Fortepijono metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Regina Jurkonienė ir Algimantas Velička

Metodinės grupės mokytojai: G. Adamkevičiūtė-Rytel, J. Augaitienė, R. Banevičienė, I. Baumilienė, A. Biveinis, V. Blažienė, J. Boreiko, V. Butautienė, D. Čivilytė, A. Didžiulytė, I. Imbrasienė, V. Jalova, G. Jaruševičienė, R. Jurkonienė, D. Kavaliauskienė, A. Kiškelytė, S. Kliunkienė, I. Masiulienė, J. Melienė, R. Misiūnaitė, E. Namajūnienė, T. Oganian, L. Olševska, E. Raaliste, T. Radovič, N. Radzevičienė, A. Rimienė, D. Šakenytė, M. Šlapkauskienė, S. Smolskienė, K. Smulskytė, S. Šuminienė, L. Tamošiūnienė, A. Tryk, A. Velička, V. Vitaitė, D. Vyšniauskienė, L. Žickienė, V. Žvironienė.

Fortepijono metodinė grupė apima milžinišką veiklos spektrą ir išsiskiria savo aktyvia, turininga, įvairiapuse menine veikla. Puoselėdami senas ir gilias mokyklos tradicijas, negailėdami nuoširdaus darbo ir šilumos, skyriuje dirba per 30 puikiai savo darbą išmanančių kūrybingų pedagogų.

Praėjęs dešimtmetis pianistams buvo kupinas meninių atradimų ir ryškių renginių.
1998 m. mokyklos Mažojoje salėje įrengti nauji vargonai. Juos pašventino monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.
2001 m. atidaryta pianistės, pedagogės Aldonos Dvarionaitės (1939–2000) memorialinė klasė.
2003 m. vyko lenkų kompozitorės Janinos Garscia kūrinių vakaras (organ. mokyt. A. Tryk).
2004 m. įvykdytas bendras B. Dvariono ir J. Basanavičiaus mokyklų projektas „Vaikai renkasi Europą, o Jūs?“
2004 m. mokykloje iškilmingai paminėtos kompozitoriaus, dirigento, pedagogo Balio Dvariono 100-osios gimimo metinės. Jubiliejui skirto tarptautinio festivalio programoje – moksleivių dailės paroda „B. Dvariono muzika piešiniuose“, kompozitoriaus anūkų Aistės Dvarionaitės ir Justo Dvariono koncertas. B. Dvariono ir jo amžininkų muziką vaikams skambino Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos jaunieji pianistai. Konferencijoje, skirtoje B. Dvariono kūrybai, dalyvavo Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Lietuvos muzikologai. Surengtas džiazo improvizacijų B. Dvariono temomis vakaras. Baigiamajame festivalio koncerte mokyklos moksleivių simfoninis bei pedagogų kamerinis orkestras muzikavo kartu su iškiliais Lietuvos bei užsienio menininkais.
2005 m. surengtas vakaras pianistei Aldonai Dvarionaitei atminti. Vakaro metu buvo parodyti unikalūs pianistės A. Dvarionaitės vaizdo įrašai.
2005 m. Vilniaus paveikslų galerijoje įvyko koncertas V. A. Mocarto 250-osioms gimimo metinės paminėti (org. R. Jurkonienė).
2006 m. LMTA kamerinėje salėje surengtas koncertas „Dmitrijui Šostakovičiui – 100“. Atsiminimus pasakojo profesoriai: Jurgis Dvarionas, Aldona Radvilaitė (org. J. Augaitienė, T. Oganian).
Fortepijono metodinės grupės iniciatyva yra bendradarbiaujama su ambasadomis bei kultūros centrais.

Buvo surengti:

  • islandų muzikos (org. J. Kaubrytė),
  • lenkų muzikos (org. A. Tryk),
  • rusų muzikos (org. G. Jaruševičienė, E. Namajūnienė),
  • gruzinų muzikos (org. E. Namajūnienė),
  • armėnų muzikos „Armėnijos spalvos“ (org. T. Oganian).
  • prancūzų muzikos (org. E. Namajūnienė, G. Jaruševičienė),
  • turkų muzikos (org. I. Imbrasienė),
  • amerikos muzikos „Music Expo 2005“ (org. R. Banevičienė, T. Oganian) festivaliai.

Pastarasis festivalis išsiskyrė savo apimtimi. Buvo paruoštos trys skirtingos programos (koncertai vyko B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje, Amerikos kultūros centre bei Kongresų rūmuose).
Šie renginiai supažindino visuomenę su minėtų šalių kultūra, sulaukta svečių iš kitų šalių, kartu buvo eksponuojami mokyklos dailės studijos moksleivių bei užsienio svečių darbai. Festivalių koncertuose mielai dalyvavo ir kitos mokyklos metodinės grupės bei jų kolektyvai.

