Vokalo metodinė grupė

VOKALO METODINĖ GRUPĖ

Vokalo metodinės grupės kuratorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Karsokienė.

Vokalo metodinės grupės pirmininkė – mokytoja ekspertė Laima Domikaitė Kvaraciejienė.

Vokalo metodinė grupė įsteigta 2011 m., direktoriaus pavaduotojos Irenos Karsokienės iniciatyva.

Metodinės grupės mokytojai: Danutė Buklerevičiūtė, Regina Burakauskienė, Birutė Sokolovskaja, Dalia Dubietytė, Sonata Kudžmienė, Daina Lazauskienė, Vilhelma Mončytė, Rasa Rapalytė, Giedrė Rimšaitė, Alfonsas Penikas, Raimonda Tallat-Kelpšaitė – Cinauskienė, Stasys Šaltenis,Vaidas Urmilevičius.

Norintys mokytis solinio dainavimo dalyko gali pasirinkti dainavimo stilius: klasikinį, estradinį, džiazo vokalinį ansamblį .

Vokalo metodinėje grupėje dirba puikūs, kompetentingi, pedagogai profesionalai, operos solistai, baigę mokslus LMTA, Grazo (Austrija) akademijoje, stažavęsi daugelyje pasaulio šalių.

Mokykloje puikiai dirba džiazo ansamblių vadovė – Giedrė Rimšaitė („Fantastic” ir „Mini Džiaz”). Ansambliai TV konkursų „Dainų dainelė” bei tarptautinių konkursų laureatai. Vokalinis ansamblis „Mini Džiaz” vadovaujamas Giedrės Rimšaitės – 2018,2020 m.m. televizijos konkurso „Dainų  dainelė“ laureatas .

Dainavimo mokytojai domisi naujomis metodikomis, todėl kelia kvalifikaciją, patys skaito pranešimus respublikiniuose ir tarptautiniuose seminaruose, veda atviras pamokas, dalinasi patirtimi. Kiekvienais metais vyksta Metodinės savaitės, kurių metu pristatomi nauji leidiniai, pvz.: mokytoja Daina Lazauskienė pristatė puikų dainų rinkinį „Vaivos juosta“ – Mokytojų „Metodinėje savaitėje“, kurį koordinavo  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena  Karsokienė (2022-02-17). Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Karsokienė inicijavo  ir italų dainininkės Lauros Brioli  meistriškumo pamokas. Primadona dirbo su vokalo metodinės grupės mokiniais.Seminare dalyvavo Lietuvos muzikos mokyklų mokytojai.

Pedagogai kviečiami vesti seminarus LMTA (pedagoginė praktika būsimiems solistams). Mokytojai yra LMTA studentų pedagoginės praktikos mentoriai (Regina Burakauskienė, Arūnas Navakas).

Dauguma mokytojų respublikinių, tarptautinių konkursų vertinimo komisijų nariai: Ispanijoje –Sonata Kudžmienė, Italijoje, Suomijoje, Latvijoje – Laima Domikaitė Kvaraciejienė, Lietuvoje –Vilma Mončytė, Daina Lazauskienė, Rasa Rapalytė, Danutė Buklerevičiūtė.

Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad daug motyvuotų moksleivių, baigę mūsų vokalo specialybę, įstoja į LMTA solinio dainavimo specialybę, Olandijos, Italijos aukštąsias muzikos mokyklas.

TV konkurso „Dainų dainelė” laureatų mokytojai: R. Rapalytė, R. Tallat- Kelpšaitė, S. Kudžmienė, L. Domikaitė, D. Dubietytė, G. Rimšaitė, St. Šaltenis.

Jaunieji vokalistai yra tarptautinių konkursų laureatai: Romoje, Suomijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Tokijuje, Lietuvoje, JAV (mokytojos L.Domikaitės), Rygoje, Liepojoje, Krokuvoje, Vienoje, Italijoje (mokytojos R.Tallat-Kelpšaitės), Graikijoje, Ispanijoje, Lenkijoje (mokytojos D.Buklerevičiūtės), Ispanijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Suomijoje, Švedijoje (mokytojos S.Kudžmienės), Italijoje, Astanoje, Ukrainoje (mokytojo St.Šaltenio).

Per 2020-2022 metus tarptautinių konkursų vyko įvairiose šalyse, iš jų net 22 konkursai, kuriuose dalyvavo ir laimėjo didelis skaičius mūsų vokalistų. Lietuvoje mokytojų: V. Mončytės, D. Dubietytės, D. Lazauskienės mokiniai.

Kotryna Juodzevičiūtė (mokytoja R.Tallat-Kelpšaitė) – TV projekto „Lietuvos balsas” nugalėtoja, „Vaikų balso”, bei kitų TV projektų „Dainuok su manimi” dalyvė.

Paskutiniai TV projektai: „Dainų Dainelė” ir TV projektas „Lietuvos balsas. Kartos” dalyviai – mūsų metodinės grupės moksleiviai. Rezultatų dar laukiame.

 

 

TARPTAUTINIA PROJEKTAI

 

  • Vokalo metodinės grupė bendradarbiauja su Lenkijos Goldapo miesto muzikos mokykla. Mūsų mokyklos moksleiviai koncertavo Goldap mieste ir svetingai lenkų moksleivius sutikome mūsų mokykloje.
  • Tarptautinis projektas Valdovų rūmuose, kur kiekvienais metais vyksta Tarptautinis senovinės muzikos festivalis – seminaras. Seminaro metu mokiniai mokosi  atlikti  renesanso, baroko epochų muziką.
  • Su Rygos lietuvių mokyklos bendruomene (tarptautinio vokalistų konkurso “Rigasymphony” metu, mokiniai ir mokytojai kviečiami padainuoti ir pabendrauti, pasidalinti patirtimi .
  • Bendradarbiavimas su Jūrmalos ir Daugpils muzikos mokyklomis.

 

RESPUBLIKIAI EDUKACINIAI TĘSTINIAI PROJEKTAI

 

  • Lietuvos Mokslų akademija – renginių metu mūsų mokyklos vokalistai koncertuoja, bendradarbiaujame nuo 2012 m.
  • Šiais metais 2022 m. vyko Lietuvos mokslų akademijos, Alantos amatų mokyklos ir Vilnius Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos solistų popietė, Alantos dvare.
  • Su Pilaitės bažnyčios klebonu Ričardu Doveika, kiekvienais metais organizuojamas koncertas, skirtas mamyčių dieną „Iš širdies į širdį” (dalyvauja vokalistai ir jaunučių choras).
  • Su Vilniaus miesto savivaldybės Žirmūnų biblioteka (vyksta parodos ir koncertuoja vokalistai). Rericho reprodukcijos parodos atidaryme dainavo mokytojos R.Tallat-Kelpšaitės mokiniai.

Patys gabiausi moksleiviai yra pristatyti mokyklos ir pasiūlyti Lietuvos muzikų rėmimo fondo, apdovanoti LR Prezidentūroje (mokytojos R.Tallat-Kelpšaitės mokinė Malgožata Minkel už tarptautinį konkursą Rygoje “Rigasymphony“ Grand Prix, mokytojos L.Domikaitės mokinė Rugilė Klimaitytė „International vocal competition Tokyo”-1vieta) už laimėtus tarptautinius konkursus, garsinant Lietuvą.

Mažuoju Šv. Kristoforu (apdovanojimas, skirtas gabiausiems, aktyviausiems Vilniaus miesto moksleiviams, kurie savo pasiekimais mokslo, meno, savanorystės srityse garsina Vilnių. Apdovanojimas įsteigtas Vilniaus miesto savivaldybės, Kovo 11 d. miesto Rotušėje, apdovanojimas įteiktas Vilniaus mero. 2020 ir 2021 m. Vilniaus B.Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivės Eva Ravluševič ir Agata Minkel(mokytoja Raimonda Tallat- Kelpšaitė) buvo apdovanotos „Mažojo Kristoforo“ statulėlėmis.

Moksleivės: P.M.Minkel (mokytoja R. Tallat-Kelpšaitė) apdovanota už tarptautinius konkursus Lenkijoje, „Viva Scarlatti” Lietuva – Italija, plačią koncertinę veiklą ir J.Vaitoškaitė (mokytoja L. Domikaitė) už tarptautinius konkursus “Primavera Romania”, ”International competition Melos”-Vatikano akademijos salėje, “Rigasymphony”-1vieta, I vietą X Vilniaus miesto Lietuvos mokinių muzikos olimpiadoje, koncertinę veiklą.

Mokykloje vyksta teminiai vakarai – pagerbti kompozitorius: M.Vaitkevičių, A.Raudonikį, B.Gorbulskį, I. Karsokienės inicijuoti projektai , bendradarbiaujant su Vilniaus Kolegijos menų fakultetu „Iš miuziklo istorijos“, bei   projektas su Valstybine filharmonija Trakų pilies menėje „Muzika ant vandens”. Vokalistai dalyvauja Ukrainos, Kazachstano, Rumunų, Gruzinų, Azerbaidžano, Lenkijos, Prancūzų ambasadų renginiuose, kur atlieka dainas originalo kalba.

