Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu


 

  1. Nuo kovo 30 d. pamokos vykdomos nuotoliniu būdu;
  2. Mokytojai įpareigojami iki kovo 27 d. susisiekti su savo mokinių tėvais ir

informuoti juos apie darbą nuotoliniu būdu, aptarti bei pasirinkti mokytojui ir mokiniui prieinamas darbo nuotoliniu būdu priemones ir būdus;

  1. Visų dalykų mokytojai dirba naudodamiesi el. paštu, Skype, Messenger, Viber, WhatsApp, Zoom programėlėmis ar kitais nuotolinio mokymo būdais pasirinktinai;
  2. Mokytojai, vedantys individualias pamokas, dirba pagal tvarkaraštį arba laisvu

grafiku, suderinę pamokų laiką su mokinio tėvais;

  1. Mokytojai, vedantys grupines pamokas, rengia mokomąją medžiagą, užduotis,

suderinę su mokinių tėvais organizuoja pamokas bei konsultacijas nuotoliniu būdu;

  1. Koncertmeisteriai dirba su mokinių repertuaru, savarankiškai ruošia konkursinių bei

koncertinių programų partijas, daro akompanimentų įrašus ir siunčia mokiniams, kad galėtų mokytis groti ar dainuoti su akompanimentu, užsiima asmeniniu profesiniu tobulėjimu, dirba su mokiniais nuotoliniu būdu.

  1. Ansamblių, orkestrų, chorų pamokos vedamos, skiriant neparuoštų arba naujų kūrinių partijų atsiskaitymo užduotis.
  2. Visa su nuotoliniu mokymu susijusi informacija bus skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje www.dvariono.lt.

 

Susiję dokumentai:

1. DĖL VILNIAUS BALIO DVARIONO DEŠIMTMETĖS MUZIKOS MOKYKLOS COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANO PATVIRTINIMO

2. PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE, PLANAS

3. DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANAS (COVID-19)