Svarus fortepijono metodinės grupės veiklos puslapis – pedagogų rengiami konkursai. Jaunam atlikėjui tai galimybė įvertinti save, kaupti pasitikėjimą savo jėgomis.
Organizuojamas kasmetinis  etiudų konkursas „Jaunieji virtuozai“ (org. T. Radovič).
2000 m. įvyko pirmasis tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos festivalis-konkursas „Sąskambiai“, kuris yra rengiamas kas dveji metai. 2007 m. įvyko jau 4-asis. Konkurso tikslas – skatinti ir populiarinti kamerinį muzikavimą tarp moksleivių. Šis renginys randa vis didesnį atgarsį Lietuvos ir užsienio mokyklose. Į konkursą atvyksta svečiai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos. Nuo 2005 m. į konkurso programą įtraukti džiazo ansamblių pasirodymai (org. J.  Bundzaitė, G. Jaruševičienė, S. Šuminienė).
2008 m. įvyko I respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Musica amabile“ (org. skyr. ved. J. Bundzaitė, A. Velička, mokyt. T. Radovič, S. Šuminienė, A. Didžiulytė). Dalyvavo Lietuvos muzikos mokyklų jaunieji pianistai.

Dėl mokytojų iniciatyvos ir profesionalumo, mūsų mokiniai dalyvauja ir pelno laureatų vardus respublikiniuose ir užsienio konkursuose:
Respublikiniame B. Dvariono konkurse,
Respublikiniame lietuvių kompozitorių kūrinių fortepijonui konkurse,
Respublikiniame vokiečių ir austrų muzikos jaunųjų pianistų konkurse „Klaviermusik“,
Kamerinių ansamblių konkurse Gdynėje,
Tarptautiniame kamerinės muzikos festivalyje-konkurse „Sąskambiai“,
II atvirame Rusijos jaunųjų pianistų konkurse (Kaliningradas),
Fortepijoninių ansamblių konkurse Gdynėje „Duety fortepianowe“,
Tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse „Dainos be žodžių“,
Tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse „Muzicejam Kopa Ar Draugiem“ Latvijoje,
Tarptautiniame konkurse „XXI amžiaus menas“ Ukrainoje,
Tarptautiniame konkurse „Konzertum“ Graikijoje,
Tarptautiniame konkurse „Le Muse“ Italijoje,
Tarptautiniame lenkų fortepijoninės muzikos festivalyje,
Tarptautiniame lenkų fortepijoninės muzikos festivalyje-konkurse, skirtame F. Šopenui,
Tarptautiniame pianistų ir kamerinių ansamblių konkurse-festivalyje „Muzika be sienų“ Druskininkuose,
Tarptautiniame A. Rubinšteino konkurse Prancūzijoje,
Tarptautiniame S. Vainiūno pianistų konkurse,
Tarptautiniame konkurse „Lyrinės pjesės“,
Tarptautiniame jaunųjų pianistų R. Šumano konkurse Lenkijoje.

Gabūs ir talentingi fortepijono dalyko moksleiviai yra kviečiami dalyvauti ir įvairiuose reprezentaciniuose renginiuose: Verbier festivalyje ir akademijoje (laimėta prestižinė Reuters fundation premija 1997), „Aspen music“ festivalyje (JAV) 1999. Dalyvauta tarptautiniuose jaunimo menų festivaliuose, Dzūkijos jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos festivalyje, čekų muzikos (skirtos kompozitoriaus A. Dvoržako 100-osioms mirties metinėms) festivalyje, muzikos mokyklų Rygoje festivaliuose, tarptautiniame projekte „Lietuva–Lenkija“. Taip pat įvairiuose Lietuvos miestuose rengiami gabių mokinių rečitaliai. Moksleiviai koncertuoja su mokyklos simfoniniu, pedagogų kameriniu, J. Tallat-Kelpšos konservatorijos kameriniu moksleivių orkestrais.

Mokyklos jaunieji pianistai dalyvavo prof. V. Vitaitės (1998) EPTA organizuotuose seminaruose, žymių pedagogų meistriškumo kursuose. Juos vedė prof. A. Kujumdžjan (1999), prof. M. Pruska (Lenkija 2003), M. Rubackytė (Prancūzija 2005), G. Lukšaitė-Mrazkova (Čekija 2006), A. Jonas ir R. Shirk (JAV 2005), M.  K. Čiurlionio menų mokyklos pedagogė G. Kondrotaitė, prof. J. Karnavičius (2006).

