Fortepijono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Regina Jurkonienė, Algimantas Velička, Jurga Silickienė

Metodinės grupės mokytojai: G. Adamkevičiūtė-Rytel, J. Augaitienė, R. Banevičienė, A. Biveinis, V. Blažienė, E. Buožis, D. Čivilytė, I. Imbrasienė, G. Jaruševičienė, R. Jurkonienė, D. Kavaliauskienė, S. Kliunkienė, I. Masiulienė, J. Melienė, R. Misiūnaitė, E. Namajūnienė, T. Oganian, L. Olševska, E. Raaliste, N. Radzevičienė, J. Silickienė, S. Smolskienė, K. Smulskytė, S. Šuminienė, L. Tamošiūnienė, A. Tryk, A. Velička, V. Vitaitė, D. Vyšniauskienė, L. Žickienė, V. Žvironienė.

Fortepijono metodinė grupė apima platų veiklos spektrą ir išsiskiria savo aktyvia, turininga, įvairiapuse pedagogine bei menine veikla. Puoselėdami gilias mokyklos tradicijas, tampriai bendraudami ir bendradarbiaudami su savo mokinių tėvais, skyriuje dirba virš 30 kompetentingų ir kūrybingų pedagogų.

Kasmet sugrįžusių po vasaros atostogų jaunųjų pianistų laukia pasiruošimas mokykliniam etiudų konkursui ,,Jaunieji virtuozai”. Konkursas gyvuoja nuo 2004 metų, jį organizuoja mokytojos T. Radovič ir S. Šuminienė. Lavindamas moksleivių pianistinės technikos įgūdžius, konkursas padeda jauniesiems virtuozams visapusiškai tobulėti. Renginio patrauklumą liudija dalyvių gausa – kasmet sulaukiama 70-90 atlikėjų.

Jau tradicija tapo mokytojų J. Silickienės ir D. Kavaliauskienės kasmet organizuojami jaunųjų pianistų koncertai lapkričio 22 dieną – muzikantų globėjos Šv. Cecilijos garbei ir šviesios atminties mokytojos Jūratės Bundzaitės atminimui. Dviejų dalių koncertas maloniai stebina dalyvių entuziazmu; norinčių paminėti šią jaukią ir emociškai šiltą dieną kasmet susirenka virš 60-ties jaunųjų atlikėjų.

Džiugina puikus fortepijono metodinės grupės tęstinis projektas ,,Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fortepijono skyriaus pedagogikos istorijos puslapiai”, kurio iniciatorės ir vykdytojos – mokytojos J. Augaitienė ir D. Vyšniauskienė. Kilnus projekto tikslas dovanoja mokyklos bendruomenei puikius renginius ir turi gilią prasmę: prisiminti ir pagerbti mokykloje dirbusius pedagogus, skatinti domėjimąsi savo mokyklos istorija, ugdyti jos patriotus, puoselėti mokyklos tradicijas. Koncertų metu Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokiniai, mokytojai ir svečiai kviečiami pasidalinti prisiminimais apie mokyklą ir jos fortepijono dalyko mokytojus, išvysti nuotraukose įamžintas akimirkas, stebėti vaizdo įrašus, pasiklausyti mokyklos moksleivių atliekamų kūrinių. 2018 ir 2019 metais įvyko du šio projekto koncertai. Vienas jų buvo skirtas ilgametės Balio Dvariono muzikos mokyklos mokytojos ekspertės, fortepijono metodinės grupės vedėjos Jūratės Bundzaitės atminimui. Vakaro svečiai, buvę mokiniai ir bendražygiai dalijosi prisiminimais apie jos turtingą įvairiapusę asmenybę, pasiaukojantį darbą ugdant laisvą, kūrybingą ir pozityvų žmogų, pedagoginio darbo išskirtinius bruožus bei atlikėjišką veiklą. Kitas projekto koncertas buvo skirtas ilgametei Balio Dvariono mokyklos mokytojai Janinai Černiauskienei ir tapo Lotynų Amerikos muzikos festivalio dalimi. Susitikimų vakaru – koncertu buvo siekiama prisiminti mokytojos J. Černiauskienės charizmatišką bei novatorišką asmenybę, jos išskirtinumą, išradingumą ir kūrybiškumą, begalinę meilę ir pagarbą savo mokiniams.

Nuo 2019 metų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namai bei Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla pradėjo jau tęstiniu tapusį projektą, skirtą M. K. Čiurlionio gyvenimo etapui Leipcige, kuris neabejotinai turėjo įtakos menininko brandai. Išsamios edukacinės paskaitos ir koncertai, kuriuos organizavo mokytoja J. Augaitienė, vyko Vilniaus B. Dvariono muzikos mokykloje, Ariogaloje, Raseinių meno mokykloje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje. Projekto renginiuose dalyvavo profesorius Rokas Zubovas, grojo 28 fortepijono metodinės grupės moksleiviai.

