Bendrojo fortepijono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkės: Snieguolė Kliunkienė ir Vaiva Blažienė

Metodinės grupės mokytojai: Ilona Meškėnienė, Rasa Malikėnienė, Audra Telksnytė, Linas Dužinskas, Rita Lidžiuvienė, Milda Poškaitė, Eglė Žukauskienė, Dana Smolskaitė, Rasa Guželienė, Lina Vaitkuvienė, Ina Masiulienė, Rasa Paulavičienė, Daina Mažeikaitė, Birutė Asevičiūtė, Tatjana Mikolajevič, Elena Namajūnienė, Elle Raaliste, Vilma Šakalytė, Ksenija Kazakevič, Loreta Žickienė, Šarūnė Versockienė, Indrė Pinkevičė, Raimonda Savickienė, Ieva Šataitė-Dailidienė, J. Gabriūnienė.

Tai viena gausiausių metodinių grupių, kurioje mokosi virš tūkstančio mokinių ir dirba virš trisdešimties pedagogų.

 

Teminiai koncertai, kaip pavyzdžiui ,,Rudeninis Vilnius“, ,,Rudens mozaika“, ,,Muzikinis traukinys per Europą“, ,,Lietuvių kompozitorių kūrinių pynė M. K. Čiurlioniui“ visada sulaukia mokinių  susidomėjimo ir noro dalyvauti juose dėl  patrauklios programinės fortepijono muzikos bei  klausytojų gausos. Tęstiniai švietėjiški bendrojo fortepijono mokinių projektai ,,Švenčiame šv. Kalėdas“, ,,Saloninė muzika“, ,,Lengvoji muzika“ praplečia klausytojų akiratį, padovanodami įdomių faktų apie muzikos kūrinių žanrus, jų atsiradimo istoriją bei teorines žinias papildydami iliustratyviais  jaunųjų atlikėjų pasirodymais. Šiuose projektuose dalyvauja mokyklos  muzikologės , pučiamųjų ir vokalo metodinių grupių mokytojai bei jų mokiniai.

Bendrojo fortepijono metodinės grupės  Vilniaus miesto  bendrojo fortepijono mokinių ansamblių festivalis ,,PAVASARINĖS KASKADOS“, nepertraukiamai vykęs  šešiolika metų, išaugo į respublikinį ansamblių festivalį. Tolimesniuose metodinės grupės planuose – respublikinis bendrojo fortepijono dalyko mokinių pjesių festivalis ,,SKAMBINAME PJESES“, projektai ,,Lietuviškos sakmės“,,,Muzikinis karnavalas“.

2017 metais Vargonų salėje  įvykęs pirmasis respublikinis bendrojo fortepijono dalyko jaunųjų solistų  konkursas ,,FORTEPIJONINĖS NOVELETĖS“,  sulaukė  gausaus atlikėjų ir jų pedagogų  būrio iš visos Lietuvos muzikos bei meno mokyklų. Konkursą koordinavo Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Karsokienė. 2019  metais šis respublikinis  konkursas įvyko antrąjį kartą. Konkurse dalyvavo 59 bendrojo fortepijono dalyko  jaunieji atlikėjai iš Radviliškio, Ukmergės, Molėtų, Vievio meno mokyklų, Mažeikių V. Klovos muz. mokyklos, Kauno A. Kačanausko, Panevėžio,  Rudaminos muz. mokyklų, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Balio Dvariono dešimtmetės muz. mokyklos, chorinio dainavimo mokyklos ,,Liepaitės“, Ąžuoliuko, ,,Lyros“, Algirdo muzikos mokyklų, kuriuos paruošė 32 mokytojai.

Bendrojo fortepijono metodinės grupės renginiai  skatina tarpmokyklinį bendradarbiavimą, užtikrina gerosios patirties sklaidą. 2018 m. kovo mėn.  direktorės pavaduotojos Irenos Karsokienės iniciatyva  bendrojo fortepijono metodinė grupė suorganizavo respublikinį metodinį seminarą ,,Ansamblinis grojimas šiuolaikinio ugdymo kontekste“. Pranešimus skaitė direktorės pavaduotoja ugdymui I. Karsokienė,  fortepijono  mokytojai: A. Navakas, S. Kliunkienė, V. Blažienė, R. Malikėnienė.

2018 m.  gegužės mėn. atnaujintos  bendrojo fortepijono dalyko ugdymo programos IV- VII ( pagrindinio)  ir VIII – X kl. (išplėstinio). Sudarytojos S. Kliunkienė ir V. Blažienė.

 

2021/2022 mokslo metai bendrojo fortepijono metodinei grupei buvo kūrybingi. Vyko koncertai „Rudens spalvos“ , Kalėdiniai ir pavasariniai klasių koncertai tėvams mokykloje ir kitose Vilniaus miesto erdvėse S.Vainiūno namuose, M. Mažvydo bibliotekoje, K. Varnelio muziejuje, Jašiūnų- Balinskų dvare.

Festivalis „Skambiname pjeses“ (planuojamas respublikinis)

Šiais metais suorganizuoti trys muzikiniai projektai su kitomis metodinėmis grupėmis

2021 gruodžio 14 d. „Muzikinis karnavalas“ su akordeono metodine grupe,

2022 balandžio 6 d. „Lietuviškos sakmės“ su vokalo metodine grupe. Koncertas vyko Vilniaus A.Mickevičiaus bibliotekos salėje.

2022 gegužės 27 d. „Populiarioji muzika“ su pučiamųjų metodine grupe.

Projektai planuojami tęstiniai.