 

KONCERTAI – RENGINIAI

 

Vokalo skyriaus mokiniai koncertuoja: Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Italijoje, LR Prezidentūroje, LR Seime (per sausio 13 d., bei vasario 16 d. minėjimus), įvairiose ministerijų organizuojamuose renginiuose, filharmonijoje, LVNOBT („Dainų dainelės” laureatų koncertai, moksleiviai dalyvauja ir LVNOB teatro spektakliuose (M.Narbut – mokytojos Reginos Burakauskienės mokinys), Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Mokslų Akademijoje, įvairiose koncertinėse salėse, sakralinės muzikos koncertai įvairiose Lietuvos, bei užsienio (Turkijos, Romos, Rygos) salėse, bažnyčiose. Mokytojų dienos proga vokalistai sveikina Mokytojus, koncertuodami šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Kiekvieną vasarą vyksta klasikinio dainavimo vasaros akademijos: Palangoje (po seminaro vyksta dalyvių koncertas Kurhauze), Birštone – LMTA dėstytojų ir pedagogų iš užsienio (po seminaro koncertas Birštono kurhauze), kurį organizuoja Lietuvos muzikų sąjunga, Druskininkuose, kur vyksta konkursas, seminaras, atviros pamokos, Kintų festivalyje, kur koncertuoja po seminaro miestelio restauruotoje bažnyčioje. Moksleiviai ir pedagogai vasaros akademijose semiasi naujų žinių ir patirties, dirbdami su tarptautine vokalistų komanda, bei Lietuvos klasikinio dainavimo elitu.

 

Nuotraukų galerija: čia

Bendrojo fortepijono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkės: Snieguolė Kliunkienė ir Vaiva Blažienė

Metodinės grupės mokytojai: Ilona Meškėnienė, Rasa Malikėnienė, Audra Telksnytė, Linas Dužinskas, Rita Lidžiuvienė, Milda Poškaitė, Eglė Žukauskienė, Dana Smolskaitė, Rasa Guželienė, Lina Vaitkuvienė, Ina Masiulienė, Rasa Paulavičienė, Daina Mažeikaitė, Birutė Asevičiūtė, Tatjana Mikolajevič, Elena Namajūnienė, Elle Raaliste, Vilma Šakalytė, Ksenija Kazakevič, Loreta Žickienė, Šarūnė Versockienė, Indrė Pinkevičė, Raimonda Savickienė, Ieva Šataitė-Dailidienė, J. Gabriūnienė.

Tai viena gausiausių metodinių grupių, kurioje mokosi virš tūkstančio mokinių ir dirba virš trisdešimties pedagogų.

 

Teminiai koncertai, kaip pavyzdžiui ,,Rudeninis Vilnius“, ,,Rudens mozaika“, ,,Muzikinis traukinys per Europą“, ,,Lietuvių kompozitorių kūrinių pynė M. K. Čiurlioniui“ visada sulaukia mokinių  susidomėjimo ir noro dalyvauti juose dėl  patrauklios programinės fortepijono muzikos bei  klausytojų gausos. Tęstiniai švietėjiški bendrojo fortepijono mokinių projektai ,,Švenčiame šv. Kalėdas“, ,,Saloninė muzika“, ,,Lengvoji muzika“ praplečia klausytojų akiratį, padovanodami įdomių faktų apie muzikos kūrinių žanrus, jų atsiradimo istoriją bei teorines žinias papildydami iliustratyviais  jaunųjų atlikėjų pasirodymais. Šiuose projektuose dalyvauja mokyklos  muzikologės , pučiamųjų ir vokalo metodinių grupių mokytojai bei jų mokiniai.

Bendrojo fortepijono metodinės grupės  Vilniaus miesto  bendrojo fortepijono mokinių ansamblių festivalis ,,PAVASARINĖS KASKADOS“, nepertraukiamai vykęs  šešiolika metų, išaugo į respublikinį ansamblių festivalį. Tolimesniuose metodinės grupės planuose – respublikinis bendrojo fortepijono dalyko mokinių pjesių festivalis ,,SKAMBINAME PJESES“, projektai ,,Lietuviškos sakmės“,,,Muzikinis karnavalas“.

2017 metais Vargonų salėje  įvykęs pirmasis respublikinis bendrojo fortepijono dalyko jaunųjų solistų  konkursas ,,FORTEPIJONINĖS NOVELETĖS“,  sulaukė  gausaus atlikėjų ir jų pedagogų  būrio iš visos Lietuvos muzikos bei meno mokyklų. Konkursą koordinavo Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Karsokienė. 2019  metais šis respublikinis  konkursas įvyko antrąjį kartą. Konkurse dalyvavo 59 bendrojo fortepijono dalyko  jaunieji atlikėjai iš Radviliškio, Ukmergės, Molėtų, Vievio meno mokyklų, Mažeikių V. Klovos muz. mokyklos, Kauno A. Kačanausko, Panevėžio,  Rudaminos muz. mokyklų, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Balio Dvariono dešimtmetės muz. mokyklos, chorinio dainavimo mokyklos ,,Liepaitės“, Ąžuoliuko, ,,Lyros“, Algirdo muzikos mokyklų, kuriuos paruošė 32 mokytojai.

Bendrojo fortepijono metodinės grupės renginiai  skatina tarpmokyklinį bendradarbiavimą, užtikrina gerosios patirties sklaidą. 2018 m. kovo mėn.  direktorės pavaduotojos Irenos Karsokienės iniciatyva  bendrojo fortepijono metodinė grupė suorganizavo respublikinį metodinį seminarą ,,Ansamblinis grojimas šiuolaikinio ugdymo kontekste“. Pranešimus skaitė direktorės pavaduotoja ugdymui I. Karsokienė,  fortepijono  mokytojai: A. Navakas, S. Kliunkienė, V. Blažienė, R. Malikėnienė.

2018 m.  gegužės mėn. atnaujintos  bendrojo fortepijono dalyko ugdymo programos IV- VII ( pagrindinio)  ir VIII – X kl. (išplėstinio). Sudarytojos S. Kliunkienė ir V. Blažienė.

 

2021/2022 mokslo metai bendrojo fortepijono metodinei grupei buvo kūrybingi. Vyko koncertai „Rudens spalvos“ , Kalėdiniai ir pavasariniai klasių koncertai tėvams mokykloje ir kitose Vilniaus miesto erdvėse S.Vainiūno namuose, M. Mažvydo bibliotekoje, K. Varnelio muziejuje, Jašiūnų- Balinskų dvare.

Festivalis „Skambiname pjeses“ (planuojamas respublikinis)

Šiais metais suorganizuoti trys muzikiniai projektai su kitomis metodinėmis grupėmis

2021 gruodžio 14 d. „Muzikinis karnavalas“ su akordeono metodine grupe,

2022 balandžio 6 d. „Lietuviškos sakmės“ su vokalo metodine grupe. Koncertas vyko Vilniaus A.Mickevičiaus bibliotekos salėje.

2022 gegužės 27 d. „Populiarioji muzika“ su pučiamųjų metodine grupe.

Projektai planuojami tęstiniai.

Chorinio dainavimo ir bendrojo fortepijono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkės: Jurgita Šarkuvienė ir Veslava Sulžicka.

Metodinės grupės mokytojos: B. Asevičiūtė, J. Gabriūnienė, D. Mažeikaitė, R. Misiūnaitė, R. Paulavičienė, E. Pliopienė, V. Šakalytė, D. Šakenytė, I. Šataitė-Dailidienė,  Š. Versockienė, E. Zujienė, L. Žickienė, K. Kazakevič, E. Kasteckaitė, L. Vaitkuvienė.

Chorinio dainavimo bendrojo fortepijono skyrius gimė kartu su choro skyriaus įsteigimu. Tai didelė, kūrybinga, patraukli savo meninėmis idėjomis metodinė grupė. Joje dirba puikūs pedagogai, kurių mokslo metai visada kupini projektų, festivalių, koncertų, pritraukiančių moksleivius, jų tėvus, mokyklos bendruomenę. Labai sėkmingi tęstiniai muzikiniai renginiai:

nuo 2006 m. gyvuojantis tęstinis respublikinis muzikos mokyklų  festivalis „Pavasario bliuzas”;

2008 m. gimęs festivalis „Lietuviškos muzikos akimirkos” – propaguojantis lietuvių autorių muziką, kurią vaikai atranda, susipažįsta ir pamilsta;

nuo 2012 m. rengiamas šalies muzikos mokyklų tęstinis meninis projektas „Muzika – vaizde” (2012 – „Kinas, kinas, kinas…”, 2013 – „Svečiuose – OPERA!”, 2014 – „Metų laikai”, 2015 – „Kelionė po Europą”). Projekte naudojamos vaizdo instaliacijos puikiai dera ir papildo išradingas renginio temas, iliustruoja skambančią muziką;

2012 m. gimęs etiudų festivalis–konkursas „Žaismingosios natelės”, kuriame jaunesniųjų klasių moksleiviai demonstruoja savo pirštelių bėglumą ir techniką.

Gilias tradicijas turi koncertai, kuriuose noriai ir gausiai dalyvauja chorinio dainavimo ir bendrojo fortepijono moksleiviai: „Polifoninė mozaika”, „Linksmieji ansambliai”, „Tau, Mamyte”, „Sonatos, sonatinos, variacijos…”. Visada jaukūs ir laukiami mokytojų klasių kalėdiniai koncertai.

Šios metodinės grupės auklėtiniai koncertuoja ne tik savo mokykloje, bet ir daugelyje Vilniaus miesto kamerinių erdvių – M. K. Čiurlionio namuose, St. Vainiūno namuose, B. Grincevičiūtės bute-muziejuje, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, Taikomosios dailės muziejuje ir kt. Dalyvauta festivaliuose Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje, Nemenčinės muzikos mokykloje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, Lietuvos edukologijos universitete.

Be pagrindinės pedagoginės veiklos, mokytojai rengia metodinius darbus, skaito pranešimus, dalyvauja konferencijose.

