Bendrojo fortepijono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkės: Vaiva Blažienė ir Snieguolė Kliunkienė.

Metodinės grupės mokytojai: Tatjana Mikolajevič, Vaiva Blažienė, Aida Didžiulytė, Linas Dužinskas, Zita Eimulienė, Mečislova Gudienė, Zita Kirilauskienė, Daina Lazauskienė, Rita Lidžiuvienė, Irma Masiulienė, Ilona Meškėnienė, Milda Poškaitė, Dana Smolskaitė, Dalė Šileikienė, Audra Telksnytė, Eglė Žukauskienė.

Tai viena gausiausių mokyklos metodinių grupių, kurioje mokosi per 1000 moksleivių. Čia dirba apie 40 kūrybingų pedagogų, kurių organizuojami renginiai visada sukviečia pilnas sales klausytojų. Tai tradiciniai rudens, kalėdiniai koncertai. Kūrybingus klasių kalėdinius koncertus tėvams kievienais metais paruošia mokytojai R. Lidžiuvienė, L. Dužinskas, S. Kliunkienė, E. Žukauskienė.

Įdomus pažintinis švietėjiškas tęstinis projektas – „Saloninė muzika“. Šiame projekte dalyvauja teorinės metodinės grupės mokytoja, muzikologė J. Kučinskaitė.

Vienas ryškiausių, gražia tradicija tapęs Vilniaus miesto muzikos mokyklų bendrojo fortepijono skyrių mokinių ansmblių festivalis „Pavasarinės kaskados.“ Jis rengiamas 16 metus. Festivalyje dalyvauja: „Ąžuoliuko“, „Liepaičių“, B. Jonušo, „Lyros“, Karoliniškių, N. Vilnios, VRM muzikos studijos moksleiviai. Festivalis išsiskiria dalyvių gausa, kūrinių įvairove, skatina kolegišką bendradarbiavimą, pedagoginės patirties sklaidą. Festivalį organizuoja metodinės grupės vedėja S. Kliunkienė, mokytojos – I. Masiulienė, I. Meškėnienė.

Mokytojai išleido naują bendrojo fortepijono metodinę programą. Ją redagavo V. Blažienė.

 

 

Chorinio dainavimo ir bendrojo fortepijono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkės: Jurgita Šarkuvienė ir Veslava Sulžicka.

Metodinės grupės mokytojos: D. Akelytė, B. Asevičiūtė, A. Einorienė, J. Gabriūnienė, D. Mažeikaitė, R. Misiūnaitė, R. Paulavičienė, E. Pliopienė, E. Raalistė, H. Silko, V. Šakalytė, D. Šakenytė, I. Šataitė, N. Vasiliauskienė, Š. Versockienė, E. Zujienė, L. Žickienė.

Chorinio dainavimo bendrojo fortepijono skyrius gimė kartu su choro skyriaus įsteigimu. Tai didelė, kūrybinga, patraukli savo meninėmis idėjomis metodinė grupė. Joje dirba puikūs pedagogai, kurių mokslo metai visada kupini projektų, festivalių, koncertų, pritraukiančių moksleivius, jų tėvus, mokyklos bendruomenę. Labai sėkmingi tęstiniai muzikiniai renginiai:

nuo 2006 m. gyvuojantis tęstinis respublikinis muzikos mokyklų  festivalis „Pavasario bliuzas”;

2008 m. gimęs festivalis „Lietuviškos muzikos akimirkos” – propaguojantis lietuvių autorių muziką, kurią vaikai atranda, susipažįsta ir pamilsta;

nuo 2012 m. rengiamas šalies muzikos mokyklų tęstinis meninis projektas „Muzika – vaizde” (2012 – „Kinas, kinas, kinas…”, 2013 – „Svečiuose – OPERA!”, 2014 – „Metų laikai”, 2015 – „Kelionė po Europą”). Projekte naudojamos vaizdo instaliacijos puikiai dera ir papildo išradingas renginio temas, iliustruoja skambančią muziką;

2012 m. gimęs etiudų festivalis–konkursas „Žaismingosios natelės”, kuriame jaunesniųjų klasių moksleiviai demonstruoja savo pirštelių bėglumą ir techniką.

