Jaunųjų pianistų konkursas „Musica amabile“


Jaunųjų pianistų konkurso ,,Musica amabile” idėjos autorė ir pirmoji organizatorė – šviesios atminties mokytoja Tatjana Radovič. Siekdama sudominti kuo daugiau norinčių išbandyti savo jėgas dalyvių, ji pritaikė konkurso reikalavimus visiems fortepijono meno besimokantiems jauniesiems muzikantams: konkurso dalyviai gali išreikšti save skirtingose kategorijose. Šiame renginyje nėra skelbiami dalyvių vardai, pavardės, jų mokyklos, mokytojai ir kita informacija.

2008 metais renginys peraugo į Respublikinį konkursą ir sukvietė virš 100 dalyvių ne tik iš pagrindinių saviraiškos ugdymo mokyklų, bet ir iš atokiausių Lietuvos vietų. Jau tradicija tapo kas metus besikeičiantis konkurso formatas: vienais metais jis mokyklinis, kitais – respublikinis. Vertinimo komisiją sudaro Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos absolventai, tapę žymiais pianistais ir muzikantais.

2021 metų virtualus konkursas ,,Musica amabile” yra skirtas Tatjanai Radovič atminti ir džiugins Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos jaunųjų pianistų pasirodymais.

Komisijos pirmininkas


VIKTORAS PAUKŠTELIS

Pianistas, tarptautinių konkursų laureatas, Lietuvos muzikos ir teatro bei Dailės akademijų absolventas. Studijavo École Normale de Musique de Paris konservatorijoje (prof. Jean-Marco Luisada klasėje), stažavosi Hamburgo muzikos ir teatro akademijoje (prof. Evgeni Koroliov klasėje). Surengė rečitalius Lietuvoje, JAV, Prancūzijoje, Vokietijoje, Skandinavijos šalyse ir kt., dalyvavo daugelyje tarptautinių festivalių. Pasirodymuose originaliai apjungia muziką ir tapybą.

 

 

 

 

 

Komisijos nariai

 

Dr. JURGIS ALEKNAVIČIUS

Pianistas, tarptautinių konkursų laureatas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos asistentas, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojas metodininkas.

 

 

 

 

FELIKSAS ZAKREVSKIS

Pianistas, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojas ir koncertmeisteris.

Parengė koncertines programas su ansambliu „4Tango“, V. Labučio džiazo kvartetu bei solistais – smuikininku Džeraldu Bidva, dainininkais: Ieva Prudnikovaite, Asmik Grigorian, Jeronimu Miliumi, Česlovu Gabaliu ir daugeliu kitų.