 

 

 

 

 

 

Akordeono metodinė grupė

Akordeono metodinės grupės pirmininkai: Nijolė Vigelienė, Raimondas Jakutis

Metodinės grupės mokytojai: mokytojai ekspertai – Nijolė Vigelienė, Gintautas Smolskas, mokytojas metodininkas Raimondas Jakutis (akordeonų orkestro ir akordeonų ansamblio vadovas),

vyr. mokytojas Vladimiras Petkevičius, mokytojai – Viktorija Jurkšienė, Tautvydas Jurkša, Tadas Motiečius

 

Groti akordeonu,  labai populiariu pokario Lietuvoje instrumentu, mūsų mokykloje pradėta mokyti 1949 metais.

Valerijonas Dzevočka – pirmasis  mokyklos akordeono mokytojas buvo čekų kilmės muzikantas – profesionalas, grojęs Lietuvos filharmonijos simfoniniame orkestre fagotu, puikiai skambinęs fortepijonu ir labai mėgęs akordeoną.  Žmogus legenda – įdomus, įvairiapusiškas, neeilinio talento pedagogas, išugdęs  pirmuosius mūsų akordeonistus – profesionalus ir padėjęs pamatus Vilniaus akordeono mokyklai.

Iki 1960-ųjų Valerijonas Dzevočka iš savo mokinių subūrė kolektyvą, kuris dirbo daugiau nei tris dešimtmečius. Tai  buvo pirmieji diplomuoti akordeono mokytojai: Stasys Baumilas, Jonas Puidokas, Hubertas Mačiulis, Jakobas Lamas. 1958 metais prie jų prisijungė  Kauno Gruodžio muzikos technikumą baigęs Mikas Vaitkevičius, vargonininkas Nikodemas Stankūnas. Švenčiant mokyklos 15 metų jubiliejų (1963 m. kovo 30 d.) mokyklos scenoje (Senuosiuose rūmuose Didžiojoje g-vėje ) pirmą kartą nuskambėjo moksleivių akordeonų ansamblis, kurį paruošė ir davė pradžią  jo veiklai  Valerijonas Dzevočka.

1964 m. Valerijonui Dzevočkai likus dirbti J.Talatt-Kelpšos muzikos tecnikume (dabar konservatorija), skyriaus  vadovu tapo kompozitorius Mikas Vaitkevičius, vėliau  vadovavo LMTA docentas  Albertas.Baika, Lionginas. Marcijonas, Stasys Baumilas, Česlovas Leonas, Gintautas Smolskas, Jūratė Pivoriūnienė, Raimondas.Jakutis.

Šiuo  metu,  atšventęs  veiklos 70 -metį,  mokyklos Akordeono skyrius  išgyvena  brandos ir atsinaujinimo laikotarpį.  Akordeono metodinės grupės  mokytojai  –  patyrę pedagogai,  dauguma  jų – baigę šią mokyklą (Vladimiras Petkevičius, Nijolė Vigelienė, Raimondas Jakutis, skyriaus kuratorė dir.pav. Irena Karsokienė)  Jie tęsia savo  mokytojų  Vilniaus akordeono mokyklos kūrėjų tradicijas. Su meile ir atsidavimu mokytojai dalinasi savo sukaupta patirtimi ir kompetencija, siekdami prasmingų tikslų  –  padėti mokiniui žengti gyvenimo keliu, ugdant meilę muzikai, gėriui, diegiant aukščiausius moralės ir elgesio principus.

Į kolektyvą įsilieję jauni mokytojai  įnešė naujoves,  iniciatyvas ir  proveržį.  Kurdami savo  veiklos istoriją, jie  aktyviai dirba ir už mokyklos ribų, įtraukia mokinius į bendras koncertines programas, dalyvauja  tarptautiniuose seminaruose ir konkursuose. Šiuolaikiniam mokiniui labai imponuoja mokytojų atlikėjiška veikla, jų dalyvavimas festivaliuose, tarptautiniuose ir televizijos projektuose.  Mokiniai  ir jų tėveliai klausosi mokytojų  atliekamų kūrinių mokylos renginuose, užsidęgę  muzikuoja kartu ir palaiko savo  mokytojus koncertų salėse.

Balio Dvariono dešimtmetės mokyklos akordeono skyriaus moksleiviai aktyviai koncertuoja renginiuose mokykloje ir visuomeninėse  erdvėse. Jie kviečiami ir atstovauja mokyklą svarbiausių šalies institucijų, organizacijų, Maltos ordino. UNICEF šventėse, yra dažni svečiai  Vilniaus miesto savivaldybės renginiuose. Stipriausieji ir labiausiai siekiantys jaunieji akordeonistai bando jėgas respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose ir džiugina aukščiausiais laimėjimais.

Akordeonų orkestras (vad. Raimondas Jakutis) –  mokyklą reprezentuojantis, koncertuojantis kolektyvas.

Per visus orkestro gyvavimo metus, nuo ilgamečio orkestro vadovo Česlovo Leono – respublikinių Dainų švenčių dirigento, žinomiausio Lietuvos mokytojo – dirigento laikų, tęsiama nuostabi tradiciją – koncertines keliones po svečias šalis. Koncertuota daugelyje buvusios sąjungos miestų, o pirmosios  įspūdingos kolektyvo kelionės į Europą tapo galimos atšilimo laikotarpiu  didelio dir.pavaduotojos Irenos Karsokienės entuziazmo  ir  Berlyne gyvenančio buvusio mokytojo Jakobo Lamo  dėka. Šiandieną  orkestras  yra  pabūvojęs daugelyje Europos valstybių.  2019 m. pavasarį kartu su jaunesnių klasių ansambliu  koncertiudami keliavo po  Čekiją  ir Austriją. Iš kelionių moksleiviai  sugrįžta kupini  neišdildomų  įspūdžių, patirtčių, susidraugavę  ir  dar labiau pamilę  muzikavimą, Keliaujant susikuria teigiamos nuostatos, užgimsta  ateities vizijos.

Mūsų skyriaus  pasididžiavimas – didžiausias ir gražiausias renginys, sumanytas įprasminti  ilgamečio mokytojo – kompozitoriaus  Miko Vaitkevičiaus  atmintį  ir kūrybą  – respublikinis  akordeonų orkestrų  festivalis ,,Senieji  Vilniaus stogai“. Festivalis išskirtinis tuo, kad jame šalia orkestrų kviečiami koncertuoti žinomi šalies atlikėjai – mūsų mokyklos mokytojai. Festivalyje dainavo ir dalinosi prisiminimais Nijolė Ščiukaitė, Birutė Dambrauskaitė, Vytautas Labutis, Andrius Balachovičius  ir kt. 2019 metų gegužės mėn. 25 dieną festivalis nuskambėjo ketvirtą kartą ir buvo skirtas Akordeono skyriaus 70 -mečiui. Ši šventė pagerbė ir priminė  visus buvusius akordeono skyriaus mokytojus. Jų  prasminga veikla  kūrė Vilniaus mieste akordeono dalyko dėstymo pagrindus. Mokytojai – korifėjai: Valerijonas Dzevočką – skyriaus pradininkas; Česlovas Leonas – ilgametis orkestro vadovas ir dainų  švenčių dirigentas;  Jonas Puidokas  – tremtinys ir nuoširdžiausias mokytojas, Hubertas Mačiulis, Jakobas Lamas, Nikodemas Stankūnas, Stasys Baumilas, Petras Šuščevičius.  Pagarba Jiems ir šviesi atmintis.

Festivalis ,,Senieji  Vilniaus stogai“ visada kupinas gražiausių jausmų.  Pirmiausia tai – mūsų šaunus muzikuojantis  jaunimas, tai – malonios akimirkos su kolegomis, tai – pasididžiavimas akordeonų orkestrų vadovais, kurie kaskart sugeba nustebinti naujomis idėjomis ir  atradimais, tai  – užsimezgusi draugystė su mokinių tėveliais, tai  – susitikimų su buvusiais mokiniais džiaugsmas, tai  – skambanti akordeono muzika. Ir visa tai kartu – laimingos akimirkos, mus pakylėjančios  ir įkvepiančios.

Sekite mūsų veiklą Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės mokyklos Akordeono skyriaus  Facebook paskyroje, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės mokyklos Akordeonų orkestras  Facebook paskyroje.

 Akordeono skyriaus sveikinimas mamoms

 Tėvo dienai

 Akordeono skyriaus Kalėdinis koncertas

 

 

Liaudies instrumentų metodinė grupė

 

Metodinės grupės pirmininkai:

Aistė Bružaitė ir Nerijus Martinaitis.

Metodinės grupės mokytojai:

Egidijus Ališauskas, Irma Asinavičienė, Aistė Bružaitė, Danguolė Daugilienė, Algirdas Jedemskij, Rūta Jonynienė, Vytautas Kiminius, Nerijus Martinaitis, Jolita Matkienė, Žilvinas Rukas, Nikodemas Vaineikis, Lijana Venslovienė, Ula Paliokaitė.

 

Liaudies instrumentų metodinė grupė įkurta 1973 metais. Čia dirbantys pedagogai yra aukštos kvalifikacijos specialistai plačiai žinomi Vilniaus mieste, regione bei visoje respublikoje, o kai kurie ir už jos ribų.

 

Energingi ir veiklūs liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogai aktyvia pedagogine ir koncertine veikla puoselėja mūsų krašto liaudies kultūrą, skatina jaunimą atgaivinti ir saugoti lietuvių liaudies tradicijas, skiepija meilę tautinei muzikai. Mokytojai ir mokinai nuolatos dalyvauja mokyklos, miesto ir visos respublikos kultūrinėje veikloje.

