Bendrojo fortepijono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkės: Vaiva Blažienė ir Snieguolė Kliunkienė.

Metodinės grupės mokytojai: Tatjana Mikolajevič, Vaiva Blažienė, Linas Dužinskas, Zita Eimulienė, Mečislova Gudienė, Zita Kirilauskienė, Daina Lazauskienė, Rita Lidžiuvienė, Irma Masiulienė, Ilona Meškėnienė, Milda Poškaitė, Dana Smolskaitė, Audra Telksnytė, Eglė Žukauskienė.

Tai viena gausiausių mokyklos metodinių grupių, kurioje mokosi per 1000 moksleivių. Čia dirba apie 40 kūrybingų pedagogų, kurių organizuojami renginiai visada sukviečia pilnas sales klausytojų. Tai tradiciniai rudens, kalėdiniai koncertai. Kūrybingus klasių kalėdinius koncertus tėvams kievienais metais paruošia mokytojai R. Lidžiuvienė, L. Dužinskas, S. Kliunkienė, E. Žukauskienė.

Įdomus pažintinis švietėjiškas tęstinis projektas – „Saloninė muzika“. Šiame projekte dalyvauja teorinės metodinės grupės mokytoja, muzikologė J. Kučinskaitė.

Vienas ryškiausių, gražia tradicija tapęs Vilniaus miesto muzikos mokyklų bendrojo fortepijono skyrių mokinių ansmblių festivalis „Pavasarinės kaskados.“ Jis rengiamas 16 metus. Festivalyje dalyvauja: „Ąžuoliuko“, „Liepaičių“, B. Jonušo, „Lyros“, Karoliniškių, N. Vilnios, VRM muzikos studijos moksleiviai. Festivalis išsiskiria dalyvių gausa, kūrinių įvairove, skatina kolegišką bendradarbiavimą, pedagoginės patirties sklaidą. Festivalį organizuoja metodinės grupės vedėja S. Kliunkienė, mokytojos – I. Masiulienė, I. Meškėnienė.

Mokytojai išleido naują bendrojo fortepijono metodinę programą. Ją redagavo V. Blažienė.

 

 

Chorinio dainavimo ir bendrojo fortepijono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkės: Jurgita Šarkuvienė ir Veslava Sulžicka.

Metodinės grupės mokytojos: B. Asevičiūtė, A. Einorienė, J. Gabriūnienė, D. Mažeikaitė, R. Misiūnaitė, R. Paulavičienė, E. Pliopienė, E. Raalistė, H. Silko, V. Šakalytė, D. Šakenytė, I. Šataitė-Dailidienė, N. Vasiliauskienė,  Š. Versockienė, E. Zujienė, L. Žickienė, K. Kazakevič, E. Kasteckaitė, L. Vaitkuvienė, A. Puodžiukas.

Chorinio dainavimo bendrojo fortepijono skyrius gimė kartu su choro skyriaus įsteigimu. Tai didelė, kūrybinga, patraukli savo meninėmis idėjomis metodinė grupė. Joje dirba puikūs pedagogai, kurių mokslo metai visada kupini projektų, festivalių, koncertų, pritraukiančių moksleivius, jų tėvus, mokyklos bendruomenę. Labai sėkmingi tęstiniai muzikiniai renginiai:

nuo 2006 m. gyvuojantis tęstinis respublikinis muzikos mokyklų  festivalis „Pavasario bliuzas”;

2008 m. gimęs festivalis „Lietuviškos muzikos akimirkos” – propaguojantis lietuvių autorių muziką, kurią vaikai atranda, susipažįsta ir pamilsta;

nuo 2012 m. rengiamas šalies muzikos mokyklų tęstinis meninis projektas „Muzika – vaizde” (2012 – „Kinas, kinas, kinas…”, 2013 – „Svečiuose – OPERA!”, 2014 – „Metų laikai”, 2015 – „Kelionė po Europą”). Projekte naudojamos vaizdo instaliacijos puikiai dera ir papildo išradingas renginio temas, iliustruoja skambančią muziką;

2012 m. gimęs etiudų festivalis–konkursas „Žaismingosios natelės”, kuriame jaunesniųjų klasių moksleiviai demonstruoja savo pirštelių bėglumą ir techniką.

Gilias tradicijas turi koncertai, kuriuose noriai ir gausiai dalyvauja chorinio dainavimo ir bendrojo fortepijono moksleiviai: „Polifoninė mozaika”, „Linksmieji ansambliai”, „Tau, Mamyte”, „Sonatos, sonatinos, variacijos…”. Visada jaukūs ir laukiami mokytojų klasių kalėdiniai koncertai.

Šios metodinės grupės auklėtiniai koncertuoja ne tik savo mokykloje, bet ir daugelyje Vilniaus miesto kamerinių erdvių – M. K. Čiurlionio namuose, St. Vainiūno namuose, B. Grincevičiūtės bute-muziejuje, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, Taikomosios dailės muziejuje ir kt. Dalyvauta festivaliuose Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje, Nemenčinės muzikos mokykloje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, Lietuvos edukologijos universitete.

Be pagrindinės pedagoginės veiklos, mokytojai rengia metodinius darbus, skaito pranešimus, dalyvauja konferencijose.

 

 

 

 

 

 

Akordeono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Raimondas Jakutis ir Nijolė Vigelienė.

Metodinės grupės mokytojai: R. Jakutis, J. Pakalka, V. Petkevičius, G. Smolskas, T. Jurkša, N. Vigelienė, V. Nociūtė, T. Motiečius

 
Akordeono metodinė grupė įkurta 1949 metais. Įkūrėjas – mokytojas, vėliau metodinės grupės pirmininkas Valerijonas Dzevočka. Pirmininkais dirbo: A. Baika, M. Vaitkevičius, S. Baumilas, Č. Leonas, G. Smolskas, J. Pivoriūnienė. Nuo 2004 metų metodinei grupei vadovauja Raimondas Jakutis. Kolektyvai – akordeonų orkestras – daugkartinis respublikinių konkursų laureatas (vadovas ir dirigentas Raimondas Jakutis), akordeonų ansamblis (vadovas mok. Julius Pakalka), akordeonų duetai (juos ruošia Nijolė Vigelienė, Petras Šuščevičius, Vladas Petkevičius). Moksleiviai ir pedagogai daug koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje. Jie dažnai kviečiami koncertuoti Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, taip pat įvairių šventinių ceremonijų metu, Nepriklausomybės dienos proga, taip pat respublikinėse dainų šventėse.
Dalyvauta daugybėje koncertų: B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 55-mečiui skirtame jubiliejiniame koncerte (2003 m.), Tarptautiniame projekte „Pavasario diena Europoje“ (2004 m.) Krašto apsaugos ministerijoje, Vilniaus mokyklose, Tarptautiniame festivalyje ,,La bella Italia“ (2007 m.) ir kitur.
2005 m. gegužės 1 d. įvyko Motinos dienos koncertas Vilniaus bendruomenei. Tais pačiais metais vedėjas R. Jakutis, mokytoja N. Vigelienė bei kiti mokytojai Vilniaus akordeonininkus pakvietė dalyvauti koncerte-projekte „Lietuvių kompozitorių kūriniai akordeonui“.
2006 m. sausio 24 d. akordeonų ansamblis grojo mokyklos Vargonų salėje, svečių iš Italijos – „Fokoliarų judėjimo centro“ atstovų apsilankymo Lietuvoje garbei.
1999 m. ir 2007 m. kartu su Rytų Lietuvos kultūros centru buvo organizuoti seminarai Vilniaus ir Vilniaus apskrities akordeono specialybės pedagogams (Projekto koordinatoriai: Rytų Lietuvos centro direktorė B. Kurgonienė, B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė L. Užkuraitienė ir direktorės pavaduotoja I. Karsokienė).
2007 m. balandžio 24 d. įvyko ilgamečio mokyklos pedagogo Česlovo Leono jubiliejinis vakaras-koncertas. Projekto autoriai – metodinės grupės pimininkai: R. Jakutis ir N. Vigelienė. Č. Leonas nuo 1964 m. iki 2002 m. buvo akordeonų orkestro vadovas bei dirigentas. Jo vadovaujamas orkestras – dainų švenčių dalyvis bei respublikinių konkursų laureatas. Jam vadovaujant užsimezgė ypatingai tamprūs bendradarbiavimo ryšiai su Vokietijos miestų muzikos mokyklomis. Prie tarptautinių ryšių plėtojimo daug prisidėjo ir Berlyne gyvenantis, ilgametis mokyklos pedagogas Jacub Lam.
Akordeono pedagogai aktyviai rengia, leidžia metodinius darbus, kompaktines plokšteles.
2001 metais metodinės grupės pirmininkė J. Pivoriūnienė parengė „Akordeono specialybės ugdymo programą“.
Mokytojos R. Kičaitės metodinis darbas „Grojimo įgūdžių formavimas mokymo pradžioje“ išverstas į estų kalbą. Taip pat Talino G. Otso konservatorijos prašymu ji parengė straipsnių rinkinį „Akordeono raida Lietuvoje“.
2005 metais mokytoja N. Vigelienė paruošė, išleido ir pristatė leidinį „Akordeonų duetai – lietuvių autorių kūriniai jaunimui“. Šiame rinkinyje ilgamečio pedagogo, metodinės grupės pirmininko ir kompozitoriaus Miko Vaitkevičiaus bei mokyklos pedagogo, muziko, kompozitoriaus Juozo Tiškaus kūriniai.
Mokytojas Vladas Petkevičius išleido savo paties sukurtų ir kitų kompozitorių aranžuotų kūrinių rinkinį „Pjesės akordeonui“, jį pristatė  Vilniaus miesto muzikos mokyklų pedagogams. Taip pat V. Petkevičius paruošė akordeono muzikos kompaktinę plokštelę.
Metodinės grupės pedagogai dalyvauja įvairiuose seminaruose, skaito pranešimus. Aktyviai koncertuoja mokytojai: Gintas Smolskas ir Andrius Balachovičius.
Pedagogai ir moksleiviai neapsiriboja veikla Lietuvoje. Kaip ir visus, juos traukia kelionių magija: tai ir pažintinės-koncertinės kelionės, ir dalyvavimas akordeono muzikos festivaliuose. Ne kartą pabuvota: Vokietijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Austrijoje, Čekijoje.
2002 m. spalio mėnesį įvyko akordeonų orkestro koncertinė kelionė į estradinės muzikos festivalį „Buen Viaje“ („Saulėti keliai“) Ispanijoje, Loret De Maro mieste. Aplankyta ir Barselona, Andoros valstybė.
2006 m. balandį keliauta į Šveicariją, pabuvota Liucernoje, Berne, Ciuriche, Ženevoje ir kituose miestuose. Koncertuota Interlakeno koncertų salėje, o pakeliui – ir Prahoje.
2007 metų pavasarį įvyko akordeonų orkestro koncertinė-edukacinė kelionė į Austriją ir Italiją. Buvo surengti koncertai Vienoje ir Romoje. Orkestras aplankė Rimini, Veneciją, Vatikaną, San Marino valstybę.
Moksleiviai – svarbesnių konkursų laureatai:
2000 m. Respublikinio akordeonininkų konkurso laureatas – akordeonų duetas Jolanta Gelvanovskaja ir Indrė Dargytė (mok. N. Vigelienė);

