Bendrojo fortepijono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkės: Vaiva Blažienė ir Snieguolė Kliunkienė.

Metodinės grupės mokytojai: Tatjana Mikolajevič, Vaiva Blažienė, Aida Didžiulytė, Linas Dužinskas, Zita Eimulienė, Mečislova Gudienė, Zita Kirilauskienė, Daina Lazauskienė, Rita Lidžiuvienė, Irma Masiulienė, Ilona Meškėnienė, Milda Poškaitė, Dana Smolskaitė, Dalė Šileikienė, Audra Telksnytė, Eglė Žukauskienė.

Tai viena gausiausių mokyklos metodinių grupių, kurioje mokosi per 1000 moksleivių. Čia dirba apie 40 kūrybingų pedagogų, kurių organizuojami renginiai visada sukviečia pilnas sales klausytojų. Tai tradiciniai rudens, kalėdiniai koncertai. Kūrybingus klasių kalėdinius koncertus tėvams kievienais metais paruošia mokytojai R. Lidžiuvienė, L. Dužinskas, S. Kliunkienė, E. Žukauskienė.

Įdomus pažintinis švietėjiškas tęstinis projektas – „Saloninė muzika“. Šiame projekte dalyvauja teorinės metodinės grupės mokytoja, muzikologė J. Kučinskaitė.

Vienas ryškiausių, gražia tradicija tapęs Vilniaus miesto muzikos mokyklų bendrojo fortepijono skyrių mokinių ansmblių festivalis „Pavasarinės kaskados.“ Jis rengiamas 16 metus. Festivalyje dalyvauja: „Ąžuoliuko“, „Liepaičių“, B. Jonušo, „Lyros“, Karoliniškių, N. Vilnios, VRM muzikos studijos moksleiviai. Festivalis išsiskiria dalyvių gausa, kūrinių įvairove, skatina kolegišką bendradarbiavimą, pedagoginės patirties sklaidą. Festivalį organizuoja metodinės grupės vedėja S. Kliunkienė, mokytojos – I. Masiulienė, I. Meškėnienė.

Mokytojai išleido naują bendrojo fortepijono metodinę programą. Ją redagavo V. Blažienė.