Akordeono metodinė grupė

Akordeono metodinės grupės pirmininkai: Nijolė Vigelienė, Raimondas Jakutis

Metodinės grupės mokytojai: mokytojai ekspertai – Nijolė Vigelienė, Gintautas Smolskas, mokytojas metodininkas Raimondas Jakutis (akordeonų orkestro ir akordeonų ansamblio vadovas),

vyr. mokytojas Vladimiras Petkevičius, mokytojai – Viktorija Jurkšienė, Tautvydas Jurkša, Tadas Motiečius

 

Groti akordeonu,  labai populiariu pokario Lietuvoje instrumentu, mūsų mokykloje pradėta mokyti 1949 metais.

Valerijonas Dzevočka – pirmasis  mokyklos akordeono mokytojas buvo čekų kilmės muzikantas – profesionalas, grojęs Lietuvos filharmonijos simfoniniame orkestre fagotu, puikiai skambinęs fortepijonu ir labai mėgęs akordeoną.  Žmogus legenda – įdomus, įvairiapusiškas, neeilinio talento pedagogas, išugdęs  pirmuosius mūsų akordeonistus – profesionalus ir padėjęs pamatus Vilniaus akordeono mokyklai.

Iki 1960-ųjų Valerijonas Dzevočka iš savo mokinių subūrė kolektyvą, kuris dirbo daugiau nei tris dešimtmečius. Tai  buvo pirmieji diplomuoti akordeono mokytojai: Stasys Baumilas, Jonas Puidokas, Hubertas Mačiulis, Jakobas Lamas. 1958 metais prie jų prisijungė  Kauno Gruodžio muzikos technikumą baigęs Mikas Vaitkevičius, vargonininkas Nikodemas Stankūnas. Švenčiant mokyklos 15 metų jubiliejų (1963 m. kovo 30 d.) mokyklos scenoje (Senuosiuose rūmuose Didžiojoje g-vėje ) pirmą kartą nuskambėjo moksleivių akordeonų ansamblis, kurį paruošė ir davė pradžią  jo veiklai  Valerijonas Dzevočka.

1964 m. Valerijonui Dzevočkai likus dirbti J.Talatt-Kelpšos muzikos tecnikume (dabar konservatorija), skyriaus  vadovu tapo kompozitorius Mikas Vaitkevičius, vėliau  vadovavo LMTA docentas  Albertas.Baika, Lionginas. Marcijonas, Stasys Baumilas, Česlovas Leonas, Gintautas Smolskas, Jūratė Pivoriūnienė, Raimondas.Jakutis.

Šiuo  metu,  atšventęs  veiklos 70 -metį,  mokyklos Akordeono skyrius  išgyvena  brandos ir atsinaujinimo laikotarpį.  Akordeono metodinės grupės  mokytojai  –  patyrę pedagogai,  dauguma  jų – baigę šią mokyklą (Vladimiras Petkevičius, Nijolė Vigelienė, Raimondas Jakutis, skyriaus kuratorė dir.pav. Irena Karsokienė)  Jie tęsia savo  mokytojų  Vilniaus akordeono mokyklos kūrėjų tradicijas. Su meile ir atsidavimu mokytojai dalinasi savo sukaupta patirtimi ir kompetencija, siekdami prasmingų tikslų  –  padėti mokiniui žengti gyvenimo keliu, ugdant meilę muzikai, gėriui, diegiant aukščiausius moralės ir elgesio principus.

Į kolektyvą įsilieję jauni mokytojai  įnešė naujoves,  iniciatyvas ir  proveržį.  Kurdami savo  veiklos istoriją, jie  aktyviai dirba ir už mokyklos ribų, įtraukia mokinius į bendras koncertines programas, dalyvauja  tarptautiniuose seminaruose ir konkursuose. Šiuolaikiniam mokiniui labai imponuoja mokytojų atlikėjiška veikla, jų dalyvavimas festivaliuose, tarptautiniuose ir televizijos projektuose.  Mokiniai  ir jų tėveliai klausosi mokytojų  atliekamų kūrinių mokylos renginuose, užsidęgę  muzikuoja kartu ir palaiko savo  mokytojus koncertų salėse.