Gilias tradicijas turi koncertai, kuriuose noriai ir gausiai dalyvauja chorinio dainavimo ir bendrojo fortepijono moksleiviai: „Polifoninė mozaika”, „Linksmieji ansambliai”, „Tau, Mamyte”, „Sonatos, sonatinos, variacijos…”. Visada jaukūs ir laukiami mokytojų klasių kalėdiniai koncertai.

Šios metodinės grupės auklėtiniai koncertuoja ne tik savo mokykloje, bet ir daugelyje Vilniaus miesto kamerinių erdvių – M. K. Čiurlionio namuose, St. Vainiūno namuose, B. Grincevičiūtės bute-muziejuje, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, Taikomosios dailės muziejuje ir kt. Dalyvauta festivaliuose Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje, Nemenčinės muzikos mokykloje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, Lietuvos edukologijos universitete.

Be pagrindinės pedagoginės veiklos, mokytojai rengia metodinius darbus, skaito pranešimus, dalyvauja konferencijose.

 

 

 

 

 

 

Akordeono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Raimondas Jakutis ir Nijolė Vigelienė.

Metodinės grupės mokytojai: A. Balachovičius, R. Jakutis, J. Pakalka, V. Petkevičius, G. Smolskas, T. Jurkša, N. Vigelienė, V. Nociūtė

 
Akordeono metodinė grupė įkurta 1949 metais. Įkūrėjas – mokytojas, vėliau metodinės grupės pirmininkas Valerijonas Dzevočka. Pirmininkais dirbo: A. Baika, M. Vaitkevičius, S. Baumilas, Č. Leonas, G. Smolskas, J. Pivoriūnienė. Nuo 2004 metų metodinei grupei vadovauja Raimondas Jakutis. Kolektyvai – akordeonų orkestras – daugkartinis respublikinių konkursų laureatas (vadovas ir dirigentas Raimondas Jakutis), akordeonų ansamblis (vadovas mok. Julius Pakalka), akordeonų duetai (juos ruošia Nijolė Vigelienė, Petras Šuščevičius, Vladas Petkevičius). Moksleiviai ir pedagogai daug koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje. Jie dažnai kviečiami koncertuoti Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, taip pat įvairių šventinių ceremonijų metu, Nepriklausomybės dienos proga, taip pat respublikinėse dainų šventėse.
Dalyvauta daugybėje koncertų: B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 55-mečiui skirtame jubiliejiniame koncerte (2003 m.), Tarptautiniame projekte „Pavasario diena Europoje“ (2004 m.) Krašto apsaugos ministerijoje, Vilniaus mokyklose, Tarptautiniame festivalyje ,,La bella Italia“ (2007 m.) ir kitur.
2005 m. gegužės 1 d. įvyko Motinos dienos koncertas Vilniaus bendruomenei. Tais pačiais metais vedėjas R. Jakutis, mokytoja N. Vigelienė bei kiti mokytojai Vilniaus akordeonininkus pakvietė dalyvauti koncerte-projekte „Lietuvių kompozitorių kūriniai akordeonui“.
2006 m. sausio 24 d. akordeonų ansamblis grojo mokyklos Vargonų salėje, svečių iš Italijos – „Fokoliarų judėjimo centro“ atstovų apsilankymo Lietuvoje garbei.
1999 m. ir 2007 m. kartu su Rytų Lietuvos kultūros centru buvo organizuoti seminarai Vilniaus ir Vilniaus apskrities akordeono specialybės pedagogams (Projekto koordinatoriai: Rytų Lietuvos centro direktorė B. Kurgonienė, B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė L. Užkuraitienė ir direktorės pavaduotoja I. Karsokienė).
2007 m. balandžio 24 d. įvyko ilgamečio mokyklos pedagogo Česlovo Leono jubiliejinis vakaras-koncertas. Projekto autoriai – metodinės grupės pimininkai: R. Jakutis ir N. Vigelienė. Č. Leonas nuo 1964 m. iki 2002 m. buvo akordeonų orkestro vadovas bei dirigentas. Jo vadovaujamas orkestras – dainų švenčių dalyvis bei respublikinių konkursų laureatas. Jam vadovaujant užsimezgė ypatingai tamprūs bendradarbiavimo ryšiai su Vokietijos miestų muzikos mokyklomis. Prie tarptautinių ryšių plėtojimo daug prisidėjo ir Berlyne gyvenantis, ilgametis mokyklos pedagogas Jacub Lam.
Akordeono pedagogai aktyviai rengia, leidžia metodinius darbus, kompaktines plokšteles.
2001 metais metodinės grupės pirmininkė J. Pivoriūnienė parengė „Akordeono specialybės ugdymo programą“.
Mokytojos R. Kičaitės metodinis darbas „Grojimo įgūdžių formavimas mokymo pradžioje“ išverstas į estų kalbą. Taip pat Talino G. Otso konservatorijos prašymu ji parengė straipsnių rinkinį „Akordeono raida Lietuvoje“.
2005 metais mokytoja N. Vigelienė paruošė, išleido ir pristatė leidinį „Akordeonų duetai – lietuvių autorių kūriniai jaunimui“. Šiame rinkinyje ilgamečio pedagogo, metodinės grupės pirmininko ir kompozitoriaus Miko Vaitkevičiaus bei mokyklos pedagogo, muziko, kompozitoriaus Juozo Tiškaus kūriniai.
Mokytojas Vladas Petkevičius išleido savo paties sukurtų ir kitų kompozitorių aranžuotų kūrinių rinkinį „Pjesės akordeonui“, jį pristatė  Vilniaus miesto muzikos mokyklų pedagogams. Taip pat V. Petkevičius paruošė akordeono muzikos kompaktinę plokštelę.
Metodinės grupės pedagogai dalyvauja įvairiuose seminaruose, skaito pranešimus. Aktyviai koncertuoja mokytojai: Gintas Smolskas ir Andrius Balachovičius.
Pedagogai ir moksleiviai neapsiriboja veikla Lietuvoje. Kaip ir visus, juos traukia kelionių magija: tai ir pažintinės-koncertinės kelionės, ir dalyvavimas akordeono muzikos festivaliuose. Ne kartą pabuvota: Vokietijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Austrijoje, Čekijoje.
2002 m. spalio mėnesį įvyko akordeonų orkestro koncertinė kelionė į estradinės muzikos festivalį „Buen Viaje“ („Saulėti keliai“) Ispanijoje, Loret De Maro mieste. Aplankyta ir Barselona, Andoros valstybė.
2006 m. balandį keliauta į Šveicariją, pabuvota Liucernoje, Berne, Ciuriche, Ženevoje ir kituose miestuose. Koncertuota Interlakeno koncertų salėje, o pakeliui – ir Prahoje.
2007 metų pavasarį įvyko akordeonų orkestro koncertinė-edukacinė kelionė į Austriją ir Italiją. Buvo surengti koncertai Vienoje ir Romoje. Orkestras aplankė Rimini, Veneciją, Vatikaną, San Marino valstybę.
Moksleiviai – svarbesnių konkursų laureatai:
2000 m. Respublikinio akordeonininkų konkurso laureatas – akordeonų duetas Jolanta Gelvanovskaja ir Indrė Dargytė (mok. N. Vigelienė);