2002 m. Respublikinio akordeonininkų konkurso laureatas – akordeonų duetas J. Gelvanovskaja ir J. Kacilauskaitė (mok. N. Vigelienė);

2002 m. akordeonų orkestras (vadovas ir dirigentas R. Jakutis) Lietuvos V respublikiniame akordeonų orkestrų konkurse tapo laureatu (I vieta);

2003 m. tarptautinio konkurso „Premia di Montese“ Italijoje laureatas (II vieta) – akordeonų duetas J. Gelvanovskaja ir J. Kacilauskaitė (mok. N. Vigelienė);

2003 m. VI tarptautiniame jaunųjų akordeonininkų konkurse Inga Vilkišiūtė laimėjo II vietą (mok. R. Kičaitė);

2005 m. Respublikiniame akordeonininkų konkurse akordeonų orkestras užėmė I vietą, o duetas Elinga Noreikaitė ir Joana Kasinskaitė gavo III vietą (mok. N. Vigelienė);

2005 m. akordeonų orkestras (vad. ir dirigentas R. Jakutis) įrašė fonogramą respublikinei moksleivių dainų šventei – akordeonų vakarui, kuris vyko Vilniaus kalnų parke;

2009 m. akordeonų orkestras – VIII respublikinio akordeonų konkurso (orkestrų kategorija) laureatas (Ivieta);

2009 m. akordeonų orkestras – tarptautinio muzikos ir šokio festivalio „Buen Viaje“ Ispanijoje, Lloret de Mar mieste dalyvis;

 Akordeono metodinės grupės pirmininkas R. Jakutis – tarptautinio muzikos ir šokio konkurso „Buen Viaje“ Ispanijoje, Lloret de Mar mieste (Katalonija) žiuri komisijos pirmininkas (2009 ir 2010 m.)

 

Liaudies instrumentų metodinė grupė

 

Metodinės grupės pirmininkai:

Aistė Bružaitė ir Nerijus Martinaitis.

Metodinės grupės mokytojai:

Egidijus Ališauskas, Irma Asinavičienė, Aistė Bružaitė, Danguolė Daugilienė, Algirdas Jedemskij, Rūta Jonynienė, Vytautas Kiminius, Nerijus Martinaitis, Jolita Matkienė, Žilvinas Rukas, Nikodemas Vaineikis, Lijana Venslovienė.

 

Liaudies instrumentų metodinė grupė įkurta 1973 metais. Čia dirbantys pedagogai yra aukštos kvalifikacijos specialistai plačiai žinomi Vilniaus mieste, regione bei visoje respublikoje, o kai kurie ir už jos ribų.

 

Energingi ir veiklūs liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogai aktyvia pedagogine ir koncertine veikla puoselėja mūsų krašto liaudies kultūrą, skatina jaunimą atgaivinti ir saugoti lietuvių liaudies tradicijas, skiepija meilę tautinei muzikai. Mokytojai ir mokinai nuolatos dalyvauja mokyklos, miesto ir visos respublikos kultūrinėje veikloje.

 

Šalia pedagoginės veiklos liaudies instrumentų metodinės grupės mokytojai rengia koncertus, metodinius susitikimus, meistriškumo kursus, veda atviras pamokas, skaito pranešimus, organizuoja įvairius renginius, seminarus, konferencijas, kūrybinius ir tęstinius projektus, festivalius, konkursus, betarpiškai bendrauja su mokyklos ir visos respublikos kolegomis, užmezga ir palaiko ryšius su kompozitoriais, aranžuoja kūrinius, paruošia ir pristato leidinius, knygas, mokymo planus, programas, yra įvairių konkursų žiuri komisijų nariai, tobulina savo kvalifikacijas.

 

Liaudies instrumentų metodinėje grupėje gyvuoja trys kolektyvai aktyviai dalyvaujantys mokyklos, miesto bei visos Lietuvos koncertiniame gyvenime:

Liaudies instrumentų orkestras – vadovas Nerijus Martinaitis, kanklių grupės vadovė Rūta Jonynienė, skudučių grupės vadovas Žilvinas Rukas.

Liaudies instrumentų ansamblis „Ievarėlis“ – vadovai Lijana Venslovienė ir Algirdas Jedemskij.

Postfolkloro ansamblis „Šilo paukščiai“ – vadovai Irma Asinavičienė ir Žilvinas Rukas.

 

Kūrybingi ir iniciatyvūs liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogai suorganizavo ir parengė:

Tęstinius festivalius ir projektus:

Respublikinius liaudies instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalius „Pavasario sutartinė“

Tęstinius projektus „Mokomės vieni iš kitų“

Tarpmokyklinius projektus „Sveika muzika“

Tarpmokyklinius projektus „Pavasario skambesiai“

Bendrus projektus „Mes Lietuvoje – Lietuva mumyse“

Kūrybinius projektus „Bičiulystės gaidos“

Moksleivių meninius projektus „Iš dainų skrynelės“

Adventinius vakarus „… kai beribėj tyloj pražysta bekraštis baltumas“

Projektus – edukacines programas „Tai margumas mūsų šalelės“

Ir kt.

 

Konkursus:

Nacionalinius Jono Švedo konkursus

Respublikinius Antano Smolskaus birbynės atlikėjų konkursus, skirtus prof. Antanui Smolskui atminti

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kanklininkų konkursus, skirtus prof. Prano Stepulio atminimui

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos birbynės atlikėjų konkursus „Gamos ir etiudas“

 

Seminarus ir konferencijas:

Respublikinius muzikos bei meno mokyklų liaudies instrumentų pedagogų seminarus „Muzikavimo perspektyvos ir galimybės liaudies muzikos instrumentais šiuolaikinėje muzikos erdvėje“

Respublikines mokytojų konferencijas „Kokybiškas liaudies instrumentų atlikėjų ugdymas: ką galėtume daryti geriau?“

 

Koncertus:

Lietuvių kompozitorių minėjimo vakarus

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtus renginius

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtus renginius

LR Prezidentūroje iškilmingų ceremonijų koncertus

Mokytojų dienai skirtus renginius

Mamos dienai skirtus renginius

Kalėdinius renginius

Birbynių muzikos koncertus šeimai ir draugams

Ir kt.

 

Pastaruoju metu liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogai ir mokiniai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose, pasirodo Lietuvos televizijos laidose. Mylėdami ir gerbdami savo liaudies instrumentus, stengiasi populiarinti juos ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Skleidžia kanklių ir birbynių muziką, atlieka įvairiausių stilių programas, dalyvauja neįprastuose projektuose, ieško naujų šių instrumentų skambesio spalvų.

Chorinio dainavimo metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Steponas Mikas ir Virginija Katinienė.
Metodinės grupės mokytojai : A. Einorienė, R. Katinas, V. Katinienė, N. Krupavičiūtė, S. Mikas, D. Mikienė, R. Pažusienė, E. Pliopienė, A. Stankevičienė, J. Šarkuvienė,
E. Zujienė, D. Jozėnas, A. Stančikaitė, J. Leitaitė, L. Šalučkaitė.

Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos chorinio dainavimo metodinė grupė gyvuoja jau  42 metus. Metodinę grupę kuruoja direktorės pavaduotoja Marija Simonaitienė.
Chorinio dainavimo metodinė grupė sujungia penkis kolektyvus – tris jaunučių chorus,  jaunių chorą „Andante“ ir jaunių chorą „Viva voce“ (apie 450 moksleivių). Jaunučių chorams vadovauja mokytojai: N. Krupavičiūtė, S. Mikas, D. Mikienė, E. Pliopienė. Jaunių chorui „Andante“ vadovauja A. Stankevičienė. Chorui „Viva voce“ vadovauja V. Katinienė ir R. Katinas.
Per šį laikotarpį chorinio dainavimo metodinė grupė užmezgė ryšius su kolektyvais iš įvairių Europos šalių: Latvijos, Lenkijos, Italijos, Vengrijos, Japonijos.
Metodinės grupės kolektyvai – nuolatiniai įvairių renginių dalyviai. Tai – Pasaulio lietuvių dainų šventės, Lietuvos moksleivių dainų šventės, „Didysis muzikų paradas“, chorų festivaliai – „Vilniaus vieversėliai“, „Dainuoju tau“, „Džiaukimės drauge“, „Mes –Lietuvos vaikai”, meninis projektas „Mes su vyturiu dainuojam“. Pedagogai drauge su savo mokiniais dalyvauja koncertuose, skirtuose paminėti žymius mūsų respublikos veikėjus ir muzikus (tai renginiai, skirti M. K. Čiurlionio, K. Brundzaitės, V. Kudirkos sukaktims pažymėti).
Pedagogai ir patys aktyvūs festivalių, konkursų, seminarų, ugdymo programų, teminių koncertų rengėjai: festivalis „Klasika vaikams“, muzikiniai kūrybiniai projektai „Vandenys pavasariniai“ , tęstinis projektas „Muzikuokime drauge“, šalies jaunučių chorų tęstinis renginys „Seku, seku pasaką“, „Iš dainų skrynelės“, šalies chorų tęstinis projektas festivalis „Dainų tiltai“. Nuo 1999 m. vyksta respublikiniai jaunųjų dirigentų konkursai, tai tapo gražia tradicija rengti juos kas du metus. Konkursai skiriami paminėti žymiems Lietuvos muzikams – K . Brundzaitei, K. Kaveckui, S. Šimkui, J. Naujaliui.
Mokyklos chorai dalyvauja ir atliekant stambios formos kūrinius. „Viva voce“ choras dalyvavo statant B. Briteno operą „Mažasis kaminkrėtys“ Nacionaliniame operos ir baleto teatre, A. Navako ir G. Samsono miuziklą „Styga – miuziklas apie mūsų gyvenimą” Šokio teatre.
Pažintį su kitomis valstybėmis,  jų kultūra plečia ir koncertai skirti konkrečioms šalims, tai – Skandinavijos šalių, Armėnijos, Ispanijos, Italijos, Gruzijos, Japonijos, Izraelio muzikos festivaliai.
Chorai koncertavo JAV, Prancūzijoje, Anglijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Austrijoje, Turkijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Olandijoje,Latvijoje, Suomijoje, Japonijoje.