Balio Dvariono dešimtmetės mokyklos akordeono skyriaus moksleiviai aktyviai koncertuoja renginiuose mokykloje ir visuomeninėse  erdvėse. Jie kviečiami ir atstovauja mokyklą svarbiausių šalies institucijų, organizacijų, Maltos ordino. UNICEF šventėse, yra dažni svečiai  Vilniaus miesto savivaldybės renginiuose. Stipriausieji ir labiausiai siekiantys jaunieji akordeonistai bando jėgas respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose ir džiugina aukščiausiais laimėjimais.

Akordeonų orkestras (vad. Raimondas Jakutis) –  mokyklą reprezentuojantis, koncertuojantis kolektyvas.

Per visus orkestro gyvavimo metus, nuo ilgamečio orkestro vadovo Česlovo Leono – respublikinių Dainų švenčių dirigento, žinomiausio Lietuvos mokytojo – dirigento laikų, tęsiama nuostabi tradiciją – koncertines keliones po svečias šalis. Koncertuota daugelyje buvusios sąjungos miestų, o pirmosios  įspūdingos kolektyvo kelionės į Europą tapo galimos atšilimo laikotarpiu  didelio dir.pavaduotojos Irenos Karsokienės entuziazmo  ir  Berlyne gyvenančio buvusio mokytojo Jakobo Lamo  dėka. Šiandieną  orkestras  yra  pabūvojęs daugelyje Europos valstybių.  2019 m. pavasarį kartu su jaunesnių klasių ansambliu  koncertiudami keliavo po  Čekiją  ir Austriją. Iš kelionių moksleiviai  sugrįžta kupini  neišdildomų  įspūdžių, patirtčių, susidraugavę  ir  dar labiau pamilę  muzikavimą, Keliaujant susikuria teigiamos nuostatos, užgimsta  ateities vizijos.

Mūsų skyriaus  pasididžiavimas – didžiausias ir gražiausias renginys, sumanytas įprasminti  ilgamečio mokytojo – kompozitoriaus  Miko Vaitkevičiaus  atmintį  ir kūrybą  – respublikinis  akordeonų orkestrų  festivalis ,,Senieji  Vilniaus stogai“. Festivalis išskirtinis tuo, kad jame šalia orkestrų kviečiami koncertuoti žinomi šalies atlikėjai – mūsų mokyklos mokytojai. Festivalyje dainavo ir dalinosi prisiminimais Nijolė Ščiukaitė, Birutė Dambrauskaitė, Vytautas Labutis, Andrius Balachovičius  ir kt. 2019 metų gegužės mėn. 25 dieną festivalis nuskambėjo ketvirtą kartą ir buvo skirtas Akordeono skyriaus 70 -mečiui. Ši šventė pagerbė ir priminė  visus buvusius akordeono skyriaus mokytojus. Jų  prasminga veikla  kūrė Vilniaus mieste akordeono dalyko dėstymo pagrindus. Mokytojai – korifėjai: Valerijonas Dzevočką – skyriaus pradininkas; Česlovas Leonas – ilgametis orkestro vadovas ir dainų  švenčių dirigentas;  Jonas Puidokas  – tremtinys ir nuoširdžiausias mokytojas, Hubertas Mačiulis, Jakobas Lamas, Nikodemas Stankūnas, Stasys Baumilas, Petras Šuščevičius.  Pagarba Jiems ir šviesi atmintis.

Festivalis ,,Senieji  Vilniaus stogai“ visada kupinas gražiausių jausmų.  Pirmiausia tai – mūsų šaunus muzikuojantis  jaunimas, tai – malonios akimirkos su kolegomis, tai – pasididžiavimas akordeonų orkestrų vadovais, kurie kaskart sugeba nustebinti naujomis idėjomis ir  atradimais, tai  – užsimezgusi draugystė su mokinių tėveliais, tai  – susitikimų su buvusiais mokiniais džiaugsmas, tai  – skambanti akordeono muzika. Ir visa tai kartu – laimingos akimirkos, mus pakylėjančios  ir įkvepiančios.

Sekite mūsų veiklą Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės mokyklos Akordeono skyriaus  Facebook paskyroje, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės mokyklos Akordeonų orkestras  Facebook paskyroje.

 Akordeono skyriaus sveikinimas mamoms

 Tėvo dienai

 Akordeono skyriaus Kalėdinis koncertas