Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Rimantas Jurkonis ir Arūnas Navakas.

Metodinės grupės mokytojai: A. Alšauskas, D. Buklerevičiūtė, V. Čekasinas, J. Čepaitytė-Bložė, B. Dambrauskaitė, D. Dubietytė,  J. Gabartas, O. Gabrėnaitė, R. Jurkonis, I. Karsokienė, N. Kuklytė, G. Laurinavičius, T. Leiburas, R. Lukošius, D. Meškauskas, S. Mikulė, O. Molokojedovas, A. Navakas, A. Puidokas, V. Ramoška, A. Stravinskas, S. Šaltenis, N. Ščiukaitė, L. Šinkarenko, R. Tallat-Kelpšaitė, E. Urbonas, V. Urmilevičius, U. Vaiginis, F. Zakrevskis.

Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė buvo įsteigta 1976 m. žinomo lietuvių kompozitoriaus, mokyklos pedagogo Miko Vaitkevičiaus iniciatyva, kuris daugiau kaip 25 metus jai vadovavo. Tai buvo pirmas tokio skyriaus įkūrimas Lietuvoje. Nuo pat pirmųjų įsikūrimo dienų dirbo žymūs džiazo ir populiariosios muzikos meistrai: Vladimiras Čekasinas, Viačeslavas Ganelinas, Vladimiras Tarasovas, Algis Frankonis, Olegas Molokojedovas, Arūnas Navakas. Nuo 1998 m. metodinėje grupėje pradėjo dirbti ir Lietuvos džiazo pradininkas, Lietuvos estradinio orkestro (LEO) įkūrėjas ir kompozitorius Juozas Tiškus. Vėliau į metodinės grupės veiklą įsijungė ir kiti pedagogai: R. Jurkonis, A. Alšauskas, S. Šaltenis, A. Penikas, G. Laurinavičius, L. Šinkarenko, T. Kutavičius,V. Labutis, G. Abarius, N. Ščiukaitė, R. Talat-Kelpšaitė, B.Dambrauskaitė, J. Gabartas, A. Puidokas, V. Urmilevičius, E. Urbonas, A. Telksnytė, D. Dubietytė, L. Šalučkaitė, J. Čepaitytė, D. Buklerevičiūtė, R. Rapalytė, R. Lukošius, V. Vaiginis, šviesios atminties J. Miščiukaitė, V. Ramoška. Choreografai: A. Stravinskas, N. Beredina, N. Kuklytė, V. Šiškinas, D. Meškauskas.
Džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės pedagogai išugdė profesionalius džiazo ir populiariosios muzikos atlikėjus: Vytautą Labutį, Nedą Malūnavičiūtę, Liudą Mockūną, Janą Maksimovičių, Arvydą Kazlauską, Darių Rudį, Brigitą Bublytę, Feliksą Zakrevskį, Beatričę Baltrušaitytę, Domantą Aleksą, Marijų Aleksą, Dmitrijų Golovanovą, Danutę Buklerevičiūtę, Dimą Šavrovą, Loretą Frankonytę, Ireną Starošaitę, Violetą Riaubiškytę, Aistę Pilvelytę ir daugelį kitų.
1980–1995 m. džiazo ir populiariosios muzikos skyrių kuravo dabartinė mokyklos direktorė Laimutė Užkuraitienė, o nuo 1995 m. metodinės grupės kuratorė, direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Karsokienė.
1997 m. džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė pradėjo organizuoti respublikinius bei tarptautinius seminarus ir konferencijas. Profesionalūs džiazo ir populiariosios muzikos pedagogai savo patirtį skleidžia Lietuvos bei užsienio pedagogams. Tai metodinės grupės pirmininkai: Arūnas Navakas, Rimantas Jurkonis, mokytojas ekspertas bei daugelio metodinių leidinių autorius Sigitas Giedraitis. Taip pat mokytojai: Juozas Gabartas, Vladimiras Čekasinas, Ugnius Vaiginis, Gediminas Laurinavičius, Olegas Molokojedovas, Laimonas Bilevičius, Alfonsas Penikas, Raimonda Tallat-Kelpšaitė.
Džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės moksleiviai nuolat dalyvauja respublikiniuose „Dainų dainelės“, B. Almonaitytės vardo vokalistų, M. Vaitkevičiaus vardo jaunųjų atlikėjų, tarptautiniuose – „Muzika be sienų“, „Mes pasaulis“, „Birštono festivalis“, „Džiazo viltis“, „Sąskambiai“, „Jazz fontanas“, „Turkų muzikos“ konkursuose ir festivaliuose.
Talentingi moksleiviai – respublikinių, tarptautinių festivalių ir konkursų laureatai: Paulius Andersson, Kipras Užkuraitis, Gabrielė Laškaitė, Tomas Kuzinas, Karina German, Karolis Šimaitis, Edgaras Koldaras, Gabrielė Kiršaitė, Karolis Leverauskas, Adomas Kuzinas, Radvilė Bautronytė, Edgaras Sabilo, Ani Juchanian.