2002 m. Respublikinio akordeonininkų konkurso laureatas – akordeonų duetas J. Gelvanovskaja ir J. Kacilauskaitė (mok. N. Vigelienė);

2002 m. akordeonų orkestras (vadovas ir dirigentas R. Jakutis) Lietuvos V respublikiniame akordeonų orkestrų konkurse tapo laureatu (I vieta);

2003 m. tarptautinio konkurso „Premia di Montese“ Italijoje laureatas (II vieta) – akordeonų duetas J. Gelvanovskaja ir J. Kacilauskaitė (mok. N. Vigelienė);

2003 m. VI tarptautiniame jaunųjų akordeonininkų konkurse Inga Vilkišiūtė laimėjo II vietą (mok. R. Kičaitė);

2005 m. Respublikiniame akordeonininkų konkurse akordeonų orkestras užėmė I vietą, o duetas Elinga Noreikaitė ir Joana Kasinskaitė gavo III vietą (mok. N. Vigelienė);

2005 m. akordeonų orkestras (vad. ir dirigentas R. Jakutis) įrašė fonogramą respublikinei moksleivių dainų šventei – akordeonų vakarui, kuris vyko Vilniaus kalnų parke;

2009 m. akordeonų orkestras – VIII respublikinio akordeonų konkurso (orkestrų kategorija) laureatas (Ivieta);

2009 m. akordeonų orkestras – tarptautinio muzikos ir šokio festivalio „Buen Viaje“ Ispanijoje, Lloret de Mar mieste dalyvis;

 Akordeono metodinės grupės pirmininkas R. Jakutis – tarptautinio muzikos ir šokio konkurso „Buen Viaje“ Ispanijoje, Lloret de Mar mieste (Katalonija) žiuri komisijos pirmininkas (2009 ir 2010 m.)

