Klasikinės gitaros metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkė Agnė Varanavičienė.

Metodinės grupės mokytojai: A. Varanavičienė,  Z. Čepulėnas, O. Lingienė, S.S. Lipčius, M.Mikolajevič.

Augant klasikinės gitaros populiarumui, 2002 m. B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje įkurta klasikinės gitaros metodinė grupė. Jai vadovavo garsus Lietuvos gitaristas, pedagogas, gitaros festivalių ir konkursų iniciatorius J. Kurauskas.

Talentingiausi mokyklos mokiniai nuolat dalyvauja įvairiuose konkursuose, festivaliuose bei įvairiuose projektuose. Mokytojo S.S. Lipčiaus mokinys S. Bušma 2009 metais dalyvavo TV projekte „Talentų ringas“; Nacionaliniame B. Dvariono pianistų ir stygininkų konkurse 2010 m. tapo laureatu ir gavo specialų prizą už geriausiai atliktą klasicizmo epochos kūrinį;

Mokytojos A. Varanavičienės mokinys D. Lavinski  VIII respublikiniame styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų žiemos konkurse „Trakai 2012“ tapo II vietos laureatu; VII respublikiniame klasikinės gitaros atlikėjų konkurse tapo I vietos laureatu; konkurse „Metų gitaristas“ tapo I vietos laureatu – Metų gitaristu.

Mokytojos O. Lingienės mokinės R. Montvilaitė ir M. Orvydaitė su kameriniu ansambliu VIII respublikiniame styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų žiemos konkurse „Trakai 2012“ tapo II vietos laureatėmis; 2012 birželio 9 d. dalyvavo bendrame projekte-koncerte su B. Dvariono renesanso muzikos ansambliu „Lirum“ ir Karoliniškių muzikos mokyklos choru „Kantika“ (vad. mok. D. Mikienė) Olandijoje, Amsterdamo istorijos muziejuje.

Klasikinės gitaros metodinės grupės mokytojai bendradarbiauja su kitų muzikos instrumentų metodinėmis grupėmis. Rengia koncertus kartu su fleitos, vargonų, dainavimo klasės mokytojais ir jų mokiniais. Aktyviai dalyvauja miesto ir respublikiniuose renginiuose. Mokytojai užsiima ne tik pedagogine veikla, bet taip pat aktyviai koncertuoja. Z. Čepulėnas ir S. S. Lipčius yra Baltijos gitarų kvarteto nariai.

 


Koncertas tėvams