Svarbiausi dešimtmečio renginiai:
1997 m. – pirmasis Lietuvos vaikų improvizacijos festivalis „Džiaze tik vaikai“ (organizavo metodinės grupės pedagogai);

1997 m. – respublikinis seminaras „Improvizacijos mokymo metodai“. Projekto autorė – dir. pav. I. Karsokienė, lektoriai – metodinės grupės pirmininkai: A. Navakas, M. Vaitkevičius, mokytojai: S. Giedraitis, G. Laurinavičius, V. Čekasinas. Lektoriai pasidalijo savo praktine patirtimi su šalies muzikos mokyklų pedagogais. Su naujausiomis Lietuvos ir užsienio švietimo inovacijomis ir problemomis supažindino direktorė L. Užkuraitienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui I. Karsokienė;

1998 m. M. Vaitkevičiaus kūrybos vakaras;

1998 m. – tarptautinis projektas „Aš myliu Paryžių gegužyje“ (projekto autorė dir. pav. I. Karsokienė);

1999 m. – edukacinis projektas „Sachara“ (projekto autoriai, pedagogai: G. Laurinavičius ir L. Bilevičius);

1999 m. – J. Tiškaus kūrybos vakaras (projekto autorės: direktorės pavaduotoja I. Karsokienė ir metod. gr. pirmininkė N. Ščiukaitė);

2000 m. – bendras projektas su UNESCO organizacija Lietuvoje bei Japonijos informacijos ir kultūros skyriumi Lietuvoje (projekto autorė direktorė L. Užkuraitienė);

2001 m. – bendradarbiaujant su Rytų Lietuvos centru organizuotas seminaras Rytų Lietuvos džiazo ir populiariosios muzikos pedagogams. Lektoriai: A. Navakas, V. Čekasinas, S. Giedraitis, G. Laurinavičius;

2001 m. – tarptautinis projektas „Sveikas, senasis Holivude“ (projekto autorė direktorės pavaduotoja I. Karsokienė);

2002 m. – tarptautinis džiazo pedagogikos seminaras „Improvizacinės muzikos kryptys“ (projekto autoriai: A. Navakas, R. Jurkonis);

2003 m. – tarptautinė konferencija „Džiazo mokymo tendencijos ir kryptys“ (projekto autoriai: dir. pav. I. Karsokienė, metod. gr. pirmininkas A. Navakas);

2003–2007 m. – tarptautinis Birštono festivalis (džiazo ansamblis, vad. A. Navakas ir mokytojas V. Čekasinas);

2004–2008 m. – tarptautinis festivalis „Muzika be sienų“ (nuolat dalyvauja skyriaus ansambliai ir solistai, pedagogai: O. Molokojedovas, R. Jurkonis);

2006 m. – edukacinis projektas, skirtas bitlų muzikai. Projekto autoriai: metod. gr. pirmininkai – A. Navakas, R. Jurkonis, pedagogai – D. Dubietytė, E. Urbonas;

2007 m. – tarptautinis džiazo atlikėjų konkursas „Džiazo viltis“;

2008 m. J. Gabartas išleido metodinį leidinį „Saksofono ABC“.
Labai įdomius ir kūrybingus mušamųjų muzikos vakarus rengia G. Laurinavičius ir L. Bilevičius. Teatralizuotą pasaką „Mikimauzo klubas“ parengė skyriaus vedėja N. Ščiukaitė ir mokytoja N. Kuklytė. B. Almonaitytės vardo, „Mažųjų žvaigždučių“, M. Vaitkevičiaus, „Muzika be sienų“, „Džiazo viltis“ bei kitų respublikinių bei tarptautinių konkursų Vokietijoje, Estijoje ir kt. šalyse konkursų lamėtojais tapo metod. gr. pirmininko R. Jurkonio, pedagogų: S. Šaltenio, O. Molokojedovo, S. Kudžmienės, D. Buklerevičiūtės, J. Gabarto, U. Vaiginio, bei kitų pedagogų moksleiviai.
Džiazo ir populiariosios muzikos metodinėje grupėje labai reikšminga yra pedagogų koncertinė veikla. Pedagogų: B. Dambrauskaitės, N. Ščiukaitės, V. Čekasino, L. Šinkarenko, J. Gabarto, R. Tallat-Kelpšaitės, S. Šaltenio, R. Rapalytės, bendri koncertai su savo moksleiviais turi didelės įtakos jų meniniam ugdymui bei saviraiškai.

Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė bendradarbiauja su įvairiais televizijos kanalais – LRT, LNK, 11-ojo kanalų muzikos redakcijomis bei rengia bendrus meninius projektus. Direktorės pavaduotoja I. Karsokienė režisavo bendrus projektus su LRT: prancūzų muzikos festivalį „Aš myliu Paryžių gegužy“, J. Tiškaus jubiliejinį koncertą, M. Vaitkevičiaus kūrybos vakarą, mokyklos 60-mečio jubiliejinį koncertą. Su 11-uoju kanalu surengė bendrą projektą – amerikiečių muzikos fetivalį „Sveikas, senasis Holivude“. Rengiant bendrus projektus su televizija puikias aranžuotes parengė metodinės grupės pirmininkas A. Navakas bei mokytojas E. Urbonas. Choreografiją renginiams kuria D. Meškauskas, N. Kuklytė, N. Beredina, A. Stravinskas. Džiazo ir populiariosios muzikos metodinė grupė bendradarbiauja su daugelio šalių: Estijos, Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, Italijos, Ispanijos, muzikos mokyklomis, dalyvauja ES Jaunimo mainų programose.