Labai svarus, naudingas ir reikšmingas yra daugiau nei dešimtmetį vykstantis tęstinis edukacinis projektas ,,Klavyrinės muzikos istorija”, supažindinantis mokyklos moksleivius, jų tėvelius bei svečius su klavyrinės muzikos istorija. Projekto iniciatorės ir vykdytojos – teorinių disciplinų metodinės grupės mokytoja K. L. Kuzmaitė bei fortepijono metodinės grupės mokytojos T. Oganian ir J. Augaitienė. Įdomios, informatyvios projekto paskaitos ir koncertai rengiami mokykloje, o finaliniai koncertai persikelia į miesto koncertines erdves: White Piano Hall koncertų salę, V. Kasiulio dailės muziejų. Kiekviename koncerte išsamiai pristatoma tam tikros epochos kompozitorių kūryba. Vaizdinė medžiaga iliustruoja jaunųjų pianistų atliekamą kūrinį, pasakojimą apie kompozitorių, jį supusią istorinę – kultūrinę aplinką, fortepijono atsiradimą ir jo vystymosi istoriją. Projektu siekiama sužadinti moksleivių norą pažinti grojamą kūrinį platesniame kontekste, praplėsti pedagoginį repertuarą, viešinti mažiau žinomus kompozitorius, pristatyti retai atliekamus kūrinius. Jauniesiems atlikėjams šis projektas turi svarbią pažintinę reikšmę ir kasmet sulaukia didelio moksleivių, mokytojų bei visuomenės dėmesio.

Giminingą idėją atspindi ir tęstinis edukacinis projektas ,,Klavyrinės muzikos žanrai”, prasidėjęs 2018 metais ir vykdomas mokytojų J. Augaitienės ir D. Kavaliauskienės. Koncertų ciklas pristato klavyro muzikos istoriją per muzikos žanrus – nuo baroko iki šių dienų. Polifonijos koncertų baigiamieji akordai skambėjo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje, kur dalyvavo ir kitų Vilniaus miesto muzikos mokyklų jaunieji pianistai. Ten vyko ir projekto seminaras ,,Polifoninė muzika šiuolaikiniame pedagoginiame repertuare”, kuriame pranešimus skaitė Vilniaus miesto muzikos mokyklų mokytojai.

2019 metais mokykloje įvyko jubiliejinis, X-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės ir džiazo muzikos festivalis – konkursas ,,Sąskambiai – 2019”. Tai tęstinis projektas, gimęs mokytojų J. Bundzaitės, G. Jaruševičienės ir S. Šuminienės iniciatyva ir rengiamas kas dveji metai. Patrauklus renginio tikslas – skatinti ir populiarinti kamerinį muzikavimą tarp moksleivių – kiekvieną kartą sulaukia vis didesnio atgarsio ne tik Lietuvos, bet ir užsienio jaunųjų atlikėjų tarpe.

Jaunųjų pianistų konkurso ,,Musica amabile” idėjos autorė ir organizatorė T. Radovič, siekdama sudominti kuo daugiau norinčių išbandyti savo jėgas dalyvių, pritaikė konkurso reikalavimus visiems fortepijono meno besimokantiems jauniesiems muzikantams: konkursantai gali išreikšti save skirtingose kategorijose. Šiame renginyje nėra skelbiami dalyvių vardai, pavardės, mokyklos ir kita informacija, kas sąlygoja nepriklausomą komisijos vertinimą. 2008 metais konkursas peraugo į Respublikinį ir sukvietė virš 100 dalyvių ne tik iš pagrindinių saviraiškos ugdymo mokyklų, bet ir iš atokiausių Lietuvos vietų. Jau tradicija tapo kas metus besikeičiantis konkurso formatas: vienais metais jis mokyklinis, kitais – respublikinis. Vertinimo komisiją sudaro tik Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos absolventai, tapę žymiais pianistais ir muzikantais ar dar besimokantys Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Visi jie garsina Balio Dvariono mokyklos vardą.

Fortepijono metodinė grupė entuziastingai rengia bendrus projektus su įvairių šalių ambasadomis Lietuvoje. Skamba įvairių šalių kompozitorių muzika, kurią atlieka ne tik pianistai, bet ir kitų metodinių grupių mokiniai bei kameriniai ansambliai. Svečiai iš ambasadų noriai dalyvauja teminiuose susitikimuose ir koncertuose, organizuoja edukacinius renginius mokiniams. Mokykloje buvo surengti islandų, lenkų, rusų, armėnų, gruzinų, turkų, prancūzų, rumunų, azerbaidžaniečių, amerikiečių, japonų muzikos koncertai bei festivaliai.

Kiekvienus mokslo metus fortepijono metodinė grupė užbaigia iškilmingu šventiniu koncertu Užutrakio dvare. Į koncertus gausiai renkasi pakiliai nusiteikusi publika, kupina gerų emocijų ir negailinti šiltų aplodismentų kiekvienam atlikėjui. Nuostabi dvaro aplinka, rūmų aura, puikus instrumentas sukuria ypatingą nuotaiką ir visus koncerto dalyvius įkvepia bei pakylėja. Tokia ypatinga šviesia gaida suskamba ir paskutinieji mokyklos absolventų atliekami muzikos garsai.

Fortepijono metodinės grupės mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose šalies ir tarptautiniuose konkursuose, laimi prizines vietas, garsina šalies ir savo mokyklos vardą. Augdami ir tobulėdami, jie augina ir džiugina kitus.