Draugystės ir bendradarbiavimo tiltai nusitiesė tarp fortepijono metodinės grupės pedagogų ir kaimyninių šalių. 2006 m. Rygoje buvo surengtas bendras koncertas su J. Medinio muzikos mokyklos moksleiviais, įgyvendintas bendras projektas „Muzikos tiltai“. 2007 m. mokyklos kolektyvas buvo išvykęs koncertuoti į Krokuvą. Taip pat draugaujama su Gdynės (Lenkija) I laipsnio muzikos mokykla, Monchengladbacho muzikos mokykla (Vokietija).

Be pedagoginės ir koncertinės, aktyviai vystoma ir metodinė veikla. 2007 m. įvyko teorinis-praktinis seminaras „Kamerinio muzikavimo aktualijos“. Tarptautiniame seminare Rygoje mokyt. J. Bundzaitė pristatė savo pranešimą „Kamerinis muzikavimas muzikos mokyklose“.

Galime pasidžiaugti fortepijono dalyko mokinių įrašytomis kompaktinėmis plokštelėmis: pianistė Gintarė Stanevičiūtė su mokyklos simfoniniu orkestru įrašė kompozitoriaus J. Andrejevo „Mini koncertą“,  o kitoje kompaktinėje plokštelėje, atspindinčioje mokyklos veiklą, skamba pianisto Jurgio Aleknavičiaus įgrotas kūrinys.

2008 m. vasario mėn. 8–11 dienomis mokykloje lankėsi garbinga viešnia iš Prancūzijos – Paryžiaus konservatorijos profesorė, Stanislaw Moniuszko asociacijos prezidentė, pianistė Clara Moniuszko. Vasario 11 d. prof. Clara Moniuszko vedė fortepijono specialybės meistriškumo kursus ir atviras pamokas Vilniaus muzikos mokyklų moksleiviams.

Savo kūrybinius sumanymus mokyklos moksleiviai gali įgyvendinti lankydami kūrybos pamokas. Kompozicijos klasę veda mokyklos mokytoja, kompozitorė, Vaida Beinarienė. Daug metų muzikos kūryba besidominčius moksleivius ugdė LMTA profesorius Julius Andrejevas. B. Dvariono muzikos mokykloje pirmuosius žingsnius žengė gerai žinomi kompozitoriai – Rytis Mažulis, Eglė Sausanavičiūtė, Marius Baranauskas. Šiuo metu LMTA kompoziciją studijuoja mokyklos absolventės – Austėja Teleginaitė, Beatričė Baltrušaitytė, Aistė Vaitkevičiūtė, Paulius Prasauskas.

Mokyklos kompozicijos klasėje mokosi įvairaus amžiaus moksleiviai. Labai sėkmingai kuriantis Simas Šakenis pradėjo kurti būdamas 6-erių. Ir jau po kelių metų galėjome išgirsti jo Fortepijoninį koncertą, kurio premjerą  pats autorius su mokyklos styginių orkestru (vad. L. Pugačiukienė) atliko mokyklos ir Lietuvos nacionalinės filharmonijos didžiosiose salėse. Kompozicijos klasėje mokosi įvairių specialybių moksleiviai. Pagrindiniai kompozicijos klasės uždaviniai – išsaugoti kiekvieno mokinio individualumą, išmokyti laisvai reikšti savo mintis ir užrašyti tai ką nori. Mokydamiesi kompozicijos klasėje, mokiniai susipažįsta su įvairių epochų komponavimo technikomis, įvaldo skirtingus muzikos žanrus ir formas.
Moksleiviai sėkmingai dalyvauja vaikų kūrybos konkursuose ir įvairiuose renginiuose. 2007 metais mokykloje įvyko moksleivių kūrinių koncertas, jis sulaukė ypatingo klausytojų susidomėjimo. Vienas įdomesnių renginių vyko Šiuolaikinio meno centre, kur penki kompozicijos klasės moksleiviai turėjo sukurti muziką 30-ties sekundžių ištraukai iš A. Žebriūno filmo „Gražuolė“. Vėliau ši medžiaga buvo pristatyta Berlyne. Kiekvienais metais kompozicijos moksleiviai sėkmingai pasirodo Nacionaliniame moksleivių muzikos kūrinių konkurse „MANO NATA“. Nuo 2012 m. kiekvienais metais mokykloje organizauojami moksleivių kūrybos koncertai „Mūzos įkvėpti“.