 

 

Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Vilija Filmanavičienė ir Algirdas Šuminas.

Metodinės grupės mokytojai: A. Barzinskas, R. Beinaris, L. Bilevičius, V. Filmanavičienė, M. Gricka, G. Grigaitis, D. Gutauskienė, A. Guželis, Z. Juozapavičius, V. Kerbelis, P. B. Koncė, A. Kozlovas, A. Kučinskas, A. Ladyga, V. Pocius, E. Musteikienė, M. Pupkovas, V. Gurstis, A. Šuminas, E. Taleikis, A. Valiulis, V. Vitartas.

Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos pučiamųjų metodinėje grupėje moksleiviai mokosi groti fleita, obojumi, klarnetu, fagotu, valtorna, saksofonu, trimitu, trombonu, tūba, eufonija, tenoru bei altu. Moksleiviai ir mokytojai aktyviai dalyvauja ne tik mokyklos, miesto, bet ir visos respublikos kultūrinėje veikloje, rengia projektus, organizuoja festivalius, koncertus. Aukštos kvalifikacijos pedagogai rašo naujas mokymo programas, rengia metodinius seminarus, skaito pranešimus, dalijasi sukaupta patirtimi su kitų šalies muzikos mokyklų mokytojais.
Entuziastingų ir veiklių mokytojų ir moksleivių dėka pučiamųjų instrumentų metodinėje grupėje gyvuoja trys aktyviai koncertuojantys kolektyvai. Jie kuria įdomias programas ir pristato jas mokyklos renginiuose, Vilniaus miesto ir respublikos festivaliuose, projektuose, taip pat koncertuoja užsienio šalyse.
1998 m. įkurtas B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos bigbendas. Bigbendo vadovas Albinas Kučinskas. Kolektyvas yra koncertavęs didžiausiose Vilniaus miesto koncertų salėse: Nacionalinės filharmonijos didžiojoje salėje, Vilniaus rotušėje, Kongresų rūmuose, „Siemens arenoje“. 2002 metais bigbendas parengė bendrą projektą su Vokietijos Zigburgo gimnazijos orkestru, 2004 metais kolektyvas puikiai pasirodė Čekijoje Dečino mieste vykusiame festivalyje.
2005 metais susibūrė B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fleitų orkestras. Orkestro vadovas – mokytojas Marius Pupkovas. Orkestrui moksleivius ruošia pedagogai: V. Filmanavičienė, M. Pupkovas, P. Koncė, D. Gutauskienė, E. Poleščiuk. Šio orkestro atsiradimą inspiravo pažintis su Monchengladbacho (Vokietija) muzikos mokyklos fleitų orkestro vadove Angelina Euler. Mokykloje ji vedė seminarą ir dirbo su kameriniais ansambliais. Po penkių dienų intensyvaus darbo buvo paruošta ir atlikta pirmoji 30-ties fleitų orkestro programa. Dabar šis kolektyvas nuolat rengia naujas programas ir koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje.
B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių simfoninio orkestro pučiamųjų grupei vadovauja mokytojai: Vilius Pocius, Arvydas Barzinskas ir Robertas Beinaris.
Profesionalumu ir iniciatyvumu pasižymintys metodinės grupės mokytojai – P. B. Koncė, V. Filmanavičienė, Z. Juozapavičius, V. Vitartas, A. Ladyga, A. Šuminas, E. Taleikis, V. Pocius, R. Beinaris, A. Valiulis ir kt.  – nuolat ruošia savo auklėtinius respublikiniams ir tarptautiniams konkursams. Gabiausieji ir darbščiausieji skyriaus moksleiviai (J. Katinas, J. Staniulytė, S. Braziulis, G. J. Pažėra, D. Mykolaitis, D. Nikolajev, J. Jasinskis, L. Lovčis, K. Skaisgiris, E. Lisauskas, M. Kurgonas, A. B. Ališauskas, A. Ribokas, V. Vaicechovskaja, K. Grigorovičius, D. P. Kišūnas, M. Kavaliauskas, K. Taleikytė, B. Pugač, L. Lomonosovas, A. Koreniukas, J. Linkevičius, D. Radovičiūtė, P. Žemoitin, M. Šopa, V. Pocius, D. Pocius, P. Danielius, S. Vaškys, J. Navakas, O. Jonaitytė, M. Kilčiauskaitė, B. Drąsutytė, V. Valentinaitė, A. Ivanauskaitė, V. Nakutytė, E. Matulytė, V. Pupkevičiūtė, S. Kazimeravičiūtė ir kiti) laureatų vardus pelnė šiuose konkursuose:
Tarptautiniame konkurse „Gradus ad Parnasum“ (2004, 2007 m.);
Respublikiniame J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurse (1998, 2000, 2002, 2000, 2004 ir 2006 metais);
Tarptautiniame K. Izarto konkurse Rygoje „Jaunasis virtuozas“;
Tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse Latvijoje „Muzikuojame drauge“;
Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkurse Alytuje;
Tarptautiniame konkurse Kaune „Muzikos tiltai“;
Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkurse „Sąskambiai“;
Respublikiniame jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais konkurse „Vaikystė su muzika“;
Tarptautiniame konkurse Kaune „Muzikuojame dviese“;
Tarptautiniame L. Vėbros obojininkų konkurse;
Lietuvos obojininkų čempionate 2005–2006;
Respublikiniame jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais konkurse „Pajūrio fanfaros“;
Tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse „Muzikinė akvarelė“ (Anykščiai);
Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse Ščecine (Lenkija);
VI tarptautiniame J. Jurjano valtornininkų konkurse „Jaunais mežradznieks“ (Ergli, Latvija, 2004, 2006, 2007 m.);
Tarptautiniame čekų muzikos festivalyje-konkurse, skirtame A. Dvoržako 100-osioms mirties metinėms paminėti (Vilnius, 2004 m.);
Tarptautiniame jaunųjų muzikantų konkurse „Olimpo Musicale“ (Kaunas, 2005 m.); konkurse M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ paramai gauti (Vilnius, 2006 m.) ir konkurse „Maxima jaunųjų talentų“ stipendijai gauti (2006–2007 mokslo metams) laimėjo Julius Katinas (mokytojas ekspertas V. Vitartas).
1998 m. pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininko Z. Juozapavičiaus iniciatyva mokykloje buvo surengtas respublikinis pučiamųjų instrumentų seminaras-praktikumas. Seminaro svečiai: prof. A. Budrys, prof. A. Vizgirda, prof. J. Rimas, prof. T. Dokšiceris. Organizatoriai: Z. Juozapavičius, P. Abukevičius, A. Pupkevičius. Seminaro metu vyko atviros pamokos, buvo pateiktos naujos mokymo metodikos, pasidalinta užsienio patirtimi. Pranešimus skaitė mokyklos mokytojai: P. Abukevičius, P. B. Koncė, V. Filmanavičienė, Z. Juozapavičius. 1999 m. pratęsiant šią idėją buvo surengtas respublikinis pučiamųjų instrumentų klarneto ir trimito specialybių mokytojų seminaras-praktikumas. Dalyvavo LMTA, Vilniaus ir Klaipėdos konservatorijų, Kauno J. Naujalio menų gimnazijos, Vilniaus „Ąžuoliuko“, Žirmūnų muzikos mokyklų pedagogai ir moksleiviai. Taip pat pranešimus skaitė mokyklos mokytojai: Z. Juozapavičius ir E. Taleikis.
2000–2001 m. surengtas projektas su Gdansko (Lenkija) muzikos mokyklos fleitos klase. Projekto vadovas mokyt. P. B. Koncė.
2002 m. buvo surengta paroda-seminaras-koncertas J. Pakalniui atminti. Organizatoriai: metod. gr. pirmininkė V. Filmanavičienė, P. B. Koncė.
2002–2003 m. vyko projektas su Monchengladbacho (Vokietija) muzikos mokyklos fleitų orkestru „Pink Flute“ (projekto autorė, metod gr. pirmininkė V. Filmanavičienė).
2002–2003 m. įvyko tarptautinis projektas „Švedija ir Lietuva“. Dalyvavo mokyklos moksleiviai kartu su Švedijos džiazo muzikantais. Koncertas vyko Nacionalinės filharmonijos didžiojoje salėje.
2004 m. spalio 22–23 d. mokykloje vyko kamerinio ir orkestrinio grojimo seminaras-praktikumas „Kamerinis muzikavimas ir fleitų ansambliai muzikos mokyklose“, kurį vedė prof. Angelika Euller (Vokietija), fleitų orkestro iš Monchengladbacho „Pink Flute“ vadovė. Koordinatorė – V. Filmanavičienė, organizatoriai: P. B. Koncė, M. Pupkovas.
2005 m. surengtas tarptautinis projektas „Muzika – tiltas bei elementas, jungiantis įvairių tautų jaunimą“. Projektas buvo vykdomas gavus ES paramą, kartu su Naujosios Vilnios muzikos mokykla bei Žaganės (Lenkija) muz. mokykla. Sausio mėnesį projektas vyko Lenkijoje, gruodžio mėnesį – Vilniuje. Koordinatoriai: metodinės grupės pirmininkė V. Filmanavičienė, bigbendo vadovas A. Kučinskas.
Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės moksleiviai ir kolektyvai aktyviai dalyvavo festivaliuose: „Sąskambiai“, „Skambanti banga“ (Klaipėda), „Džiaukimės drauge“ (bigbendas, vad. A. Kučinskas), B. Jonušo  pučiamųjų instrumentų kamerinės muzikos festivalyje (B. Jonušo muz. m-kla), M. K. Čiurlionio vardo vasaros festivalyje Druskininkuose, Tarptautiniame pučiamųjų orkestrų festivalyje „Atataria Vamzdžiai“ Trakuose (bigbendas, vad. A. Kučinskas). 2002 m. „Muzikų parade“ dalyvavo senosios muzikos ir šokio ansamblis „Flautino“ (vadovės: Vilija Filmanavičienė ir Jolanta Davolytė).
Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė rengia jau tradicinį tapusį koncertą „Trimitininkų paradas“. 2006 m. gegužės mėnesį vykusiame koncerte dalyvavo jaunieji trimitininkai iš B. Dvariono 10-metės bei Naujosios Vilnios muzikos mokyklų, bei mokytojų Z. Juozapavičiaus, G. Labanausko ir A. Barzinsko suburtas trimitininkų orkestras.
Metodinė grupė organizuoja respublikinio J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso II turą.
Nuo 2005 m. mokytojų R. Beinario ir V. Beinarienės iniciatyva mokykloje organizuojamas Lietuvos obojininkų čempionatas, tarptautinis L. Vėbros obojininkų konkursas. 2008 m. surengtas tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė“. Čempionate jaunieji obojininkai rungiasi dėl Lietuvos obojininkų čempiono vardo. Specialiai čempionatui lietuvių kompozitoriai rašo naujus kūrinius obojui solo, kurie kaip privalomi kūriniai skamba tarptautiniame konkurse. Čempionate vyksta tarptautiniai meistriškumo kursai, seminarai, rengiami koncertai. Čempionato finale geriausi obojininkai turi galimybę groti solo su Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių simfoniniu orkestru, vadovaujamu Modesto Barkausko.
Koncertinės kelionės:
2001 m. mokytojo P. B. Koncės kl. moksleiviai koncertavo Gdansko muzikos mokykloje (Lenkija);
2003 m. įvyko fleitininkų koncertinė kelionė į Monchengladbachą (Vokietija);
2003 m. mokyklos bigbendas, vadovaujamas mokytojo A. Kučinsko Europos bigbendų festivalyje Dečine (Čekija) pelnė laureato diplomą;
2007 m. vyko tarptautinis pilietinio ir tautinio ugdymo projektas ,,Jaunimas ir demokratija“. Projekto autorė ir koordinatorė direktorės pavaduotoja I. Karsokienė;
2007 m. vyko fleitų orkestro ir bigbendo bendras projektas su Krokuvos (Lenkija) džiazo mokykla. Projekto autorė ir koordinatorė direktorės pavaduotoja I. Karsokienė.
Skyriaus metodinė veikla, seminarai ir dalyvavimas konferencijose Lietuvoje ir užsienyje:
Mokytojas P. B. Koncė vedė kamerinio muzikavimo kursus Vigo miesto muzikos mokykloje (Ispanija);
2003 m. mok. A. Guželis Rygoje skaitė paskaitą „Grojimas saksofonu ir literatūros parinkimas mokiniui“;
2003 m. mok. V. Filmanavičienė vedė autorinį teorinį-praktinį seminarą M. K. Čiurlionio menų mokykloje „Išilginė fleita, kaip pirmasis pučiamųjų mokomasis instrumentas“;
2004 m. mok. E. Taleikis Šiaulių 1-ojoje muz. mokykloje pristatė kvalifikacijos tobulinimosi programą  „Mokymo groti klarnetu problemos pradiniame mokymo etape“;
2004 m. mok. A. Guželis skaitė paskaitą Pabradės muz. mokykloje.
Pučiamųjų instrumentų metodinėje grupėje parengtos ugdymo programos: programa obojui 1–10 klasėms (V. Pocius), išilginės fleitos programa 1–10 klasėms (V. Filmanavičienė), fleitos programa 1–10 kl. (P. B. Koncė), saksofono programa 1–10 kl. (A. Valiulis).
2006 m. išleista bigbendo kompaktinė plokštelė.
Vilniaus B. Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą baigė ir į aukštasias mokyklas įstojo šie moksleiviai:
Ieva Baublytė (mokyt. V. Filmanavičienė) 2000–2005 m. mokėsi ir baigė Bazelio senosios muzikos akademiją;
Donatas Pocius (mokyt. V. Pocius) įstojo į LMTA, stažavosi Liono (Prancūzija) konservatorijoje;
Arvydas Kazlauskas (mok. A.Guželis) įstojo į Rygos MA;
Leonardas Pilkauskas (mokyt. A. Guželis) tęsė studijas LMTA;
Ona Jonaitytė (mokyt. P. B. Koncė) studijavo LMTA, Liono (Prancūzija) konservatorijoje, Bostono (JAV) konservatorijoje;
Agnietė Ivanauskaitė (mokyt. P. B. Koncė), Eugenijus Snytkinas (mokyt. A. Valiulis) įstojo į LMTA ir daugelis kitų.

