Fleitų orkestras

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fleitų orkestras

Šis unikalus kolektyvas susikūrė Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fleitos instrumento mokytojų iniciatyva. 2004 metų rudenį į Lietuvą atvyko profesorė Angelika Euler (Vokietija). Jos vadovaujamas fleitų noneto „Pink flute“ koncertas bei vesti meistriškumo kursai buvo apvainikuoti baigiamuoju koncertu, kurio metu vienoje scenoje koncertavo net 30 jaunųjų Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fleitininkų. Šis įspūdingas renginys pastūmėjo susiburti į vienintelį Baltijos valstybėse Fleitų orkestrą. Šiuo metu kolektyve grojama retomis ir unikaliomis, bosine ir kontrabosine fleitomis.

Fleitų orkestras yra įvairių projektų, tarptautinių, respublikinių konkursų, festivalių dalyvis ir laureatas, koncertavęs žymiausiose Lietuvos salėse. Jo repertuaras yra nuo senovinės bažnytinės iki šių laikų muzikos. Fleitų orkestrui mokinius ruošia žymūs Lietuvoje ir užsienyje šios mokyklos mokytojai Vilija Filmanavičienė, Daina Gutauskienė, Elena Musteikienė, Paulius Bernardas Koncė, Vytenis Gurstis, vadovas Marius Pupkovas.

Išsamesnę informaciją apie šio kolektyvo veiklą rasite tinklapyje  fleita.lt