Choras Vica Voce Juodkrantėje


Sveikiname chorą „Viva Voce“ rugsėjo 3 d. puikiai pasirodžius  V. Striaupaitės-Beinarienės miuzikle „Sidabrinis Ežerinis“ Juodkrantėje L. Rėzos lauko estradoje  ir uždarius festivalį “ Kuršių Nerija“! Dėkojame choro vadovams Virginijai Katinienei ir Raimondui Katinui, solo (Vandenės) partiją atlikusiai mokytojai Agnei Stančikaitei ir dirigentui Robertui Beinariui!