Klasikinės gitaros metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkė Agnė Varanavičienė.

Metodinės grupės mokytojai: A. Varanavičienė,  Z. Čepulėnas, O. Lingienė, S.S. Lipčius, M.Mikolajevič.

Augant klasikinės gitaros populiarumui, 2002 m. B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje įkurta klasikinės gitaros metodinė grupė. Jai vadovavo garsus Lietuvos gitaristas, pedagogas, gitaros festivalių ir konkursų iniciatorius J. Kurauskas.

Talentingiausi mokyklos mokiniai nuolat dalyvauja įvairiuose konkursuose, festivaliuose bei įvairiuose projektuose. Mokytojo S.S. Lipčiaus mokinys S. Bušma 2009 metais dalyvavo TV projekte „Talentų ringas“; Nacionaliniame B. Dvariono pianistų ir stygininkų konkurse 2010 m. tapo laureatu ir gavo specialų prizą už geriausiai atliktą klasicizmo epochos kūrinį;

Mokytojos A. Varanavičienės mokinys D. Lavinski  VIII respublikiniame styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų žiemos konkurse „Trakai 2012“ tapo II vietos laureatu; VII respublikiniame klasikinės gitaros atlikėjų konkurse tapo I vietos laureatu; konkurse „Metų gitaristas“ tapo I vietos laureatu – Metų gitaristu.

Mokytojos O. Lingienės mokinės R. Montvilaitė ir M. Orvydaitė su kameriniu ansambliu VIII respublikiniame styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų žiemos konkurse „Trakai 2012“ tapo II vietos laureatėmis; 2012 birželio 9 d. dalyvavo bendrame projekte-koncerte su B. Dvariono renesanso muzikos ansambliu „Lirum“ ir Karoliniškių muzikos mokyklos choru „Kantika“ (vad. mok. D. Mikienė) Olandijoje, Amsterdamo istorijos muziejuje.

Klasikinės gitaros metodinės grupės mokytojai bendradarbiauja su kitų muzikos instrumentų metodinėmis grupėmis. Rengia koncertus kartu su fleitos, vargonų, dainavimo klasės mokytojais ir jų mokiniais. Aktyviai dalyvauja miesto ir respublikiniuose renginiuose. Mokytojai užsiima ne tik pedagogine veikla, bet taip pat aktyviai koncertuoja. Z. Čepulėnas ir S. S. Lipčius yra Baltijos gitarų kvarteto nariai.

 


Koncertas tėvams

Violončelės metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkė Tatjana Kuc.

Metodinės grupės mokytojai: I. Čepulkovska, T. Kuc, A. Puidokas, T. Ramančiūnas, E. Ramelis, V. Tamašauskienė, V. Simaitienė, J. Armonas, G. Pyšniak, D. Jovaiša.

