Chorinio dainavimo metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Steponas Mikas ir Virginija Katinienė.
Metodinės grupės mokytojai : A. Einorienė, R. Katinas, V. Katinienė, N. Krupavičiūtė, S. Mikas, D. Mikienė, R. Pažusienė, E. Pliopienė, A. Stankevičienė, J. Šarkuvienė,
E. Zujienė, D. Jozėnas, A. Stančikaitė, J. Leitaitė, L. Šalučkaitė.

Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos chorinio dainavimo metodinė grupė gyvuoja jau 37 metus. Metodinę grupę kuruoja direktorės pavaduotoja Marija Simonaitienė.
Chorinio dainavimo metodinė grupė sujungia penkis kolektyvus – tris jaunučių chorus,  jaunių chorą „Andante“ ir jaunių chorą „Viva voce“ (apie 450 moksleivių). Jaunučių chorams vadovauja mokytojai: N. Krupavičiūtė, S. Mikas, D. Mikienė, E. Pliopienė. Jaunių chorui „Andante“ vadovauja A. Stankevičienė. Chorui „Viva voce“ vadovauja V. Katinienė ir R. Katinas.
Per šį laikotarpį chorinio dainavimo metodinė grupė užmezgė ryšius su kolektyvais iš įvairių Europos šalių: Latvijos, Lenkijos, Italijos, Vengrijos.
Metodinės grupės kolektyvai – nuolatiniai įvairių renginių dalyviai. Tai – Respublikinės dainų šventės, Lietuvos moksleivių dainų šventės, „Didysis muzikų paradas“, chorų festivaliai – „Vilniaus vieversėliai“, „Dainuoju tau“, „Džiaukimės drauge“, meninis projektas „Mes su vyturiu dainuojam“. Pedagogai drauge su savo mokiniais dalyvauja koncertuose, skirtuose paminėti žymius mūsų respublikos veikėjus ir muzikus (tai renginiai skirti M. K. Čiurlionio, K. Brundzaitės, V. Kudirkos sukaktims pažymėti).
Pedagogai ir patys aktyvūs festivalių, konkursų, seminarų, ugdymo programų, teminių koncertų rengėjai: festivalis „Klasika vaikams“, muzikiniai kūrybiniai projektai „Vandenys pavasariniai“ , tęstinis projektas „Muzikuokime drauge“, šalies jaunučių chorų tęstinis renginys „Seku, seku pasaką“, šalies chorų tęstinis projektas festivalis „Dainų tiltai“. 2012 m. vasario 25 d. įvyko antrasis Vilniaus miesto muzikos mokyklų jaunųjų dirigentų konkursas, skirtas paminėti K. Brundzaitės 70-osioms gimimo metinėms (konkurso organizatoriai: R. Pažusienė, E. Zujienė).
Mokyklos chorai dalyvauja ir atliekant stambios formos kūrinius. Vienas paskutiniųjų tai „Viva voce“ choro dalyvavimas, statant B. Briteno operą „Mažasis kaminkrėtys“ Nacionaliniame operos ir baleto teatre.
Pažintį su kitomis valstybėmis,  jų kultūra plečia ir koncertai skirti konkrečioms šalims, tai – Skandinavijos šalių, Armėnijos, Ispanijos, Italijos muzikos vakarai.
Chorai su koncertais lankėsi Italijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Austrijoje, Turkijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje, Olandijoje.