 

Šalia pedagoginės veiklos liaudies instrumentų metodinės grupės mokytojai rengia koncertus, metodinius susitikimus, meistriškumo kursus, veda atviras pamokas, skaito pranešimus, organizuoja įvairius renginius, seminarus, konferencijas, kūrybinius ir tęstinius projektus, festivalius, konkursus, betarpiškai bendrauja su mokyklos ir visos respublikos kolegomis, užmezga ir palaiko ryšius su kompozitoriais, aranžuoja kūrinius, paruošia ir pristato leidinius, knygas, mokymo planus, programas, yra įvairių konkursų žiuri komisijų nariai, tobulina savo kvalifikacijas.

 

Liaudies instrumentų metodinėje grupėje gyvuoja trys kolektyvai aktyviai dalyvaujantys mokyklos, miesto bei visos Lietuvos koncertiniame gyvenime:

Liaudies instrumentų orkestras – vadovas Nerijus Martinaitis, kanklių grupės vadovė Rūta Jonynienė, skudučių grupės vadovas Žilvinas Rukas.

Liaudies instrumentų ansamblis „Ievarėlis“ – vadovai Lijana Venslovienė ir Algirdas Jedemskij.

Postfolkloro ansamblis „Šilo paukščiai“ – vadovai Irma Asinavičienė ir Žilvinas Rukas.

 

Kūrybingi ir iniciatyvūs liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogai suorganizavo ir parengė:

Tęstinius festivalius ir projektus:

Respublikinius liaudies instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalius „Pavasario sutartinė“

Tęstinius projektus „Mokomės vieni iš kitų“

Tarpmokyklinius projektus „Sveika muzika“

Tarpmokyklinius projektus „Pavasario skambesiai“

Bendrus projektus „Mes Lietuvoje – Lietuva mumyse“

Kūrybinius projektus „Bičiulystės gaidos“

Moksleivių meninius projektus „Iš dainų skrynelės“

Adventinius vakarus „… kai beribėj tyloj pražysta bekraštis baltumas“

Projektus – edukacines programas „Tai margumas mūsų šalelės“

Ir kt.

 

Konkursus:

Nacionalinius Jono Švedo konkursus

Respublikinius Antano Smolskaus birbynės atlikėjų konkursus, skirtus prof. Antanui Smolskui atminti

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kanklininkų konkursus, skirtus prof. Prano Stepulio atminimui

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos birbynės atlikėjų konkursus „Gamos ir etiudas“

 

Seminarus ir konferencijas:

Respublikinius muzikos bei meno mokyklų liaudies instrumentų pedagogų seminarus „Muzikavimo perspektyvos ir galimybės liaudies muzikos instrumentais šiuolaikinėje muzikos erdvėje“

Respublikines mokytojų konferencijas „Kokybiškas liaudies instrumentų atlikėjų ugdymas: ką galėtume daryti geriau?“

 

Koncertus:

Lietuvių kompozitorių minėjimo vakarus

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtus renginius

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtus renginius

LR Prezidentūroje iškilmingų ceremonijų koncertus

Mokytojų dienai skirtus renginius

Mamos dienai skirtus renginius

Kalėdinius renginius

Birbynių muzikos koncertus šeimai ir draugams

Ir kt.

 

Pastaruoju metu liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogai ir mokiniai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose, pasirodo Lietuvos televizijos laidose. Mylėdami ir gerbdami savo liaudies instrumentus, stengiasi populiarinti juos ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Skleidžia kanklių ir birbynių muziką, atlieka įvairiausių stilių programas, dalyvauja neįprastuose projektuose, ieško naujų šių instrumentų skambesio spalvų.

Chorinio dainavimo metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Steponas Mikas ir Virginija Katinienė.
Metodinės grupės mokytojai : R. Katinas, V. Katinienė, N. Krupavičiūtė, S. Mikas, D. Mikienė, R. Pažusienė, E. Pliopienė, A. Stankevičienė, J. Šarkuvienė,
E. Zujienė, D. Jozėnas, A. Stančikaitė, J. Leitaitė.

Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos chorinio dainavimo metodinė grupė gyvuoja jau  42 metus. Metodinę grupę kuruoja direktorės pavaduotoja Marija Simonaitienė.
Chorinio dainavimo metodinė grupė sujungia penkis kolektyvus – tris jaunučių chorus,  jaunių chorą „Andante“ ir jaunių chorą „Viva voce“ (apie 450 moksleivių). Jaunučių chorams vadovauja mokytojai: N. Krupavičiūtė, S. Mikas, D. Mikienė, E. Pliopienė. Jaunių chorui „Andante“ vadovauja A. Stankevičienė. Chorui „Viva voce“ vadovauja V. Katinienė ir R. Katinas.
Per šį laikotarpį chorinio dainavimo metodinė grupė užmezgė ryšius su kolektyvais iš įvairių Europos šalių: Latvijos, Lenkijos, Italijos, Vengrijos, Japonijos.
Metodinės grupės kolektyvai – nuolatiniai įvairių renginių dalyviai. Tai – Pasaulio lietuvių dainų šventės, Lietuvos moksleivių dainų šventės, „Didysis muzikų paradas“, chorų festivaliai – „Vilniaus vieversėliai“, „Dainuoju tau“, „Džiaukimės drauge“, „Mes –Lietuvos vaikai”, meninis projektas „Mes su vyturiu dainuojam“. Pedagogai drauge su savo mokiniais dalyvauja koncertuose, skirtuose paminėti žymius mūsų respublikos veikėjus ir muzikus (tai renginiai, skirti M. K. Čiurlionio, K. Brundzaitės, V. Kudirkos sukaktims pažymėti).
Pedagogai ir patys aktyvūs festivalių, konkursų, seminarų, ugdymo programų, teminių koncertų rengėjai: festivalis „Klasika vaikams“, muzikiniai kūrybiniai projektai „Vandenys pavasariniai“ , tęstinis projektas „Muzikuokime drauge“, šalies jaunučių chorų tęstinis renginys „Seku, seku pasaką“, „Iš dainų skrynelės“, šalies chorų tęstinis projektas festivalis „Dainų tiltai“. Nuo 1999 m. vyksta respublikiniai jaunųjų dirigentų konkursai, tai tapo gražia tradicija rengti juos kas du metus. Konkursai skiriami paminėti žymiems Lietuvos muzikams – K . Brundzaitei, K. Kaveckui, S. Šimkui, J. Naujaliui.
Mokyklos chorai dalyvauja ir atliekant stambios formos kūrinius. „Viva voce“ choras dalyvavo statant B. Briteno operą „Mažasis kaminkrėtys“ Nacionaliniame operos ir baleto teatre, A. Navako ir G. Samsono miuziklą „Styga – miuziklas apie mūsų gyvenimą” Šokio teatre.
Pažintį su kitomis valstybėmis,  jų kultūra plečia ir koncertai skirti konkrečioms šalims, tai – Skandinavijos šalių, Armėnijos, Ispanijos, Italijos, Gruzijos, Japonijos, Izraelio muzikos festivaliai.
Chorai koncertavo JAV, Prancūzijoje, Anglijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Austrijoje, Turkijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Olandijoje,Latvijoje, Suomijoje, Japonijoje.

 

 

Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų metodinė grupė yra viena seniausių Vilniaus mieste. Jos ištakos siekia 1948 metų vasario 17 dieną, kai buvo įkurta Pirmoji Vilniaus septynmetė muzikos mokykla. Mokykloje dirbo talentingi ir pasiaukojantys žymūs muzikai-pedagogai: Antanas Mačiulskis, Antanas Kėvišas, Kazytė Kvedaravičiūtė-Šimkūnienė, Petras Abukevičius, Albinas Pupkevičius, Vidutis Kerbelis, Zenonas Jakučionis, Rimas Baltrėnas, Michailas Dukeris, Algimantas Burdulis, Jūratė Grincevičiūtė-Bažanovienė, Zenonas Juozapavičius, Vilimantas Vitartas, Vidutis Kerbelis, Aleksandras Kozlovas ir kt… Jų neįkainojamas pedagoginis palikimas šiandien lydi mokytojus, siekiančius muzikavimo pučiamaisiais instrumentais aukštumų.

Šiuo metu pučiamųjų instrumentų metodinei grupei pirmininkauja mokytojai ekspertai Vilija Filmanavičienė ir Algirdas Šuminas. Metodinės grupės mokytojai: Arvydas Barzinskas, Robertas Beinaris, Laimonas Bilevičius, Vilija Filmanavičienė, M. Gricka, Gintaras Grigaitis, Daina Gutauskienė, Albinas Guželis, Vilmantė Kaziulytė-Stanislovaitė, Paulius Bernardas Koncė, Vilius Pocius, Elena Musteikienė, Marius Pupkovas, Vytenis Gurstis, Algirdas Šuminas, Egidijus Taleikis, Arūnas Valiulis, Egidijus Stanelis, Giedrius Steponaitis.

Moksleiviai mokosi groti fleita, obojumi, klarnetu, fagotu, valtorna, saksofonu, trimitu, trombonu, tūba, eufonija, tenoru. Mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja ne tik mokyklos, miesto, bet ir visos šalies kultūrinėje veikloje, rengia projektus, organizuoja konkursus, festivalius, koncertus, yra tarptautinių renginių dalyviai, konkursų nugalėtojai.

Tarptautinį pripažinimą ir puikius muzikavimo rezultatus pučiamųjų instrumentų metodinė grupė pasiekia, nes pedagogai kūrybingai derina tradicinius ir pačius moderniausius ugdymo metodus. Mokymo programos pritaikomos kiekvienam mokiniui pagal galimybes ir muzikinius gabumus. Mokymo turinys nuolat atnaujinamas, pildomas moderniu, kūrybingumą skatinančiu turiniu, surinktu iš naujausios pasaulinės muzikos šaltinių. Kūrybingas ugdymo metodų taikymas, suteikia moksleiviams sąlygas kurti muzikos meno stebuklą, supažindina su pasaulio muzikos paveldu. Baigę mokyklą absolventai tampa ne tik muzikinės kultūros, paveldo gerbėjais bei žinovais, mėgėjų meno kolektyvų dalyviais, bet gali rinktis profesionalaus muziko kelią – stoti į aukštąsias muzikos mokyklas.