Violončelės metodinės grupės mokytojai ir moksleiviai rengia daug tarptautinių projektų, koncertų, supažindinančių su violončelės instrumento muzika. Aktyviai bendradarbiauja su kitomis muzikos mokyklomis, dalyvaudami jų rengiamuose koncertuose ir festivaliuose. Violončelės skyriaus tradicinis tapęs renginys „Pavasario pasažai“ suburia vis daugiau jaunų talentingų violončelininkų. 1999 m. vyko Vilniaus muzikos ir meno mokyklų violončelininkų festivalis „Pavasario pasažai“, 2001 m. – respublikinis muzikos ir meno mokyklų violončelininkų festivalis „Pavasario pasažai“, o 2005 m. jau surengtas tarptautinis muzikos ir meno mokyklų festivalis-konkursas „Pavasario pasažai“. Šis renginys tampa vis patrauklesnis ne tik respublikos, bet ir užsienio jauniesiems violončelininkams bei jų pedagogams. Kiekvienas atlikėjas solistas turi galimybę pademonstruoti savo mąstymo kultūrą, brandą, meninį muzikinį intelektą. Sėkmingai pasirodė skyriaus violončelininkai tarptautiniame festivalyje-konkurse „Pavasario pasažai“: 7 laureatai ir 2 diplomantai. Tai puikus mūsų jaunimo ir jų pedagogų kruopštaus darbo įvertinimas.
2005 m. „Kryptingo vaikų užimtumo“ tarptautinio projekto „Pavasario pasažai“ respublikinis festivalis „Rudens spalvos“ tęsia jaunųjų atlikėjų muzikavimo tradicijas. Šiame renginyje dalyvavo 21 violončelininkas ir 2 kontrabosininkai.
2008 m. festivalyje dalyvavo šešiasdešimt jaunųjų atlikėjų.
Tarptautinių ir respublikinių konkursų ir festivalių svečiai: Lenkijos Gdynės m. muzikos mokyklos „Muzika Sacra“ mokytoja J. Rudka-Stefaniak, žinomi šalies violončelininkai, dėstytojai, mokytojai: LMTA styginių katedros vedėjas, profesorius R. Armonas, Vilniaus konservatorijos dėstytojas V. Kaplūnas, M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas ekspertas A. Palšauskas, mokytojas ekspertas R. Armonas, mokytoja ekspertė R. Kalnėnaitė.
Visų minėtų projektų koordinatoriai:
B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė Laimutė Užkuraitienė,
B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Leokadija Buchmalecienė,
B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos styginių skyriaus vedėja, projektų iniciatorė ir autorė Violeta Simaitienė.
Šalia kruopštaus pedagoginio darbo, skyriaus pedagogai ruošia ugdymo programas, sudarinėja ir leidžia gaidų rinkinius.
1998 m. išleista „Violončelės specialybės diferencijuota ugdymo programa dešimtmetėms muzikos mokykloms“. Programą sudarė V. Simaitienė.
2002 m. I. Karsokienė išleido ir redagavo J. Jevstratov „Kūriniai violončelei“.
2002 m. mokytojos T. Kuc išleisti 2 gaidų rinkiniai: B. Dvariono „Pjesės“ (pritaikyta violončelei) ir „Pjesės violončelininkų ansambliui“.
2003 m. išleista ir 2005 m. papildyta „B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kontraboso specialybės programa“. Programą sudarė A. Puidokas.
2007 m. sudaryta „Dešimties metų violončelės specialybės saviraiškinio ugdymo programa“. Programą sudarė: 1–2–3–4 mokymo metų – mokytoja metodininkė I. Čepulkovska, mokytoja metodininkė J. Veiverienė;
5–6–7 mokymo metų – vyr. mokytojas E. Ramelis, vyr. mokytoja V. Serbentienė;
8–9–10 mokymo metų – mokytoja ekspertė T. Kuc, mokytoja ekspertė V. Simaitienė.
2007 m. liepos mėn. žurnale „Kultūros barai“ publikuotas I. Čepulkovskos straipsnis „Tarptautinė violončelės savaitė Vilniuje“.
Skyriaus mokiniai plačiai koncertuoja įvairiuose Lietuvos miestuose. Jie griežia Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Vilniaus kongresų rūmuose, LR Seimo rūmuose, LR Prezidentūroje, LTV, Klaipėdos menų fakultete, LMTA, Kauno I-oje ir A. Kačanausko muzikos mokyklose, Vilniaus paveikslų galerijoje, M. K. Čiurlionio namuose ir kitose salėse.
Vladas Marcinkevičius – (mokyt. I. Čepulkovska) tarptautinių projektų: 2005 m. Šveicarijoje Ciuricho m., 2005 m. Lenkijoje Swieradow Zdroj m., Vokietijoje Berlyno m., dalyvis.
2006 m. ŠMM ir Meksikos ambasados projekto dalyvis Klemensas Šimelis (mokyt. V. Simaitienė) koncertavo Peru Limos ir Arekipos miestuose. 17 koncertų turas tęsėsi 3 savaites. K. Šimelis griežė Vyriausybės rūmuose, televizijoje, teatre, įvairiose šalies mokyklose. Koncertų įrašai yra naudojami Peru mokyklose kaip mokomoji medžiaga.
2006 m. tarptautinio A. Janigro violončelininkų konkurso uždaryme koncertavo mokyt. T. Kuc violončelininkų kvintetas.
2007 m. tarptautinių projektų dalyviai: R. Grod (mokyt. J. Veiverienė) ir K. Šimelis (mokyt. V. Simaitienė), koncertavo Lenkijoje Krokuvos m.
Skyriaus pedagogai palaiko glaudžius ryšius su Lenkijos Gdynės m. Z. Noskovsko ir „Muzika Sacra“ mokyklomis. Mokyklų jaunieji violončelininkai dalyvauja bendruose projektuose.
Savo pedagogine patirtimi skyriaus mokytojos dalinasi seminaruose ir meistriškumo pamokose.
2000 m. MŠC mokyt. I. Čepulkovska šalies violončelės specialybės mokytojams vedė seminarą tema „Moksleivio ir mokytojo santykiai – XXI a. muzikinio ugdymo pagrindas“.
2004 m. Vilniaus m. muzikos mokyklų pedagogams T. Kuc vedė seminarą tema „Jaunojo violončelininko ugdymas“.
2005 m. tarptautiniame seminare Estijoje Tartu m. mok. T. Kuc vedė meistriškumo pamokas, kuriose dalyvavo Estijos jaunieji violončelininkai ir mūsų mokyklos moksleiviai – G. Pyšniak, M. Valuckas.
Skyriuje yra du mokyklos ir miesto renginiuose koncertuojantys kolektyvai:
violončelininkų ansamblis – vadovė V. Simaitienė,
violončelininkų kvintetas – mokytoja T. Kuc.
Skyriaus mokiniai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose meistriškumo kursuose-seminaruose. 2005 m. LMTA G. Pyšniak griežė YoYo Ma meistriškumo kursuose. 2004 m. M. Valuckas dalyvavo M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo atrankoje.
Violončelės skyriaus mokiniai dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, festivaliuose. Paminėsime reikšmingesnius konkursus, kuriuose skyriaus moksleiviai pelnė prizines vietas:
2003 m. respublikinis muzikos ir meno mokyklų etiudų konkursas „Jaunojo violončelininko ABC“. Laureatai: K. Šimelis, P. Kontautas, M. Valuckas, R. Grod, G. Pyšniak;
2004 m. II tarptautinis čekų muzikos festivalis-konkursas. Laureatas R. Grod;
2005 m. I tarptautinis konkursas-festivalis „Džiazo viltis“. Laureatas K. Pugačiukas – II vieta;
2005 m. tarptautinis muzikos ir meno mokyklų jaunųjų violončelininkų festivalis-konkursas „Pavasario pasažai“. Laureatai: K. Valančiauskaitė, D. Markovskaja, K. Šimelis, M. Valuckas, R. Grod, K. Fedosenko, G. Pyšniak;
2005 m. respublikinis stygininkų konkursas „Akimirkos“. Laureatas K. Šimelis – I vieta;
2006 m. tarptautinis A. Janigro violončelininkų konkursas Kroatijoje. Laureatas M. Valuckas – II vieta;
2006 m. tarptautinis K. Davydovo konkursas Latvijoje. Laureatas G. Pyšniak – III vieta.
2006 m. tarptautinis S. Sondeckio stygininkų konkursas. Laureatai: M. Valuckas – II vieta, J. Kulikauskas – II vieta;
XIII, XIV, XV respublikiniai B. Dvariono stygininkų konkursai. Laureatai: G. Pyšniak, M. Valuckas, R. Grod, K. Šimelis, J. Kulikauskas;
2007 m. tarptautinis V. Radovičiaus konkursas. Laureatas M. Valuckas – I vieta;
2006 m., 2008 m. tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikos tiltai“.
Laureatai:  K. Šimelis – I vieta, D. Markovskaja – II vieta;

II, III, IV  Tarptautiniai kamerinių ansamblių konkursai „Sąskambiai“. Laureatai: R. Gylytė, G. Pyšniak, R. Grod, K. Šimelis, M. Valuckas, K. Fedosenko.

Smuiko metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkė Irina Kirzner.

Metodinės grupės mokytojos: L. Steponavičiūtė, R. Puodžiukė, L. Pugačiukienė, D. Baublienė, D. Kubilienė, R. Mažeikaitė, R. Aleksiūnienė, V. Vytienė, R. Grigienė, A. Bakaitienė, N. Okruško, D. Serbentienė, I. Grigaitienė, A. Vileikienė, Ž. Malikėnas. Arfos dalyko mokytojos: Galina Jakaitienė, Gabrielė Beinarytė.

Smuiko metodinėje grupėje dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai, paruošiantys gausų būrį profesionalumu pasižyminčių jaunųjų smuikininkų. Smuiko dalykas mokykloje turi gilias tradicijas. Trisdešimt metų mokykloje gyvavo pedagogų kamerinis orkestras. Savo koncertines programas šis kolektyvas pristatė Lietuvoje, Vokietijoje, Austrijoje ir Danijoje.

Smuiko dalyko moksleiviai – jau daugiau kaip dešimtmetį gyvuojančio Moksleivių simfoninio orkestro (meno vadovas ir dirigentas Modestas Barkauskas) pagrindas.

Jauniausieji smuikininkai griežia styginių orkestre, kuriam vadovauja mokytojai: Loreta Pugačiukienė ir Tomas Ramančiūnas. Šis kolektyvas dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose bei projektuose. Orkestras koncertavo didžiosiose Vilniaus miesto koncertinėse salėse, dalyvavo visose moksleivių dainų šventėse.

Galima pasidžiaugti, kad kiekvienais metais yra absolventų, pasirenkančių aukštąjį muzikos mokslą, o studijuojantys kitose specialybėse nepamiršta savo instrumento ir su meile muzikuoja Vilniaus universiteto kamerinės muzikos ansamblyje, kuriam vadovauja mokytojas Paulius Bernardas Koncė.

Smuiko metodinės grupės mokytojai šalia pedagoginės veiklos aktyviai organizuoja styginių muzikos festivalius, konkursus, vysto metodinę veiklą. Smuiko metodinės grupės iniciatyva buvo surengti garsių smuikininkų A. Miltonian (Maskva), S. Šalman (Sankt Peterburgas), Wolthart Erich Schuster (Austrija), Jurgio Dvariono, Aistės Dvarionautės, Jono Urbos, Rimanto Čekuolio, Undinės Jagėlaitės meistriškumo kursai. Kiekvienais metais patys gabiausi jaunieji smuikininkai surengia rečitalius.

Mokykloje vykstančio prestižinio Balio Dvariono nacionalinio ir tarptautinio pianistų ir stygininkų konkurso organizaciniame darbe aktyviai dalyvauja smuiko metodinės grupės mokytojai. Kas dveji metai vykstančiame konkurse smuiko dalyko moksleiviai pelno laureatų ir diplomantų vardus.

Smuiko metodinė grupė organizuoja mokyklos bei Vilniaus miesto konkursus: „Virtuozinė pjesė“, „Balio Dvariono pjesė“, „Vikrūs piršteliai“, „Jaunieji virtuozai“, K. Kristapavičiaus vardo etiudų konkursas.

Pedagogai pasižymi didele festivalių organizavimo patirtimi. Bendradarbiaujant su ambasadomis, surengti įvairių pasaulio šalių muzikos festivaliai: Gruzinų (1999 m.), Islandų (2000 m.), Amerikos (2005 m.), Ispanų (2008 m.), Skandinavų (2008 m.), Turkų, Armėnų ir kt.

Nuo 2009 m. mokykloje rengiamas tęstinis Respublikinis jaunųjų smuikininkų ansamblių ir orkestrų festivalis. Festivalyje dalyvavo apie 400 moksleivių iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų muzikos mokyklų.

Smuiko specialybės moksleiviai nuolat koncertuoja LR Seime, LR Prezidentūroje, Nacionalinėje filharmonijoje, Vilniaus rotušėje, Šv. Kotrynos bažnyčioje ir kitose Vilniaus miesto koncertinėse salėse.

