Kviečiame dalyvauti Kazio Kristapavičiaus etiudų konkurse


Jau 14 metų B. Dvariono DMM vyksta smuikininkų etiudų konkursas. Mūsų mokykloje jis yra labai populiarus – kasmet sulaukiame virš 50 dalyvių. Organizuodami šį konkursą, skatiname savo mokinius daugiau dėmesio skirti technikos vystymui, pratiname prie viešo grojimo, pasitikriname savo atlikimo lygį – surengiame smuiko muzikos šventę.

10 metų šį konkursą vadiname mūsų gerbiamo mokyklos mokytojo Kazio Kristapavičiaus (1928 – 2013) vardu.

K. Kristapavičius- ilgametis M.K.Čiurlionio menų mokyklos ir (paraleliai) B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojas.

Tuo pat metu menų mokykloje dirbo tuometinės konservatorijos profesorius V. Radovičius – puikus smuiko metodikos žinovas. K. Kristapavičius daug laiko praleisdavo jo pamokose, mokėsi iš jo. Be to, daug važinėdavo po kitus Tarybų Sąjungos miestus, stebėdavo įžymių to meto smuiko pedagogų pamokas.

Dirbdamas abiejose mokyklose, mokė ir išleido didelį būrį mokinių: A. Sinkevičių (Studijavo JAV), A. Prusaitytę (Australija), R. Butvilą, L. Galinį, A. Kybartą, R. Kavaliauskaitę, I. Sipaitytę, V. Vainikonį, M. Bernatavičiūtę, V. Klovaitę ir daugelį kitų. Šiuo metu B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje dirba keturios buvusios jo mokinės, kurių iniciatyva ir buvo organizuotas K. Kristapavičiaus etiudų konkursas.

Būdamas puikus metodininkas, K. Kristapavičius ypatingai laikėsi nuoseklumo, skiriant mokiniams repertuarą, vystant jų technines ir muzikines galimybes. Jo mėgstamas posakis: ,,jei nori greitai lakstyti, turi turėti tvirtas kanopas“ – tai yra, gerą techninę bazę. O būtent etiudai – vienas svarbiausių grojimo technikos vystymo elementų.

Pavadindami etiudų konkursą K. Kristapavičiaus vardu, norėjome mokytojų ir mokinių atmintyje išlaikyti Jo vardą – puikaus metodininko, mokytojo ir nuostabaus Žmogaus.
Šiais metais kviečiame prisijungti visų Vilniaus mokyklų jaunuosius smuikininkus prie mūsų etiudų šventės, kartu pagriežti, pasidalinti savo pasiekimais.

Konkurso įrašų peržiūra vyks lapkričio 1 – 5 dienomis. Po peržiūros bus paskelbti rezultatai.

Etiudų konkurso nuostatai:

kristapavičius nuostatai II variantas

 

Etiudų konkurso kūriniai:

https://drive.google.com/drive/folders/14oRZKBl-dubI7MjAdyJ4Qrs1xCJcGJug?usp=sharing

 

Etiudų konkurso dalyvio anketa:

Etiudų konkurso dalyvio anketa

Tėvų/globėjų sutikimas dėl moksleivio dalyvavimo:

Tėvų ar globėjų sutikimas dėl dalyvavimo