.

Metodinės grupės mokytojai tobulina savo pedagogines žinias, dalijasi sukaupta patirtimi su Lietuvos ir užsienio muzikos mokyklų mokytojais. Lankstus ir kūrybingas mokymo procesas sukuria galimybę pučiamųjų instrumentų metodinės grupės mokiniams muzikuoti įvairių sudėčių ansambliuose ir orkestruose. Modernios, įdomios ugdymo programos, aktyvi koncertinė veikla lemia aukštus metodinės grupės moksleivių apdovanojimus Vilniaus miesto, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose.

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fleitos klasės mokytojų iniciatyva 2004 metais buvo įkurtas Fleitų orkestras, kuriam vadovauja pedagogas Marius Pupkovas. Kolektyvas unikalus sudėtimi: mokiniai čia muzikuoja ne tik visiems gerai žinomomis skersinėmis fleitomis, bet ir retais instrumentais–altine, bosine ir kontrabosine fleitomis. Fleitų orkestras dalyvauja įvairiuose projektuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, laimi prizines vietas, koncertuoja žymiausiose Lietuvos koncertų salėse. Mokiniai yra įvaldę įvairų repertuarą-nuo senovinės bažnytinės, klasikinės iki moderniosios muzikos. Fleitų orkestrui mokinius ruošia pedagogai-Vilija Filmanavičienė, Daina Gutauskienė, Elena Musteikienė, Vytenis Gurstis, Marius Pupkovas.

Balio Dvariono muzikos mokyklos bigbendas gyvuoja jau daugiau kaip 20 metų. Kolektyvui vadovauja Albinas Kučinskas. Bigbendo pagrindą sudaro įvairiais instrumentais grojantys muzikos mokyklos mokiniai. Paskutiniais metais susiduriame su tam tikrų instrumentalistų trūkumu, tačiau labai malonu, kad nors ir jau baigę muzikos mokyklą, kai kurie mokiniai pasilieka toliau groti bigbende, nors savo studijas tęsia jau visai kitose mokslo įstaigose.

Bigbendas savo programose atlieka įvairių kompozitorių, tokių kaip Benny Goodman, Glenn Miller, Stevie Wonder, Chuck Mangione, Leonard Bernstein, Piotro Čaikovskio, Frederick Mercury ir kt. muziką.

Kad kolektyvo nariai tobulėtų ir galėtų susipažinti su klasikine muzika, kartais rengiame bendrus koncertus su Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestru „Oktava“ Šv. Kazimiero bažnyčioje, Šv. Jonų bažnyčioje, ar kituose didesniuose renginiuose. Tokiuose koncertuose atliekama Richard Wagner, Igor Stravinskij, Carl Orff muzika.

Bigbendas koncertuoja savo mokykloje, jai rengiant įvairius konkursus, festivalius, bei kituose, ne mokyklos renginiuose ir festivaliuose – „Atataria vamzdžiai“  Trakuose, „Sostinės dienos“ ir „Kultūros naktis“ Vilniuje, Pabradės Kultūros centro festivaliuose, Panevėžio miesto festivalyje „Dūdų vasara“ ir Dainų šventėse bei kitur.

Pučiamųjų metodinė grupė organizuoja tradicinius festivalius ir konkursus. Populiarinant obojaus instrumentą, organizuojamas tradicinis  tarptautinis „Obojininkų čempionatas“, mokytojo R. Beinario iniciatyva. Kas dveji metai organizuojamas J. Tiškaus  Pučiamųjų orkestrų ir Bigbendų festivalis. Direktorės pavaduotojos ugdymui I. Karsokienės iniciatyva organizuotas  ir labai popualiariu tapęs Tarptautinis  medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų ir ansamblių konkursas-festivalis  „Ventus musicale“.

Klasikinės gitaros metodinė grupė

Klasikinės gitaros metodinė grupės pirmininkė Agnė Varanavičienė.

Mokytojai: Olga Lingienė, Zigmas Čepulėnas, Saulius S. Lipčius ir Marijanas Mikolajevič.

Klasikinės gitaros skyrius Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje gyvuoja jau daugelį metų. Klasikinės gitaros renginių tokių kaip festivalių, konkursų organizuojama labai daug. Daugelį tokių renginių organizuojami inicijuojant B. Dvariono DMM klasikinės gitaros metodinės grupės. Nors skyriuje dirba penki mokytojai, klasikinės gitaros veikla labai aktyvi. Nuo 2013 m organizuojami du svarbūs renginiai: Respublikinis Senovinės muzikos festivalis ir Tarptautinis klasikinės gitaros šiuolaikinės muzikos konkursas. 2019 m pirmą kartą suorganizuota Respublikinė klasikinės gitaros mokytojų konferencija. Mokytojai skaito  pranešimus Respublikiniuose, Tarptautiniuose  seminaruose: A. Varanavičienės metodinis pranešimas Tarptautiniame konkurse „Sąskambiai“ 2018m., O. Lingienės pranešimas  Respublikiniame seminare „Kūrybiškumo įtaka efektyviam mokymuisi“, 2020m.  Nuo 2016 vyksta Baltijos gitarų kvarteto organizuojamas Tarptautinis klasikinės gitaros festivalis- konkursas Birštone ( S. S. Lipčius ir Z. Čepulėnas).  Dalyvavo tokie klasikinės gitaros muzikantai kaip : Roland Dyens, Aniello Desiderio,Pavel Steidl, Lukasz Kuropaczewski, Judicael Perroy, Amadeus guitar duo, Eden Stell duo, Raphaella Smits, Vladislav Blaha. Birštonas birželio mėnesio pradžioje tampa gitaros sostine, čia vyksta meistriškumo pamokos, paskaitos, parodos, tarptautinis konkursas.

Klasikinės gitaros mokiniai dalyvauja daugelyje konkursų ir laimi prestižiniuose konkursuose prizines vietas: Matas Jaroševičius( mokyt. A. Varanavičienė), E. Montvilaitė, ( mokyt. O. Lingienė), A. Poškus ( mokyt. S. Lipčius). Organizuojamos klasikinės gitaros stovyklos,  koncertinės kelionės .

2020 m. išleisti du metodiniai leidiniai.  „Pjesių rinkinys atostogoms“, A. Varanavičienės aranžuotos populiarios muzikos pjesės pritaikytos klasikinės gitaros duetams. Kitas leidinys Dešimties bagatelių ciklas „ Pievų taku“, išleido ir aranžavo Z. Čepulėnas.

Klasikinės gitaros metodinė grupė glaudžiai bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis. O. Lingienė bendradarbiauja su senovinės muzikos ansambliu Lyra ( vadovė A. Stankevičienė).  A. Varanavičienė ( kl. gitara) , A. Stančikaitė( vokalas) ir V. Blažienė ( fortepijonas) paruošė edukacinę senosios muzikos koncertinę programą Trakų pilyje 2020m.

Galime pasidžiaugti glaudžiais ryšiais su Kauno I- osios muzikos mokyklos klasikinės gitaros skyriumi ( vadovė I. Raginienė). Dažnai organizuojami koncertai, bendri projektai.

 

Violončelės metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkas ERNESTAS RAMELIS.

Metodinės grupės mokytojai: I. Čepulkovska, T. Kuc, A. Puidokas, T. Ramančiūnas, E. Ramelis, V. Tamašauskienė, V. Simaitienė, J. Armonas, G. Pyšniak, D. Jovaiša.

Violončelės metodinės grupės mokytojai ir moksleiviai rengia tarptautinius projektus, koncertus, supažindina su violončelės instrumento subtilybėmis. Aktyviai bendradarbiauja su kitomis muzikos mokyklomis, dalyvauja bendruose koncertuose ir festivaliuose.

Tarptautinių ir respublikinių konkursų ir festivalių svečiai: Lenkijos Gdynės m. muzikos mokyklos „Muzika Sacra“ mokytoja J. Rudka-Stefaniak, žinomi šalies violončelininkai, dėstytojai, mokytojai: LMTA styginių katedros vedėjas, profesorius R. Armonas, Vilniaus konservatorijos dėstytojas V. Kaplūnas, M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas ekspertas A. Palšauskas, mokytojas ekspertas R. Armonas, mokytoja ekspertė R. Kalnėnaitė, prof. S. Sondeckienė.
Šalia kruopštaus pedagoginio darbo, metodinės grupės pedagogai ruošia ugdymo programas, sudaro ir leidžia gaidų rinkinius.
Parengta „Violončelės specialybės diferencijuota ugdymo programa dešimtmetėms muzikos mokykloms“. Programą sudarė V. Simaitienė.
I. Karsokienė išleido ir redagavo J. Jevstratov „Kūriniai violončelei“.
Mokytoja T. Kuc išleido 2 gaidų rinkinius: B. Dvariono „Pjesės“ (pritaikyta violončelei) ir „Pjesės violončelininkų ansambliui“.
Papildyta „B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kontraboso specialybės programa“. Programą sudarė A. Puidokas.
Parengta „Dešimties metų violončelės specialybės saviraiškinio ugdymo programa“. Programą sudarė: 1–2–3–4 mokymo metų – mokytoja metodininkė I. Čepulkovska;
5–6–7 mokymo metų – vyr. mokytojas E. Ramelis, vyr. mokytoja V. Serbentienė;
8–9–10 mokymo metų – mokytoja ekspertė T. Kuc, mokytoja ekspertė V. Simaitienė.
Skyriaus mokiniai plačiai koncertuoja įvairiuose Lietuvos miestuose. Jie griežia Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Vilniaus kongresų rūmuose, LR Seimo rūmuose, LR Prezidentūroje, LTV, Klaipėdos menų fakultete, LMTA, Kauno I-oje ir A. Kačanausko muzikos mokyklose, Vilniaus paveikslų galerijoje, M. K. Čiurlionio namuose ir kitose koncertinėse erdvėse.
Ypatingo dėmesio violončelininkų bendruomenėje sulaukia tęstinis projektas – violončelininkų ansamblių festivalis „Opus cello”. Nuolat dalyvauja daugiau negu 200 Lietuvos muzikos mokyklų jaunųjų violončelininkų. Po festivalio vyksta metodiniai aptarimai, dalijimasis mokinių pasiekimais ir violončelės mokymo dalyko problemomis. Džiugina didėjantis mokinių skaičius, norinčių mokytis groti violončele.