Mokykloje mokoma groti ir rečiau sutinkamu instrumentu – arfa. Arfos klasę veda kūrybinga ir darbšti mokytoja Galina Jakaitienė. Mokytoja išugdė ne vieną Balio Dvariono nacionalinio pianistų ir stygininkų konkurso, Tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė“ ir kitų konkursų laureatę. Paruošė moksleives studijoms aukštosiose muzikos mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.

Fortepijono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Regina Jurkonienė, Algimantas Velička, Jurga Silickienė

Metodinės grupės mokytojai: G. Adamkevičiūtė-Rytel, J. Augaitienė, R. Banevičienė, A. Biveinis, V. Blažienė, D. Čivilytė, I. Imbrasienė, G. Jaruševičienė, R. Jurkonienė, D. Kavaliauskienė, S. Kliunkienė, I. Masiulienė, J. Melienė, R. Misiūnaitė, E. Namajūnienė, T. Oganian, L. Olševska, E. Raaliste, T. Radovič, N. Radzevičienė, D. Šakenytė, S. Smolskienė, K. Smulskytė, S. Šuminienė, L. Tamošiūnienė, A. Tryk, A. Velička, V. Vitaitė, D. Vyšniauskienė, L. Žickienė, V. Žvironienė.

Fortepijono metodinė grupė apima milžinišką veiklos spektrą ir išsiskiria savo aktyvia, turininga, įvairiapuse menine veikla. Puoselėdami senas ir gilias mokyklos tradicijas, negailėdami nuoširdaus darbo ir šilumos, skyriuje dirba per 30 puikiai savo darbą išmanančių kūrybingų pedagogų.

Praėjęs dešimtmetis pianistams buvo kupinas meninių atradimų ir ryškių renginių.
1998 m. mokyklos Mažojoje salėje įrengti nauji vargonai. Juos pašventino monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.
2001 m. atidaryta pianistės, pedagogės Aldonos Dvarionaitės (1939–2000) memorialinė klasė.
2003 m. vyko lenkų kompozitorės Janinos Garscia kūrinių vakaras (organ. mokyt. A. Tryk).
2004 m. įvykdytas bendras B. Dvariono ir J. Basanavičiaus mokyklų projektas „Vaikai renkasi Europą, o Jūs?“
2004 m. mokykloje iškilmingai paminėtos kompozitoriaus, dirigento, pedagogo Balio Dvariono 100-osios gimimo metinės. Jubiliejui skirto tarptautinio festivalio programoje – moksleivių dailės paroda „B. Dvariono muzika piešiniuose“, kompozitoriaus anūkų Aistės Dvarionaitės ir Justo Dvariono koncertas. B. Dvariono ir jo amžininkų muziką vaikams skambino Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos jaunieji pianistai. Konferencijoje, skirtoje B. Dvariono kūrybai, dalyvavo Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Lietuvos muzikologai. Surengtas džiazo improvizacijų B. Dvariono temomis vakaras. Baigiamajame festivalio koncerte mokyklos moksleivių simfoninis bei pedagogų kamerinis orkestras muzikavo kartu su iškiliais Lietuvos bei užsienio menininkais.
2005 m. surengtas vakaras pianistei Aldonai Dvarionaitei atminti. Vakaro metu buvo parodyti unikalūs pianistės A. Dvarionaitės vaizdo įrašai.
2005 m. Vilniaus paveikslų galerijoje įvyko koncertas V. A. Mocarto 250-osioms gimimo metinės paminėti (org. R. Jurkonienė).
2006 m. LMTA kamerinėje salėje surengtas koncertas „Dmitrijui Šostakovičiui – 100“. Atsiminimus pasakojo profesoriai: Jurgis Dvarionas, Aldona Radvilaitė (org. J. Augaitienė, T. Oganian).
Fortepijono metodinės grupės iniciatyva yra bendradarbiaujama su ambasadomis bei kultūros centrais.

Buvo surengti:

  • islandų muzikos (org. J. Kaubrytė),
  • lenkų muzikos (org. A. Tryk),
  • rusų muzikos (org. G. Jaruševičienė, E. Namajūnienė),
  • gruzinų muzikos (org. E. Namajūnienė),
  • armėnų muzikos „Armėnijos spalvos“ (org. T. Oganian).
  • prancūzų muzikos (org. E. Namajūnienė, G. Jaruševičienė),
  • turkų muzikos (org. I. Imbrasienė),
  • amerikos muzikos „Music Expo 2005“ (org. R. Banevičienė, T. Oganian) festivaliai.

Pastarasis festivalis išsiskyrė savo apimtimi. Buvo paruoštos trys skirtingos programos (koncertai vyko B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje, Amerikos kultūros centre bei Kongresų rūmuose).
Šie renginiai supažindino visuomenę su minėtų šalių kultūra, sulaukta svečių iš kitų šalių, kartu buvo eksponuojami mokyklos dailės studijos moksleivių bei užsienio svečių darbai. Festivalių koncertuose mielai dalyvavo ir kitos mokyklos metodinės grupės bei jų kolektyvai.

Svarus fortepijono metodinės grupės veiklos puslapis – pedagogų rengiami konkursai. Jaunam atlikėjui tai galimybė įvertinti save, kaupti pasitikėjimą savo jėgomis.
Organizuojamas kasmetinis  etiudų konkursas „Jaunieji virtuozai“ (org. T. Radovič).
2000 m. įvyko pirmasis tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos festivalis-konkursas „Sąskambiai“, kuris yra rengiamas kas dveji metai. 2007 m. įvyko jau 4-asis. Konkurso tikslas – skatinti ir populiarinti kamerinį muzikavimą tarp moksleivių. Šis renginys randa vis didesnį atgarsį Lietuvos ir užsienio mokyklose. Į konkursą atvyksta svečiai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos. Nuo 2005 m. į konkurso programą įtraukti džiazo ansamblių pasirodymai (org. J.  Bundzaitė, G. Jaruševičienė, S. Šuminienė).
2008 m. įvyko I respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Musica amabile“ (org. skyr. ved. J. Bundzaitė, A. Velička, mokyt. T. Radovič, S. Šuminienė, A. Didžiulytė). Dalyvavo Lietuvos muzikos mokyklų jaunieji pianistai.

Dėl mokytojų iniciatyvos ir profesionalumo, mūsų mokiniai dalyvauja ir pelno laureatų vardus respublikiniuose ir užsienio konkursuose:
Respublikiniame B. Dvariono konkurse,
Respublikiniame lietuvių kompozitorių kūrinių fortepijonui konkurse,
Respublikiniame vokiečių ir austrų muzikos jaunųjų pianistų konkurse „Klaviermusik“,
Kamerinių ansamblių konkurse Gdynėje,
Tarptautiniame kamerinės muzikos festivalyje-konkurse „Sąskambiai“,
II atvirame Rusijos jaunųjų pianistų konkurse (Kaliningradas),
Fortepijoninių ansamblių konkurse Gdynėje „Duety fortepianowe“,
Tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse „Dainos be žodžių“,
Tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse „Muzicejam Kopa Ar Draugiem“ Latvijoje,
Tarptautiniame konkurse „XXI amžiaus menas“ Ukrainoje,
Tarptautiniame konkurse „Konzertum“ Graikijoje,
Tarptautiniame konkurse „Le Muse“ Italijoje,
Tarptautiniame lenkų fortepijoninės muzikos festivalyje,
Tarptautiniame lenkų fortepijoninės muzikos festivalyje-konkurse, skirtame F. Šopenui,
Tarptautiniame pianistų ir kamerinių ansamblių konkurse-festivalyje „Muzika be sienų“ Druskininkuose,
Tarptautiniame A. Rubinšteino konkurse Prancūzijoje,
Tarptautiniame S. Vainiūno pianistų konkurse,
Tarptautiniame konkurse „Lyrinės pjesės“,
Tarptautiniame jaunųjų pianistų R. Šumano konkurse Lenkijoje.

Gabūs ir talentingi fortepijono dalyko moksleiviai yra kviečiami dalyvauti ir įvairiuose reprezentaciniuose renginiuose: Verbier festivalyje ir akademijoje (laimėta prestižinė Reuters fundation premija 1997), „Aspen music“ festivalyje (JAV) 1999. Dalyvauta tarptautiniuose jaunimo menų festivaliuose, Dzūkijos jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos festivalyje, čekų muzikos (skirtos kompozitoriaus A. Dvoržako 100-osioms mirties metinėms) festivalyje, muzikos mokyklų Rygoje festivaliuose, tarptautiniame projekte „Lietuva–Lenkija“. Taip pat įvairiuose Lietuvos miestuose rengiami gabių mokinių rečitaliai. Moksleiviai koncertuoja su mokyklos simfoniniu, pedagogų kameriniu, J. Tallat-Kelpšos konservatorijos kameriniu moksleivių orkestrais.

Mokyklos jaunieji pianistai dalyvavo prof. V. Vitaitės (1998) EPTA organizuotuose seminaruose, žymių pedagogų meistriškumo kursuose. Juos vedė prof. A. Kujumdžjan (1999), prof. M. Pruska (Lenkija 2003), M. Rubackytė (Prancūzija 2005), G. Lukšaitė-Mrazkova (Čekija 2006), A. Jonas ir R. Shirk (JAV 2005), M.  K. Čiurlionio menų mokyklos pedagogė G. Kondrotaitė, prof. J. Karnavičius (2006).

Draugystės ir bendradarbiavimo tiltai nusitiesė tarp fortepijono metodinės grupės pedagogų ir kaimyninių šalių. 2006 m. Rygoje buvo surengtas bendras koncertas su J. Medinio muzikos mokyklos moksleiviais, įgyvendintas bendras projektas „Muzikos tiltai“. 2007 m. mokyklos kolektyvas buvo išvykęs koncertuoti į Krokuvą. Taip pat draugaujama su Gdynės (Lenkija) I laipsnio muzikos mokykla, Monchengladbacho muzikos mokykla (Vokietija).

Be pedagoginės ir koncertinės, aktyviai vystoma ir metodinė veikla. 2007 m. įvyko teorinis-praktinis seminaras „Kamerinio muzikavimo aktualijos“. Tarptautiniame seminare Rygoje mokyt. J. Bundzaitė pristatė savo pranešimą „Kamerinis muzikavimas muzikos mokyklose“.

Galime pasidžiaugti fortepijono dalyko mokinių įrašytomis kompaktinėmis plokštelėmis: pianistė Gintarė Stanevičiūtė su mokyklos simfoniniu orkestru įrašė kompozitoriaus J. Andrejevo „Mini koncertą“,  o kitoje kompaktinėje plokštelėje, atspindinčioje mokyklos veiklą, skamba pianisto Jurgio Aleknavičiaus įgrotas kūrinys.

