Akordeono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Raimondas Jakutis ir Nijolė Vigelienė.

Metodinės grupės mokytojai: R. Jakutis, J. Pakalka, V. Petkevičius, G. Smolskas, T. Jurkša, N. Vigelienė, V. Nociūtė, T. Motiečius

 
Akordeono metodinė grupė įkurta 1949 metais. Įkūrėjas – mokytojas, vėliau metodinės grupės pirmininkas Valerijonas Dzevočka. Pirmininkais dirbo: A. Baika, M. Vaitkevičius, S. Baumilas, Č. Leonas, G. Smolskas, J. Pivoriūnienė. Nuo 2004 metų metodinei grupei vadovauja Raimondas Jakutis. Kolektyvai – akordeonų orkestras – daugkartinis respublikinių konkursų laureatas (vadovas ir dirigentas Raimondas Jakutis), akordeonų ansamblis (vadovas mok. Julius Pakalka), akordeonų duetai (juos ruošia Nijolė Vigelienė, Petras Šuščevičius, Vladas Petkevičius). Moksleiviai ir pedagogai daug koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje. Jie dažnai kviečiami koncertuoti Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, taip pat įvairių šventinių ceremonijų metu, Nepriklausomybės dienos proga, taip pat respublikinėse dainų šventėse.
Dalyvauta daugybėje koncertų: B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos 55-mečiui skirtame jubiliejiniame koncerte (2003 m.), Tarptautiniame projekte „Pavasario diena Europoje“ (2004 m.) Krašto apsaugos ministerijoje, Vilniaus mokyklose, Tarptautiniame festivalyje ,,La bella Italia“ (2007 m.) ir kitur.
2005 m. gegužės 1 d. įvyko Motinos dienos koncertas Vilniaus bendruomenei. Tais pačiais metais vedėjas R. Jakutis, mokytoja N. Vigelienė bei kiti mokytojai Vilniaus akordeonininkus pakvietė dalyvauti koncerte-projekte „Lietuvių kompozitorių kūriniai akordeonui“.
2006 m. sausio 24 d. akordeonų ansamblis grojo mokyklos Vargonų salėje, svečių iš Italijos – „Fokoliarų judėjimo centro“ atstovų apsilankymo Lietuvoje garbei.
1999 m. ir 2007 m. kartu su Rytų Lietuvos kultūros centru buvo organizuoti seminarai Vilniaus ir Vilniaus apskrities akordeono specialybės pedagogams (Projekto koordinatoriai: Rytų Lietuvos centro direktorė B. Kurgonienė, B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė L. Užkuraitienė ir direktorės pavaduotoja I. Karsokienė).
2007 m. balandžio 24 d. įvyko ilgamečio mokyklos pedagogo Česlovo Leono jubiliejinis vakaras-koncertas. Projekto autoriai – metodinės grupės pimininkai: R. Jakutis ir N. Vigelienė. Č. Leonas nuo 1964 m. iki 2002 m. buvo akordeonų orkestro vadovas bei dirigentas. Jo vadovaujamas orkestras – dainų švenčių dalyvis bei respublikinių konkursų laureatas. Jam vadovaujant užsimezgė ypatingai tamprūs bendradarbiavimo ryšiai su Vokietijos miestų muzikos mokyklomis. Prie tarptautinių ryšių plėtojimo daug prisidėjo ir Berlyne gyvenantis, ilgametis mokyklos pedagogas Jacub Lam.
Akordeono pedagogai aktyviai rengia, leidžia metodinius darbus, kompaktines plokšteles.
2001 metais metodinės grupės pirmininkė J. Pivoriūnienė parengė „Akordeono specialybės ugdymo programą“.
Mokytojos R. Kičaitės metodinis darbas „Grojimo įgūdžių formavimas mokymo pradžioje“ išverstas į estų kalbą. Taip pat Talino G. Otso konservatorijos prašymu ji parengė straipsnių rinkinį „Akordeono raida Lietuvoje“.
2005 metais mokytoja N. Vigelienė paruošė, išleido ir pristatė leidinį „Akordeonų duetai – lietuvių autorių kūriniai jaunimui“. Šiame rinkinyje ilgamečio pedagogo, metodinės grupės pirmininko ir kompozitoriaus Miko Vaitkevičiaus bei mokyklos pedagogo, muziko, kompozitoriaus Juozo Tiškaus kūriniai.
Mokytojas Vladas Petkevičius išleido savo paties sukurtų ir kitų kompozitorių aranžuotų kūrinių rinkinį „Pjesės akordeonui“, jį pristatė  Vilniaus miesto muzikos mokyklų pedagogams. Taip pat V. Petkevičius paruošė akordeono muzikos kompaktinę plokštelę.
Metodinės grupės pedagogai dalyvauja įvairiuose seminaruose, skaito pranešimus. Aktyviai koncertuoja mokytojai: Gintas Smolskas ir Andrius Balachovičius.
Pedagogai ir moksleiviai neapsiriboja veikla Lietuvoje. Kaip ir visus, juos traukia kelionių magija: tai ir pažintinės-koncertinės kelionės, ir dalyvavimas akordeono muzikos festivaliuose. Ne kartą pabuvota: Vokietijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Austrijoje, Čekijoje.
2002 m. spalio mėnesį įvyko akordeonų orkestro koncertinė kelionė į estradinės muzikos festivalį „Buen Viaje“ („Saulėti keliai“) Ispanijoje, Loret De Maro mieste. Aplankyta ir Barselona, Andoros valstybė.
2006 m. balandį keliauta į Šveicariją, pabuvota Liucernoje, Berne, Ciuriche, Ženevoje ir kituose miestuose. Koncertuota Interlakeno koncertų salėje, o pakeliui – ir Prahoje.
2007 metų pavasarį įvyko akordeonų orkestro koncertinė-edukacinė kelionė į Austriją ir Italiją. Buvo surengti koncertai Vienoje ir Romoje. Orkestras aplankė Rimini, Veneciją, Vatikaną, San Marino valstybę.
Moksleiviai – svarbesnių konkursų laureatai:
2000 m. Respublikinio akordeonininkų konkurso laureatas – akordeonų duetas Jolanta Gelvanovskaja ir Indrė Dargytė (mok. N. Vigelienė);