Mokytojo Glebo Pyšniako iniciatyva kiekvienų metų vasarą surengiamas festivalis-akademija „Ars SummerFest” (2019 įvyko IV festivalis). Projekto metu perteikia metodines žinias ir patirtį žymiausi Europos ir Lietuvos pedagogai.

Violončelės dalyko mokiniai nuolat laimi nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatų vardus: Nacionalinis B. Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkursas, tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Sąskambiai”, tarptautinis Viktoro Radovičiaus konkursas, respublikinis konkursas „Cello virtuoso”, respublikinis konkursas „Mano violončelė” ir kt.

Smuiko metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkė Irina Kirzner.

Metodinės grupės mokytojai: L. Steponavičiūtė, R. Puodžiukė, L. Pugačiukienė, D. Baublienė, D. Kubilienė, R. Mažeikaitė, R. Aleksiūnienė, V. Vytienė, R. Grigienė, N. Okruško, D. Serbentienė, I. Grigaitienė, A. Vileikienė, Ž. Malikėnas. Arfos dalyko mokytojos: Galina Jakaitienė, Gabrielė Beinarytė.

Smuiko metodinėje grupėje dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai, paruošiantys gausų būrį profesionalumu pasižyminčių jaunųjų smuikininkų. Smuiko dalykas mokykloje turi gilias tradicijas. Trisdešimt metų mokykloje gyvavo pedagogų kamerinis orkestras. Savo koncertines programas šis kolektyvas pristatė Lietuvoje, Vokietijoje, Austrijoje ir Danijoje.

Smuiko dalyko moksleiviai – jau daugiau kaip dešimtmetį gyvuojančio Moksleivių simfoninio orkestro (meno vadovas ir dirigentas Modestas Barkauskas) pagrindas.

Jauniausieji smuikininkai griežia styginių orkestre, kuriam vadovauja mokytojai: Loreta Pugačiukienė ir Jonas Armonas. Šis kolektyvas dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose bei projektuose. Orkestras koncertavo didžiosiose Vilniaus miesto koncertinėse salėse, dalyvavo visose moksleivių dainų šventėse.

Galima pasidžiaugti, kad kiekvienais metais yra absolventų, pasirenkančių aukštąjį muzikos mokslą, o studijuojantys kitose specialybėse nepamiršta savo instrumento ir su meile muzikuoja Vilniaus universiteto kamerinės muzikos ansamblyje, kuriam vadovauja Modestas Jankūnas.

Smuiko metodinės grupės mokytojai šalia pedagoginės veiklos aktyviai organizuoja styginių muzikos festivalius, konkursus, vysto metodinę veiklą. Smuiko metodinės grupės iniciatyva buvo surengti garsių smuikininkų A. Miltonian (Maskva), S. Šalman (Sankt Peterburgas), Wolthart Erich Schuster (Austrija), Jurgio Dvariono, Aistės Dvarionaitės, Jono Urbos, Rimanto Čekuolio, Undinės Jagėlaitės, Beatos Vasiliauskaitės-Šmidtienės meistriškumo kursai. Kiekvienais metais patys gabiausi jaunieji smuikininkai surengia rečitalius. Metodinės grupės mokytojai ir moksleiviai dalyvauja: tarptautiniame seminare ir meistriškumo pamokose „Amerikos virtuozai“, tarptautiniame stygininkų seminare „Gintarinė svetainė“ Palangoje.

Mokykloje vykstančio prestižinio Balio Dvariono nacionalinio ir tarptautinio pianistų ir stygininkų konkurso organizaciniame darbe aktyviai dalyvauja smuiko metodinės grupės mokytojai. Kas dveji metai vykstančiame konkurse smuiko dalyko moksleiviai pelno laureatų ir diplomantų vardus. Kiekvienais metais mokykloje vyksta LMTA profesoriaus J. Dvariono meistriškumo pamokos.

Mokytojos Irinos Kirzner mokiniai 2017 ir 2019 metais tapo Paryžiuje vykusio prestižinio Tarptautinio A. Glazunovo styginių instrumentų konkurso laureatais.

Smuiko metodinė grupė organizuoja mokyklos bei Vilniaus miesto konkursus: „Virtuozinė pjesė“, „Balio Dvariono pjesė“, „Vikrūs piršteliai“, „Jaunieji virtuozai“, K. Kristapavičiaus vardo etiudų konkursas.

Pedagogai pasižymi didele festivalių organizavimo patirtimi. Bendradarbiaujant su ambasadomis, surengti įvairių pasaulio šalių muzikos festivaliai: Gruzinų, Islandų, Amerikos, Ispanų, Skandinavų, Turkų, Armėnų, Izraelio ir kt.

Nuo 2009 m. mokykloje rengiamas tęstinis Respublikinis jaunųjų smuikininkų ansamblių ir orkestrų festivalis. Festivalyje dalyvavo apie 400 moksleivių iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų muzikos mokyklų. Kasmet rengiamas respublikinis festivalis „Dainos ir šokiai smuikui“. 2017 m. surengtas koncertų ciklas, skirtas J. Andrejevui atminti.

Smuiko specialybės moksleiviai nuolat koncertuoja LR Seime, LR Prezidentūroje, Nacionalinėje filharmonijoje, Vilniaus rotušėje, Šv. Kotrynos bažnyčioje ir kitose Vilniaus miesto koncertinėse salėse.

Mokykloje mokoma groti ir rečiau sutinkamu instrumentu – arfa. Arfos klasę veda kūrybinga ir darbšti mokytoja Galina Jakaitienė. Mokytoja išugdė ne vieną Balio Dvariono nacionalinio pianistų ir stygininkų konkurso, Tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė“ ir kitų konkursų laureatę. Paruošė moksleives studijoms aukštosiose muzikos mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.

Fortepijono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Regina Jurkonienė, Algimantas Velička, Jurga Silickienė

Metodinės grupės mokytojai: G. Adamkevičiūtė-Rytel, J. Augaitienė, R. Banevičienė, A. Biveinis, V. Blažienė, E. Buožis, D. Čivilytė, I. Imbrasienė, G. Jaruševičienė, R. Jurkonienė, D. Kavaliauskienė, S. Kliunkienė, I. Masiulienė, J. Melienė, R. Misiūnaitė, E. Namajūnienė, T. Oganian, L. Olševska, E. Raaliste, N. Radzevičienė, J. Silickienė, S. Smolskienė, K. Smulskytė, S. Šuminienė, L. Tamošiūnienė, A. Tryk, A. Velička, V. Vitaitė, D. Vyšniauskienė, L. Žickienė, V. Žvironienė.

Fortepijono metodinė grupė apima platų veiklos spektrą ir išsiskiria savo aktyvia, turininga, įvairiapuse pedagogine bei menine veikla. Puoselėdami gilias mokyklos tradicijas, tampriai bendraudami ir bendradarbiaudami su savo mokinių tėvais, skyriuje dirba virš 30 kompetentingų ir kūrybingų pedagogų.

Kasmet sugrįžusių po vasaros atostogų jaunųjų pianistų laukia pasiruošimas mokykliniam etiudų konkursui ,,Jaunieji virtuozai”. Konkursas gyvuoja nuo 2004 metų, jį organizuoja mokytojos T. Radovič ir S. Šuminienė. Lavindamas moksleivių pianistinės technikos įgūdžius, konkursas padeda jauniesiems virtuozams visapusiškai tobulėti. Renginio patrauklumą liudija dalyvių gausa – kasmet sulaukiama 70-90 atlikėjų.

Jau tradicija tapo mokytojų J. Silickienės ir D. Kavaliauskienės kasmet organizuojami jaunųjų pianistų koncertai lapkričio 22 dieną – muzikantų globėjos Šv. Cecilijos garbei ir šviesios atminties mokytojos Jūratės Bundzaitės atminimui. Dviejų dalių koncertas maloniai stebina dalyvių entuziazmu; norinčių paminėti šią jaukią ir emociškai šiltą dieną kasmet susirenka virš 60-ties jaunųjų atlikėjų.