2008 m. vasario mėn. 8–11 dienomis mokykloje lankėsi garbinga viešnia iš Prancūzijos – Paryžiaus konservatorijos profesorė, Stanislaw Moniuszko asociacijos prezidentė, pianistė Clara Moniuszko. Vasario 11 d. prof. Clara Moniuszko vedė fortepijono specialybės meistriškumo kursus ir atviras pamokas Vilniaus muzikos mokyklų moksleiviams.

Savo kūrybinius sumanymus mokyklos moksleiviai gali įgyvendinti lankydami kūrybos pamokas. Kompozicijos klasę veda mokyklos mokytoja, kompozitorė, Vaida Beinarienė. Daug metų muzikos kūryba besidominčius moksleivius ugdė LMTA profesorius Julius Andrejevas. B. Dvariono muzikos mokykloje pirmuosius žingsnius žengė gerai žinomi kompozitoriai – Rytis Mažulis, Eglė Sausanavičiūtė, Marius Baranauskas. Šiuo metu LMTA kompoziciją studijuoja mokyklos absolventės – Austėja Teleginaitė, Beatričė Baltrušaitytė, Aistė Vaitkevičiūtė, Paulius Prasauskas.

Mokyklos kompozicijos klasėje mokosi įvairaus amžiaus moksleiviai. Labai sėkmingai kuriantis Simas Šakenis pradėjo kurti būdamas 6-erių. Ir jau po kelių metų galėjome išgirsti jo Fortepijoninį koncertą, kurio premjerą  pats autorius su mokyklos styginių orkestru (vad. L. Pugačiukienė) atliko mokyklos ir Lietuvos nacionalinės filharmonijos didžiosiose salėse. Kompozicijos klasėje mokosi įvairių specialybių moksleiviai. Pagrindiniai kompozicijos klasės uždaviniai – išsaugoti kiekvieno mokinio individualumą, išmokyti laisvai reikšti savo mintis ir užrašyti tai ką nori. Mokydamiesi kompozicijos klasėje, mokiniai susipažįsta su įvairių epochų komponavimo technikomis, įvaldo skirtingus muzikos žanrus ir formas.
Moksleiviai sėkmingai dalyvauja vaikų kūrybos konkursuose ir įvairiuose renginiuose. 2007 metais mokykloje įvyko moksleivių kūrinių koncertas, jis sulaukė ypatingo klausytojų susidomėjimo. Vienas įdomesnių renginių vyko Šiuolaikinio meno centre, kur penki kompozicijos klasės moksleiviai turėjo sukurti muziką 30-ties sekundžių ištraukai iš A. Žebriūno filmo „Gražuolė“. Vėliau ši medžiaga buvo pristatyta Berlyne. Kiekvienais metais kompozicijos moksleiviai sėkmingai pasirodo Nacionaliniame moksleivių muzikos kūrinių konkurse „MANO NATA“. Nuo 2012 m. kiekvienais metais mokykloje organizauojami moksleivių kūrybos koncertai „Mūzos įkvėpti“.

Teorijos metodinė grupė

Metodinės grupės vedėjos: Enrika Džiaugienė, Svetlana Puidokienė.
Metodinės grupės mokytojos: T. Digrienė, E. Džiaugienė, J. Kučinskaitė, K. Kuzmaitė, D. Mažeikaitė, T. Mikolajevič, S. Puidokienė, R. Sudnikavičienė, R. Vaišytė-Šumskienė, D. Zakarienė, I. Gudelevičius, A. Minkevičiūtė, B. Urmilevičienė.

Teorinių disciplinų metodinės grupės organizuotos konferencijos:

tarptautinė teorinė konferencija „Muzikinis lavinimas Lietuvoje ir užsienyje“;

respublikinė konferencija „Kūrybiškumas muzikos teorinėse pamokose“;

konferencija „Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos praeitis, dabartis, ateitis“;

konferencija „Mūsų mokyklos mokytojų portretai“.

Ypatingą dėmesį mokytojos skiria Lietuvos istorijai, papročiams, muzikai, liaudies dainoms. Surengtas koncertas-pokalbis „Aidos iš Lietuvos praeities“. Skirta Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti. Iš 2000 pasaulio tautų tik apie 200 tautų turi savo valstybę. Lietuva – iš tų nedaugelio laimingųjų. Todėl solfedžio mokytojos nusprendė parodyti, kad ir solfedžiuojant galima susipažinti su Lietuvos istorija, kultūra (XVI–XIX a.). Koncerte dalyvavo IV–X klasių mokiniai.

Metodinės grupės rengiami festivaliai:
Vilniaus muzikos mokyklų forumas „Lietuvos regionų liaudies dainos ir papročiai, tautosaka“ (Dzūkija, Žemaitija, Aukštaitija, Sūduva, Mažoji Lietuva);

„Lietuvos tautinių mažumų liaudies dainos“ – skambėjo vienuolikos Lietuvos tautų liaudies dainos originalo kalba (rusų, lenkų, karaimų, totorių, žydų, vokiečių, ukrainiečių, baltarusių, armėnų, latvių, čigonų);

„Atbėga elnias devyniaragis“ – skambėjo Kalėdų dainos, buvo rodomi burtai, susipažįstama su Kalėdų papročiais, tradicijomis.

Teorijos metodinės grupės mokytojai surengė koncertą-pokalbį „Gyvybinga kanono tėkmė“.  Koncerte vaikai ne tik dainavo, bet ir muzikos garsais ir žodžiais vieni kitiems pasakojo apie kompozitorių kūrybą, politiką, įstatymus, šeimos santykius, gėrimus, metų laikus, muzikinius prietaisus. Surengtas kūrybinis harmonijos ir solfedžio projektas „Mokomės iš klasikų“ (IX ir X kl.). Projektą, kuris sujungė solfedžiavimą, harmoniją ir kūrybą, rengė mokytoja S. Puidokienė su vyresnių klasių moksleiviais.

Teorinių disciplinų metodinė grupė turi keletą pastovių renginių, kurie įtraukiami į veiklos planus kiekvienais metais. Tai :

1.Solfedžio konkursas „Pelikanas“. Dalyvauja geriausi VII klasių mokiniai.

2. Baigiančiųjų VII ir X klasių mokinių koncertas kiekvieną „Dainuojame daugiabalsę muziką“. Tai yra baigiamojo solfedžio egzamino dalis.

3. Muzikos istorijos mokytojos kasmet dalyvauja Vilniaus miesto muzikos mokyklų konferencijoje „Vilnius ir muzika“.

Mokytojos E. Džiaugienė, J. Kučinskaitė, K. Kuzmaitė, D. Mažeikaitė, S. Puidokienė,  R. Sudnikavičienė, R. Šumskienė skaitė pranešimus ir vedė atviras pamokas tarptautinėse, respublikinėse konferencijose, seminaruose, Vilniaus miesto renginiuose.

Leidiniai:
T. Digrienė, E. Džiaugienė, S. Puidokienė – „Solfedžio žodynėlis“,
J. Kučinskaitė – „Džiazo istorija“ (kaip viena vadovėlio autorių),
J.Kučinskaitė – „Nuo bliuzo iki sutartinės“ (lietuviškų džiazo temų rinktinė).

Kiti metodiniai darbai:
1. E. Džiaugienė ir S. Puidokienė parengė penkių dalių „Solfedžio“ I-VII klasėms.
Vadovėlių turinį sudaro trumpi teoriniai apibrėžimai, ritmo pratybos su tautosakos, vaikų poezijos citatomis. Dainuojamųjų pratimų šaltiniai labai įvairūs. Tai specialybinis-instrumentis repertuaras, įvairių tautų liaudies dainos, XX a. populiarių melodijų ištraukos, išraiškingi klasikiniai, programiniai kūrinėliai.
2. S. Puidokienė parengė „Solfedžio ir ritmo rinktines“ stilistiniu aspektu – nuo V a. iki XX a. (VIII–X klasėms). Kiekvieną rinkinį sudaro dvi dalys – dainavimo ir ritmo pratimai. Visa medžiaga suformuota iš originalios muzikos pavyzdžių stilistiniu principu – nuo antikos laikotarpio iki XX a. pabaigos. Rinkinius papildo tam tikro laikotarpio kompozitorių, poetų, filosofų, mintys, sentencijos, įdomesni pasisakymai aktualūs tos epochos, stiliaus ar besiformuojančio jauno žmogaus moralės, pasaulio suvokimui.
3. Parengtos I–X klasių solfedžio, harmonijos, muzikos teorijos programos (kryptingo ir saviraiškinio ugdymo lygmeniu).
4. Mokykloje eksponuojamas 12-kos stendų ciklas „Muzikos istorija nuo antikos iki XX amžiaus“. Jį parengė muzikos istorijos mokytoja D. Mažeikaitė pagal vieną žinomiausių pasaulyje Larouse Encyklopedia of Music. Jai talkino smuiko skyriaus mokytoja R. Mažeikaitė. Norint greitai ir maloniai susipažinti su muzikos istorija – pakanka pastudijuoti šiuos stendus!
Mokytojų veikla neapsiriboja pamokomis. Jos ugdo Lietuvos klausytoją, muzikos mėgėją LRT laidose: J. Kučinskaitė – „Džiazo pasažai“, „Muzikinis vidudienis“ (Lietuvos radijo I-oji programa – savaitinės autorinės laidos). Kaip žiuri narė J. Kučinskaitė dalyvauja įvairiuose vaikų, jaunimo džiazo konkursuose, yra paruošusi įvairių džiazo konkursų nuostatus. Mokytojos: D. Mažeikaitė, E. Džiaugienė, K. Kuzmaitė, J. Kučinskaitė, profesionaliai veda mokyklos mokytojų, kompozitorių jubiliejinius ar pažintinius muzikos vakarus. Jų veikla neretai siejasi su renginiais ir kitose kultūrinėse institucijose: Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Muzikos švietimo centre, M. K. Čiurlionio namuose, koncertų salėje Piano LT.

Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Rimantas Jurkonis ir Arūnas Navakas.

