykla išaugo į didžiausią pagal moksleivių skaičių muzikos mokyklą Lietuvoje. Joje mokosi per 2000 muziką mylinčių vaikų. Vieni jų tampa profesionaliais muzikais, tęsia muzikos studijas pasaulio aukštosiose muzikos mokyklose – Europoje, Rusijoje, JAV. Kiti pasirenka įvairias specialybes – tampa juristais, medikais, teisininkais, tačiau meilę muzikai ir šiltus jausmus mokyklai nešioja širdyje visą gyvenimą. Baigusieji šią mokyklą išskirtiniu jos bruožu įvardija draugiškumą, gerą aplinką, draugystę tarp mokinių ir mokytojų, išliekančią net ir pabaigus mokslus.

Mokyklos direktorės Laimutės Užkuraitienės iniciatyva 1999 m. įkurtas Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių simfoninis orkestras. Pirmuosius metus orkestrui vadovavo  Ugnius Vaiginis. 2001-2008 m. orkestro meno vadovu ir dirigentu buvo Modestas Pitrėnas. Nuo  2008 m. „Simfukų“ meno vadovas ir dirigentas Modestas Barkauskas. Kolektyvas surengė  per penkiasdešimt koncertų pačiose žymiausiose Lietuvos koncertų salėse – Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Kongresų rūmuose, dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose muzikiniuose projektuose kartu su kitais mokyklos bei profesionaliais respublikos muzikiniais kolektyvais, koncertavo Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Belgijoje, Latvijoje. 2016 m. Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių simfoninis orkestras tapo Europos orkestrų federacijos nariu.

Nuo 1995 m. mokykloje veikia dailės studija. Moksleivių piešiniai nuolat puošia mokyklą, rengiamos parodos užsienio ambasadose ir mokyklose teminių koncertų metu.

Mokykloje vyksta aktyvi koncertinė veikla,  organizuojami tarptautiniai projektai ir konkursai, vyksta daug koncertų ir festivalių. Moksleiviai kviečiami koncertuoti didžiosiose Lietuvos koncertų salėse, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Lietuvos Respublikos Seime, Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje ir kitur. Mokykla nuolat bendradarbiauja su įvairių šalių ambasadomis Lietuvoje: Armėnijos, Norvegijos, Austrijos, Turkijos, Lenkijos, Azerbaidžano, Gruzijos, Kazachstano, Jungtinės Karalystės, JAV, Japonijos ir kt. Šalia garsaus moksleivių simfoninio orkestro mokykloje gausu įvairių koncertuojančių kolektyvų: tarptautinių chorų konkursų Italijoje, Turkijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje laureatas choras „Viva Voce” (vad. Virginija Katinienė ir Raimondas Katinas), fleitų orkestras (vad. Marius Pupkovas), akordeonų orkestras (vad. Raimondas Jakutis), styginių instrumentų orkestras (vad. Loreta Pugačiukienė),  liaudies instrumentų orkestras (vad. Nerijus Martinaitis, Rūta Jonynienė, Vytautas Kiminius), senosios muzikos ansamblis „Lirum” (vad. Auksė Stankevičienė), bigbendas (vad. Albinas Kučinskas).

Buvę mokyklos absolventai, pasirinkę ne muziko, o kitas specialybes, tęsia muzikinę veiklą Vilniaus  universiteto kameriniame orkestre. Daugiau kaip prieš 35-erius metus orkestrą įkūrė ir iki šiol jam vadovauja ilgametis mokyklos mokytojas, fleitininkas Paulius Bernardas Koncė. Kolektyvą kiekvienais metais papildo vis nauji talentingi studentai, kuriems klasikinė muzika lieka svarbia jų gyvenimo dalimi.

Kiekvienas B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivis turi galimybę koncertuoti, parodyti savo pasiekimus, kas labai svarbu jauno žmogaus kūrybingumo, valios, drąsos ir atsakomybės vystymuisi. B. Dvariono mokyklos mokiniai net ir baigę mokyklą, grįžę po studijų užsienyje neretai užsuka aplankyti savo mokytojų. Daugeliui jų mokykla tampa antraisiais namais, atminty išlieka patys gražiausi įspūdžiai ir šilčiausi prisiminimai.