Džiugina puikus fortepijono metodinės grupės tęstinis projektas ,,Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fortepijono skyriaus pedagogikos istorijos puslapiai”, kurio iniciatorės ir vykdytojos – mokytojos J. Augaitienė ir D. Vyšniauskienė. Kilnus projekto tikslas dovanoja mokyklos bendruomenei puikius renginius ir turi gilią prasmę: prisiminti ir pagerbti mokykloje dirbusius pedagogus, skatinti domėjimąsi savo mokyklos istorija, ugdyti jos patriotus, puoselėti mokyklos tradicijas. Koncertų metu Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokiniai, mokytojai ir svečiai kviečiami pasidalinti prisiminimais apie mokyklą ir jos fortepijono dalyko mokytojus, išvysti nuotraukose įamžintas akimirkas, stebėti vaizdo įrašus, pasiklausyti mokyklos moksleivių atliekamų kūrinių. 2018 ir 2019 metais įvyko du šio projekto koncertai. Vienas jų buvo skirtas ilgametės Balio Dvariono muzikos mokyklos mokytojos ekspertės, fortepijono metodinės grupės vedėjos Jūratės Bundzaitės atminimui. Vakaro svečiai, buvę mokiniai ir bendražygiai dalijosi prisiminimais apie jos turtingą įvairiapusę asmenybę, pasiaukojantį darbą ugdant laisvą, kūrybingą ir pozityvų žmogų, pedagoginio darbo išskirtinius bruožus bei atlikėjišką veiklą. Kitas projekto koncertas buvo skirtas ilgametei Balio Dvariono mokyklos mokytojai Janinai Černiauskienei ir tapo Lotynų Amerikos muzikos festivalio dalimi. Susitikimų vakaru – koncertu buvo siekiama prisiminti mokytojos J. Černiauskienės charizmatišką bei novatorišką asmenybę, jos išskirtinumą, išradingumą ir kūrybiškumą, begalinę meilę ir pagarbą savo mokiniams.

Nuo 2019 metų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namai bei Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla pradėjo jau tęstiniu tapusį projektą, skirtą M. K. Čiurlionio gyvenimo etapui Leipcige, kuris neabejotinai turėjo įtakos menininko brandai. Išsamios edukacinės paskaitos ir koncertai, kuriuos organizavo mokytoja J. Augaitienė, vyko Vilniaus B. Dvariono muzikos mokykloje, Ariogaloje, Raseinių meno mokykloje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje. Projekto renginiuose dalyvavo profesorius Rokas Zubovas, grojo 28 fortepijono metodinės grupės moksleiviai.

Labai svarus, naudingas ir reikšmingas yra daugiau nei dešimtmetį vykstantis tęstinis edukacinis projektas ,,Klavyrinės muzikos istorija”, supažindinantis mokyklos moksleivius, jų tėvelius bei svečius su klavyrinės muzikos istorija. Projekto iniciatorės ir vykdytojos – teorinių disciplinų metodinės grupės mokytoja K. L. Kuzmaitė bei fortepijono metodinės grupės mokytojos T. Oganian ir J. Augaitienė. Įdomios, informatyvios projekto paskaitos ir koncertai rengiami mokykloje, o finaliniai koncertai persikelia į miesto koncertines erdves: White Piano Hall koncertų salę, V. Kasiulio dailės muziejų. Kiekviename koncerte išsamiai pristatoma tam tikros epochos kompozitorių kūryba. Vaizdinė medžiaga iliustruoja jaunųjų pianistų atliekamą kūrinį, pasakojimą apie kompozitorių, jį supusią istorinę – kultūrinę aplinką, fortepijono atsiradimą ir jo vystymosi istoriją. Projektu siekiama sužadinti moksleivių norą pažinti grojamą kūrinį platesniame kontekste, praplėsti pedagoginį repertuarą, viešinti mažiau žinomus kompozitorius, pristatyti retai atliekamus kūrinius. Jauniesiems atlikėjams šis projektas turi svarbią pažintinę reikšmę ir kasmet sulaukia didelio moksleivių, mokytojų bei visuomenės dėmesio.

Giminingą idėją atspindi ir tęstinis edukacinis projektas ,,Klavyrinės muzikos žanrai”, prasidėjęs 2018 metais ir vykdomas mokytojų J. Augaitienės ir D. Kavaliauskienės. Koncertų ciklas pristato klavyro muzikos istoriją per muzikos žanrus – nuo baroko iki šių dienų. Polifonijos koncertų baigiamieji akordai skambėjo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje, kur dalyvavo ir kitų Vilniaus miesto muzikos mokyklų jaunieji pianistai. Ten vyko ir projekto seminaras ,,Polifoninė muzika šiuolaikiniame pedagoginiame repertuare”, kuriame pranešimus skaitė Vilniaus miesto muzikos mokyklų mokytojai.

2019 metais mokykloje įvyko jubiliejinis, X-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės ir džiazo muzikos festivalis – konkursas ,,Sąskambiai – 2019”. Tai tęstinis projektas, gimęs mokytojų J. Bundzaitės, G. Jaruševičienės ir S. Šuminienės iniciatyva ir rengiamas kas dveji metai. Patrauklus renginio tikslas – skatinti ir populiarinti kamerinį muzikavimą tarp moksleivių – kiekvieną kartą sulaukia vis didesnio atgarsio ne tik Lietuvos, bet ir užsienio jaunųjų atlikėjų tarpe.

Jaunųjų pianistų konkurso ,,Musica amabile” idėjos autorė ir organizatorė T. Radovič, siekdama sudominti kuo daugiau norinčių išbandyti savo jėgas dalyvių, pritaikė konkurso reikalavimus visiems fortepijono meno besimokantiems jauniesiems muzikantams: konkursantai gali išreikšti save skirtingose kategorijose. Šiame renginyje nėra skelbiami dalyvių vardai, pavardės, mokyklos ir kita informacija, kas sąlygoja nepriklausomą komisijos vertinimą. 2008 metais konkursas peraugo į Respublikinį ir sukvietė virš 100 dalyvių ne tik iš pagrindinių saviraiškos ugdymo mokyklų, bet ir iš atokiausių Lietuvos vietų. Jau tradicija tapo kas metus besikeičiantis konkurso formatas: vienais metais jis mokyklinis, kitais – respublikinis. Vertinimo komisiją sudaro tik Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos absolventai, tapę žymiais pianistais ir muzikantais ar dar besimokantys Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Visi jie garsina Balio Dvariono mokyklos vardą.

Fortepijono metodinė grupė entuziastingai rengia bendrus projektus su įvairių šalių ambasadomis Lietuvoje. Skamba įvairių šalių kompozitorių muzika, kurią atlieka ne tik pianistai, bet ir kitų metodinių grupių mokiniai bei kameriniai ansambliai. Svečiai iš ambasadų noriai dalyvauja teminiuose susitikimuose ir koncertuose, organizuoja edukacinius renginius mokiniams. Mokykloje buvo surengti islandų, lenkų, rusų, armėnų, gruzinų, turkų, prancūzų, rumunų, azerbaidžaniečių, amerikiečių, japonų muzikos koncertai bei festivaliai.

Kiekvienus mokslo metus fortepijono metodinė grupė užbaigia iškilmingu šventiniu koncertu Užutrakio dvare. Į koncertus gausiai renkasi pakiliai nusiteikusi publika, kupina gerų emocijų ir negailinti šiltų aplodismentų kiekvienam atlikėjui. Nuostabi dvaro aplinka, rūmų aura, puikus instrumentas sukuria ypatingą nuotaiką ir visus koncerto dalyvius įkvepia bei pakylėja. Tokia ypatinga šviesia gaida suskamba ir paskutinieji mokyklos absolventų atliekami muzikos garsai.

Fortepijono metodinės grupės mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose šalies ir tarptautiniuose konkursuose, laimi prizines vietas, garsina šalies ir savo mokyklos vardą. Augdami ir tobulėdami, jie augina ir džiugina kitus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorinių disciplinų metodinė grupė

Teorinių disciplinų metodinės grupės pirmininkė: Enrika Džiaugienė (mokytoja metodininkė).

Metodinės grupės mokytojai: Tanzilia Digrienė (mokytoja metodininkė), Ignas Gudelevičius (mokytojas), Jūratė Kučinskaitė (mokytoja metodininkė), Kristina-Liudvika Kuzmaitė (mokytoja metodininkė), Daina Mažeikaitė (vyresnioji mokytoja), Tatjana Mikolajevič (vyresnioji mokytoja), Auksė Minkevičiūtė (vyresnioji mokytoja), Justina Račinska (mokytoja), Regina Sudnikavičienė (mokytoja metodininkė), Rita Šumskienė (vyresnioji mokytoja), Beatričė Baltrušaitytė (mokytoja), Daiva Zakarienė (mokytoja).

Teorinių disciplinų metodinė grupė įkurta kartu su mokykla 1948 metais. Jos mokymo turinio branduolį sudaro solfedžio ir muzikos istorijos disciplinos. Solfedžio pamokose vaikai mokomi skaityti natas balsu (kaip analogiškai raides), girdėti melodijas ir jas užrašyti, įsiklausyti ir suvokti sąskambius. Taip pat solfedžio pamokose susipažįstama su muzikos teorija. Muzikos istorijos pamokose vaikai susipažįsta su iškiliausių pasaulio ir Lietuvos kompozitorių kūryba, biografijomis, klausomasi muzikos kūrinių. Šiose pamokose lavinama muzikinio stiliaus pojūtis, atkreipiamas dėmesys į interpretacijos subtilybes.

Nuo VIII klasės iki X klasės vaikai gali pasirinkti mokymosi lygius-A lygis ruošia mokinius tolimesnėms muzikos studijoms aukštosiose muzikos mokyklose, B – lygį pasirinkę mokiniai mokosi tų pačių dalykų kaip ir A lygio mokiniai tik mažesne apimtimi, C lygio mokiniai pasirenka teorines disciplinas pagal savo norą. Nuo VIII klasės šalia  solfedžio ir muzikos istorijos prisideda naujos disciplinos- elementarioji muzikos teorija (glaustai supažindina su įvairiomis muzikos reiškinių sąvokomis); harmonija- mokslas skiriamas akordams, be kurių neįmanoma muzikinė kūryba, improvizacija, aranžuotės menas; muzikos kūrinių analizė- supažindina su kūrinių struktūra, forma. Besidomintiems džiazu nuo VIII klasės yra Džiazo istorijos pamokos.