Metodinės grupės mokytojai: A. Alšauskas, D. Buklerevičiūtė, V. Čekasinas, J. Čepaitytė-Bložė, B. Dambrauskaitė, D. Dubietytė,  J. Gabartas, O. Gabrėnaitė, R. Jurkonis, I. Karsokienė, N. Kuklytė, G. Laurinavičius, T. Leiburas, R. Lukošius, D. Meškauskas, S. Mikulė, O. Molokojedovas, A. Navakas, A. Puidokas, V. Ramoška, A. Stravinskas, S. Šaltenis, N. Ščiukaitė, L. Šinkarenko, R. Tallat-Kelpšaitė, E. Urbonas, V. Urmilevičius, U. Vaiginis, F. Zakrevskis.

Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė buvo įsteigta 1976 m. žinomo lietuvių kompozitoriaus, mokyklos pedagogo Miko Vaitkevičiaus iniciatyva, kuris daugiau kaip 25 metus jai vadovavo. Tai buvo pirmas tokio skyriaus įkūrimas Lietuvoje. Nuo pat pirmųjų įsikūrimo dienų dirbo žymūs džiazo ir populiariosios muzikos meistrai: Vladimiras Čekasinas, Viačeslavas Ganelinas, Vladimiras Tarasovas, Algis Frankonis, Olegas Molokojedovas, Arūnas Navakas. Nuo 1998 m. metodinėje grupėje pradėjo dirbti ir Lietuvos džiazo pradininkas, Lietuvos estradinio orkestro (LEO) įkūrėjas ir kompozitorius Juozas Tiškus. Vėliau į metodinės grupės veiklą įsijungė ir kiti pedagogai: R. Jurkonis, A. Alšauskas, S. Šaltenis, A. Penikas, G. Laurinavičius, L. Šinkarenko, T. Kutavičius,V. Labutis, G. Abarius, N. Ščiukaitė, R. Talat-Kelpšaitė, B.Dambrauskaitė, J. Gabartas, A. Puidokas, V. Urmilevičius, E. Urbonas, A. Telksnytė, D. Dubietytė, L. Šalučkaitė, J. Čepaitytė, D. Buklerevičiūtė, R. Rapalytė, R. Lukošius, V. Vaiginis, šviesios atminties J. Miščiukaitė, V. Ramoška. Choreografai: A. Stravinskas, N. Beredina, N. Kuklytė, V. Šiškinas, D. Meškauskas.
Džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės pedagogai išugdė profesionalius džiazo ir populiariosios muzikos atlikėjus: Vytautą Labutį, Nedą Malūnavičiūtę, Liudą Mockūną, Janą Maksimovičių, Arvydą Kazlauską, Darių Rudį, Brigitą Bublytę, Feliksą Zakrevskį, Beatričę Baltrušaitytę, Domantą Aleksą, Marijų Aleksą, Dmitrijų Golovanovą, Danutę Buklerevičiūtę, Dimą Šavrovą, Loretą Frankonytę, Ireną Starošaitę, Violetą Riaubiškytę, Aistę Pilvelytę ir daugelį kitų.
1980–1995 m. džiazo ir populiariosios muzikos skyrių kuravo dabartinė mokyklos direktorė Laimutė Užkuraitienė, o nuo 1995 m. metodinės grupės kuratorė, direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Karsokienė.
1997 m. džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė pradėjo organizuoti respublikinius bei tarptautinius seminarus ir konferencijas. Profesionalūs džiazo ir populiariosios muzikos pedagogai savo patirtį skleidžia Lietuvos bei užsienio pedagogams. Tai metodinės grupės pirmininkai: Arūnas Navakas, Rimantas Jurkonis, mokytojas ekspertas bei daugelio metodinių leidinių autorius Sigitas Giedraitis. Taip pat mokytojai: Juozas Gabartas, Vladimiras Čekasinas, Ugnius Vaiginis, Gediminas Laurinavičius, Olegas Molokojedovas, Laimonas Bilevičius, Alfonsas Penikas, Raimonda Tallat-Kelpšaitė.
Džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės moksleiviai nuolat dalyvauja respublikiniuose „Dainų dainelės“, B. Almonaitytės vardo vokalistų, M. Vaitkevičiaus vardo jaunųjų atlikėjų, tarptautiniuose – „Muzika be sienų“, „Mes pasaulis“, „Birštono festivalis“, „Džiazo viltis“, „Sąskambiai“, „Jazz fontanas“, „Turkų muzikos“ konkursuose ir festivaliuose.
Talentingi moksleiviai – respublikinių, tarptautinių festivalių ir konkursų laureatai: Paulius Andersson, Kipras Užkuraitis, Gabrielė Laškaitė, Tomas Kuzinas, Karina German, Karolis Šimaitis, Edgaras Koldaras, Gabrielė Kiršaitė, Karolis Leverauskas, Adomas Kuzinas, Radvilė Bautronytė, Edgaras Sabilo, Ani Juchanian.

Svarbiausi dešimtmečio renginiai:
1997 m. – pirmasis Lietuvos vaikų improvizacijos festivalis „Džiaze tik vaikai“ (organizavo metodinės grupės pedagogai);

1997 m. – respublikinis seminaras „Improvizacijos mokymo metodai“. Projekto autorė – dir. pav. I. Karsokienė, lektoriai – metodinės grupės pirmininkai: A. Navakas, M. Vaitkevičius, mokytojai: S. Giedraitis, G. Laurinavičius, V. Čekasinas. Lektoriai pasidalijo savo praktine patirtimi su šalies muzikos mokyklų pedagogais. Su naujausiomis Lietuvos ir užsienio švietimo inovacijomis ir problemomis supažindino direktorė L. Užkuraitienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui I. Karsokienė;

1998 m. M. Vaitkevičiaus kūrybos vakaras;

1998 m. – tarptautinis projektas „Aš myliu Paryžių gegužyje“ (projekto autorė dir. pav. I. Karsokienė);

1999 m. – edukacinis projektas „Sachara“ (projekto autoriai, pedagogai: G. Laurinavičius ir L. Bilevičius);

1999 m. – J. Tiškaus kūrybos vakaras (projekto autorės: direktorės pavaduotoja I. Karsokienė ir metod. gr. pirmininkė N. Ščiukaitė);

2000 m. – bendras projektas su UNESCO organizacija Lietuvoje bei Japonijos informacijos ir kultūros skyriumi Lietuvoje (projekto autorė direktorė L. Užkuraitienė);

2001 m. – bendradarbiaujant su Rytų Lietuvos centru organizuotas seminaras Rytų Lietuvos džiazo ir populiariosios muzikos pedagogams. Lektoriai: A. Navakas, V. Čekasinas, S. Giedraitis, G. Laurinavičius;

2001 m. – tarptautinis projektas „Sveikas, senasis Holivude“ (projekto autorė direktorės pavaduotoja I. Karsokienė);

2002 m. – tarptautinis džiazo pedagogikos seminaras „Improvizacinės muzikos kryptys“ (projekto autoriai: A. Navakas, R. Jurkonis);

2003 m. – tarptautinė konferencija „Džiazo mokymo tendencijos ir kryptys“ (projekto autoriai: dir. pav. I. Karsokienė, metod. gr. pirmininkas A. Navakas);

2003–2007 m. – tarptautinis Birštono festivalis (džiazo ansamblis, vad. A. Navakas ir mokytojas V. Čekasinas);

2004–2008 m. – tarptautinis festivalis „Muzika be sienų“ (nuolat dalyvauja skyriaus ansambliai ir solistai, pedagogai: O. Molokojedovas, R. Jurkonis);

2006 m. – edukacinis projektas, skirtas bitlų muzikai. Projekto autoriai: metod. gr. pirmininkai – A. Navakas, R. Jurkonis, pedagogai – D. Dubietytė, E. Urbonas;

2007 m. – tarptautinis džiazo atlikėjų konkursas „Džiazo viltis“;

2008 m. J. Gabartas išleido metodinį leidinį „Saksofono ABC“.
Labai įdomius ir kūrybingus mušamųjų muzikos vakarus rengia G. Laurinavičius ir L. Bilevičius. Teatralizuotą pasaką „Mikimauzo klubas“ parengė skyriaus vedėja N. Ščiukaitė ir mokytoja N. Kuklytė. B. Almonaitytės vardo, „Mažųjų žvaigždučių“, M. Vaitkevičiaus, „Muzika be sienų“, „Džiazo viltis“ bei kitų respublikinių bei tarptautinių konkursų Vokietijoje, Estijoje ir kt. šalyse konkursų lamėtojais tapo metod. gr. pirmininko R. Jurkonio, pedagogų: S. Šaltenio, O. Molokojedovo, S. Kudžmienės, D. Buklerevičiūtės, J. Gabarto, U. Vaiginio, bei kitų pedagogų moksleiviai.
Džiazo ir populiariosios muzikos metodinėje grupėje labai reikšminga yra pedagogų koncertinė veikla. Pedagogų: B. Dambrauskaitės, N. Ščiukaitės, V. Čekasino, L. Šinkarenko, J. Gabarto, R. Tallat-Kelpšaitės, S. Šaltenio, R. Rapalytės, bendri koncertai su savo moksleiviais turi didelės įtakos jų meniniam ugdymui bei saviraiškai.

Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė bendradarbiauja su įvairiais televizijos kanalais – LRT, LNK, 11-ojo kanalų muzikos redakcijomis bei rengia bendrus meninius projektus. Direktorės pavaduotoja I. Karsokienė režisavo bendrus projektus su LRT: prancūzų muzikos festivalį „Aš myliu Paryžių gegužy“, J. Tiškaus jubiliejinį koncertą, M. Vaitkevičiaus kūrybos vakarą, mokyklos 60-mečio jubiliejinį koncertą. Su 11-uoju kanalu surengė bendrą projektą – amerikiečių muzikos fetivalį „Sveikas, senasis Holivude“. Rengiant bendrus projektus su televizija puikias aranžuotes parengė metodinės grupės pirmininkas A. Navakas bei mokytojas E. Urbonas. Choreografiją renginiams kuria D. Meškauskas, N. Kuklytė, N. Beredina, A. Stravinskas. Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė bendradarbiauja su daugelio šalių: Estijos, Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, Italijos, Ispanijos, muzikos mokyklomis, dalyvauja ES Jaunimo mainų programose.

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla
Adresas: T. Kosciuškos g. 13, LT-01100 Vilnius
Tel.: (8 5) 261 07 65
El. p. dvariono(eta)gmail.com
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Neformaliojo vaikų švietimo įstaiga, papildanti formalųjį švietimą.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 191662185