Koncertas, skirtas tarptautinei Mokytojų dienai paminėti


2022 m. spalio 5 d. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje įvyko Šv. Mišios ir koncertas, skirtas mokytojų dienai paminėti.
Šv. Mišias už mokyklos mokytojus aukojo kunigas Dovydas Grigaliūnas. Koncerte dalyvavo: Choras „ANDANTE“ – vadovė Auksė Stankevičienė, chormeisterė Jurgita Šarkuvienė, koncermeisterė Eglė Kasteckaitė. Fleitų orkestras – vadovas Marius Pupkovas. Mokytojų Raimondos Tallat – Kelpšaitės, Algirdo Šumino, Jono Armono mokiniai. Vargonavo Audra Telksnytė. Koncertą vedė Rasa Guželienė.

Organizatoriai mokytojai Albinas Guželis, Rasa Guželienė, Auksė Stankevičienė Šiame puikiame koncerte dalyvavo renginio kuratorė direktorė Irena Karsokienė, koordinatorės direktorės pavaduotojos Vaida Beinarienė ir Ieva Šataitė – Dailidienė.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkojo bažnyčios klebonui monsinjorui Wojciek Gorlickij už bendradarbiavimą ir galimybę koncertuoti moksleiviams ir mokytojams.
Muzikos garsai pripildė bendrystės ir džiaugsmo ne tik atlikėjų, bet ir visų klausytojų širdis.