Greta pamokų ne vienus metus turime tęstinius projektus-solfedžio konkursą „Pelikanas“ (dalyvauja geriausi VII klasių mokiniai).Visi mokyklą baigiantys VII ir X klasių mokiniai, kiekvieną pavasarį parengia koncertą „Dainuojame kartu“. Dainuojami daugiabalsiai kūriniai ansambliais. Tai yra baigiamojo solfedžio egzamino dalis.

Muzikos istorijos mokytojos kartu su savo mokiniais kasmet dalyvauja tarptautinėse muzikos ir meno mokyklų konferencijose, lanko su muzikos istorija susijusias Vilniaus vietas.

Atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius ir turimą valandų skaičių, atnaujinome solfedžio ( I-VII kl),muz.istorijos programas, paruošėme džiazo istorijos programą. Esame parengę naują metodinę medžiagą ir vadovėlius, labiau susietus su šių dienų muzikine stilistika, nepamirštant įvairių tautų liaudies muzikos,  muzikinės kūrybos pavyzdžių iš įvairių epochų-pradedant viduramžiais,  baigiant XX a.

Nepamirštame ir lietuviškos liaudies muzikos papročių, iš kurių populiariausi kalėdiniai koncertai. Mūsų mokytojai dirba ir Lietuvos radijuje, rengdami muzikines laidas, dalyvauja įvairiuose konkursuose kaip vertinimo komisijų nariai, rengia respublikinės reikšmės vadovėlius, veda mokyklos renginius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Rimantas Jurkonis ir Arūnas Navakas.

Metodinės grupės mokytojai: A. Alšauskas, J. Gabartas, R. Jurkonis, N. Kuklytė, G. Laurinavičius, R. Lukošius, A. Navakas, A. Puidokas, V. Ramoška,  L. Šinkarenko, R. Tallat-Kelpšaitė, E. Urbonas, S. Šuminienė, I. Masiulienė, U. Vaiginis, F. Zakrevskis, K. Vaiginis, V. Grenda, K. Levarauskas.

Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė buvo įsteigta 1976 m. žinomo lietuvių kompozitoriaus, mokyklos pedagogo Miko Vaitkevičiaus iniciatyva, kuris daugiau kaip 25 metus jai vadovavo. Tai buvo pirmas tokio skyriaus įkūrimas Lietuvoje. Nuo pat pirmųjų įsikūrimo dienų dirbo žymūs džiazo ir populiariosios muzikos meistrai: Vladimiras Čekasinas, Viačeslavas Ganelinas, Vladimiras Tarasovas, Algis Frankonis, Olegas Molokojedovas, Arūnas Navakas. Nuo 1998 m. metodinėje grupėje pradėjo dirbti ir Lietuvos džiazo pradininkas, Lietuvos estradinio orkestro (LEO) įkūrėjas ir kompozitorius Juozas Tiškus. Vėliau į metodinės grupės veiklą įsijungė ir kiti pedagogai: R. Jurkonis, A. Alšauskas, S. Šaltenis, A. Penikas, G. Laurinavičius, L. Šinkarenko, T. Kutavičius,V. Labutis, G. Abarius, N. Ščiukaitė, R. Talat-Kelpšaitė, B. Dambrauskaitė, J. Gabartas, A. Puidokas, V. Urmilevičius, E. Urbonas, A. Telksnytė, D. Dubietytė, L. Šalučkaitė, J. Čepaitytė, D. Buklerevičiūtė, R. Rapalytė, R. Lukošius, V. Vaiginis, šviesios atminties J. Miščiukaitė, V. Ramoška. Choreografai: A. Stravinskas, N. Beredina, N. Kuklytė, V. Šiškinas, D. Meškauskas.
Džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės pedagogai išugdė profesionalius džiazo ir populiariosios muzikos atlikėjus: Vytautą Labutį, Nedą Malūnavičiūtę, Liudą Mockūną, Janą Maksimovičių, Arvydą Kazlauską, Darių Rudį, Brigitą Bublytę, Feliksą Zakrevskį, Beatričę Baltrušaitytę, Domantą Aleksą, Marijų Aleksą, Dmitrijų Golovanovą, Danutę Buklerevičiūtę, Dimą Šavrovą, Loretą Frankonytę, Ireną Starošaitę, Violetą Riaubiškytę, Aistę Pilvelytę ir daugelį kitų.
1980–1995 m. džiazo ir populiariosios muzikos skyrių kuravo dabartinė mokyklos direktorė Laimutė Užkuraitienė, o nuo 1995 m. metodinės grupės kuratorė, direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Karsokienė.
1997 m. džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė pradėjo organizuoti respublikinius bei tarptautinius seminarus ir konferencijas. Profesionalūs džiazo ir populiariosios muzikos pedagogai savo patirtį skleidžia Lietuvos bei užsienio pedagogams. Tai metodinės grupės pirmininkai: Arūnas Navakas, Rimantas Jurkonis. Taip pat mokytojai: Juozas Gabartas,  Ugnius Vaiginis, Gediminas Laurinavičius, Olegas Molokojedovas, Laimonas Bilevičius, Alfonsas Penikas, Raimonda Tallat-Kelpšaitė.
Džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės moksleiviai nuolat dalyvauja respublikiniuose „Dainų dainelės“, B. Almonaitytės vardo vokalistų, M. Vaitkevičiaus vardo jaunųjų atlikėjų, tarptautiniuose – „Muzika be sienų“, „Mes pasaulis“, „Birštono festivalis“, „Džiazo viltis“, „Sąskambiai“, „Jazz fontanas“, „Turkų muzikos“ konkursuose ir festivaliuose.
Talentingi moksleiviai – respublikinių, tarptautinių festivalių ir konkursų laureatai: Paulius Andersson, , Gabrielė Laškaitė, Tomas Kuzinas, Karina German, Karolis Šimaitis, Edgaras Koldaras, Gabrielė Kiršaitė, Karolis Leverauskas, Adomas Kuzinas, Radvilė Bautronytė, Edgaras Sabilo, Ani Juchanian , Nikita Yousupov.

Labai įdomius ir kūrybingus mušamųjų muzikos vakarus rengia G. Laurinavičius ir L. Bilevičius. Teatralizuotą pasaką „Mikimauzo klubas“ ir mokytoja N. Kuklytė. B. Almonaitytės vardo, „Mažųjų žvaigždučių“, M. Vaitkevičiaus, „Muzika be sienų“, „Džiazo viltis“ bei kitų respublikinių bei tarptautinių konkursų Vokietijoje, Estijoje ir kt. šalyse konkursų lamėtojais tapo metod. gr. pirmininko R. Jurkonio, pedagogų: S. Šaltenio, O. Molokojedovo, S. Kudžmienės, D. Buklerevičiūtės, J. Gabarto, U. Vaiginio bei kitų pedagogų moksleiviai.

Moksleiviai ir mokytojai nuolat dalyvauja Birštono muzikos festivalyje.
Džiazo ir populiariosios muzikos metodinėje grupėje labai reikšminga yra pedagogų koncertinė veikla. Pedagogų:  L. Šinkarenko, J. Gabarto, R. Tallat-Kelpšaitės, S. Šaltenio, R. Rapalytės, bendri koncertai su savo moksleiviais turi didelės įtakos jų meniniam ugdymui bei saviraiškai.

Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė bendradarbiauja su įvairiais televizijos kanalais – LRT, LNK bei rengia bendrus meninius projektus. Direktorės pavaduotoja I. Karsokienė režisavo bendrus projektus su LRT: prancūzų muzikos festivalį „Aš myliu Paryžių gegužy“, J. Tiškaus jubiliejinį koncertą, M. Vaitkevičiaus kūrybos vakarą, mokyklos  jubiliejinį koncertą. Su  amerikiečių ambasada – muzikos fetivalį „Sveikas, senasis Holivude“. Rengiant bendrus projektus su televizija puikias aranžuotes parengė metodinės grupės pirmininkas A. Navakas bei mokytojas E. Urbonas. Choreografiją renginiams kuria N. Kuklytė, N. Beredina,

Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė bendradarbiauja su daugelio šalių: Estijos, Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, Italijos, Ispanijos muzikos mokyklomis, organizuoja kartu su fortepijono metodine grupe tarptautinį konkursą – festivalį „Saskambiai“, bendradarbiauja su Jūrmalos (Latvija), Goldap (Lenkija) muzikos mokyklomis, užsienio šalių ambasadomis, Vilniaus Kolegijos džiazo katedros studentai atlieka pedagoginę praktiką. Kartu su Vilniaus Kolegijos studentais „Šokio teatre” buvo pastatytas G. Samsono ir A. Navako miuziklas “Styga”.

Džiazo metodinė grupė rengia bendrus projektus, koncertus ir meistriškumo kursus su Vilniaus kolegija, Kiryat-Ono (Izraelis) konservatorija.

Baigę mokyklą moksleiviai studijas  tęsia LMTA bei  prestižinėse pasaulio ugdymo įstaigose -Berklio koledže (JAV), Grioningen universitete ir kt.

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla
Adresas: T. Kosciuškos g. 13, LT-01100 Vilnius
Tel.: (8 5) 261 07 65
El. p. dvariono(eta)gmail.com
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Neformaliojo vaikų švietimo įstaiga, papildanti formalųjį švietimą.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 191662185