2002 m. Respublikinio akordeonininkų konkurso laureatas – akordeonų duetas J. Gelvanovskaja ir J. Kacilauskaitė (mok. N. Vigelienė);

2002 m. akordeonų orkestras (vadovas ir dirigentas R. Jakutis) Lietuvos V respublikiniame akordeonų orkestrų konkurse tapo laureatu (I vieta);

2003 m. tarptautinio konkurso „Premia di Montese“ Italijoje laureatas (II vieta) – akordeonų duetas J. Gelvanovskaja ir J. Kacilauskaitė (mok. N. Vigelienė);

2003 m. VI tarptautiniame jaunųjų akordeonininkų konkurse Inga Vilkišiūtė laimėjo II vietą (mok. R. Kičaitė);

2005 m. Respublikiniame akordeonininkų konkurse akordeonų orkestras užėmė I vietą, o duetas Elinga Noreikaitė ir Joana Kasinskaitė gavo III vietą (mok. N. Vigelienė);

2005 m. akordeonų orkestras (vad. ir dirigentas R. Jakutis) įrašė fonogramą respublikinei moksleivių dainų šventei – akordeonų vakarui, kuris vyko Vilniaus kalnų parke;

2009 m. akordeonų orkestras – VIII respublikinio akordeonų konkurso (orkestrų kategorija) laureatas (Ivieta);

2009 m. akordeonų orkestras – tarptautinio muzikos ir šokio festivalio „Buen Viaje“ Ispanijoje, Lloret de Mar mieste dalyvis;

 Akordeono metodinės grupės pirmininkas R. Jakutis – tarptautinio muzikos ir šokio konkurso „Buen Viaje“ Ispanijoje, Lloret de Mar mieste (Katalonija) žiuri komisijos pirmininkas (2009 ir 2010 m.)