 

Liaudies instrumentų metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkas Nerijus Martinaitis.

Metodinės grupės mokytojai: Irma Asinavičienė, Aistė Bružaitė, Danguolė Daugilienė, Lijana Griciūtė, Rūta Jonynienė, Vytautas Kiminius, Algirdas Klova, Nerijus Martinaitis, Jolita Matkienė, Antanas Puodžiukas, Žilvinas Rukas, Aldona Skruibytė, Sonata Zavadskytė.

 

Puoselėti mūsų krašto liaudies kultūrą, skatinti jaunimą atgaivinti ir saugoti lietuvių liaudies tradicijas, skiepyti meilę tautinei muzikai – tai svarbiausi liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogų tikslai. Šios metodinės grupės pedagogai yra vertinami kaip aukštos kvalifikacijos specialistai ir dauguma jų plačiai žinomi ne tik Vilniaus mieste, regione, bet ir visoje respublikoje, o kai kurie net ir už jos ribų.

Entuziastingų ir veiklių liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogų kūrybinės ir profesinės veiklos akiratyje – mokymo planai, programos, metodiniai susitikimai, meistriškumo kursai, seminarai, kūrybiniai projektai, konkursai, festivaliai, koncertinė veikla, betarpiškas bendradarbiavimas su kolegomis, ryšiai su kompozitoriais, kūrinių aranžuotės, leidinių pristatymai.

Profesionalių, kūrybingų ir iniciatyvių mokytojų bei mokinių dėka liaudies instrumentų metodinėje grupėje gyvuoja keturi kolektyvai: Liaudies instrumentų orkestras (vad. Nerijus Martinaitis, Rūta Jonynienė, Vytautas Kiminius), Liaudies instrumentų ansamblis „Ievarėlis“ (vad. Danguolė Daugilienė, Antanas Puodžiukas), Postfolkloro ansamblis „Šilo paukščiai“ (vad. Irma Asinavičienė, Žilvinas Rukas), Folkloro ansamblis „Aglija“ (vad. Algirdas Klova). Minėti kolektyvai aktyviai dalyvauja Vilniaus bei visos Lietuvos koncertiniame gyvenime, dažnai koncertuoja LR Prezidentūroje įvairių iškilmių progomis.

 

Metodinės grupės veikla:

Koncertai – lietuvių kompozitorių minėjimo vakarai, kalėdiniai renginiai, Motinos dienos koncertai ir daugelis kt.

Konkursai – Nacionaliniai Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursai; respublikiniai Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkursai; Vilniaus krašto Antano Smolskaus birbynės atlikėjų konkursas-festivalis; Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kanklininkių konkursas, skirtas prof. Prano Stepulio atminimui; Vilniaus muzikos mokyklų liaudies instrumentų atlikėjų festivaliai – konkursai “Lietuviška pjesė”; Lietuvos Dainų šventės.

Tęstiniai festivaliai – „Pavasario sutartinė“, „Muzikuokime drauge“, Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalis, „Linksmieji ansambliai“, „Skamba, skamba kankliai“.

Kūrybiniai projektai – „Iš dainų skrynelės“, „Bičiulystės gaidos“, „Mokomės vieni iš kitų“, „Muzika – tai aš ir tu“, „Mes Lietuvoje–Lietuva mumyse”.

Metodiniai darbai – respublikiniai liaudies instrumentų pedagogų seminarai, respublikiniai Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkursai, Vilniaus krašto Antano Smolskaus birbynės atlikėjų konkursas, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kanklininkių konkursas, skirtas prof. Prano Stepulio atminimui.

 

Liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogai bei mokiniai labai noriai draugauja ir bendradarbiauja ne tik su Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos įvairių metodinių grupių pedagogais ar mokiniais, bet ir su kitų Vilniaus mokyklų kolektyvais. Rengia bendrus projektus ir koncertus su Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos tautinių šokių kolektyvu „Viltukas“ (vadovė Jūratė Urbonienė); Vilniaus Sietuvos vidurinės mokyklos šokių ansambliu „Siaudelė“ (vadovė Birutė Sakalienė), Jėzuitų gimnazijos jaunuolių mišriu choru (vad. Leonidas Abaris), Instrumentinės muzikos grupe „Su