Liaudies instrumentų metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkas Nerijus Martinaitis.

Metodinės grupės mokytojai: Irma Asinavičienė, Aistė Bružaitė, Danguolė Daugilienė, Lijana Griciūtė, Rūta Jonynienė, Vytautas Kiminius, Algirdas Klova, Nerijus Martinaitis, Jolita Matkienė, Antanas Puodžiukas, Žilvinas Rukas, Aldona Skruibytė, Sonata Zavadskytė.

 

Puoselėti mūsų krašto liaudies kultūrą, skatinti jaunimą atgaivinti ir saugoti lietuvių liaudies tradicijas, skiepyti meilę tautinei muzikai – tai svarbiausi liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogų tikslai. Šios metodinės grupės pedagogai yra vertinami kaip aukštos kvalifikacijos specialistai ir dauguma jų plačiai žinomi ne tik Vilniaus mieste, regione, bet ir visoje respublikoje, o kai kurie net ir už jos ribų.

Entuziastingų ir veiklių liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogų kūrybinės ir profesinės veiklos akiratyje – mokymo planai, programos, metodiniai susitikimai, meistriškumo kursai, seminarai, kūrybiniai projektai, konkursai, festivaliai, koncertinė veikla, betarpiškas bendradarbiavimas su kolegomis, ryšiai su kompozitoriais, kūrinių aranžuotės, leidinių pristatymai.

Profesionalių, kūrybingų ir iniciatyvių mokytojų bei mokinių dėka liaudies instrumentų metodinėje grupėje gyvuoja keturi kolektyvai: Liaudies instrumentų orkestras (vad. Nerijus Martinaitis, Rūta Jonynienė, Vytautas Kiminius), Liaudies instrumentų ansamblis „Ievarėlis“ (vad. Danguolė Daugilienė, Antanas Puodžiukas), Postfolkloro ansamblis „Šilo paukščiai“ (vad. Irma Asinavičienė, Žilvinas Rukas), Folkloro ansamblis „Aglija“ (vad. Algirdas Klova). Minėti kolektyvai aktyviai dalyvauja Vilniaus bei visos Lietuvos koncertiniame gyvenime, dažnai koncertuoja LR Prezidentūroje įvairių iškilmių progomis.

 

Metodinės grupės veikla:

Koncertai – lietuvių kompozitorių minėjimo vakarai, kalėdiniai renginiai, Motinos dienos koncertai ir daugelis kt.

Konkursai – Nacionaliniai Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursai; respublikiniai Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkursai; Vilniaus krašto Antano Smolskaus birbynės atlikėjų konkursas-festivalis; Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kanklininkių konkursas, skirtas prof. Prano Stepulio atminimui; Vilniaus muzikos mokyklų liaudies instrumentų atlikėjų festivaliai – konkursai “Lietuviška pjesė”; Lietuvos Dainų šventės.

Tęstiniai festivaliai – „Pavasario sutartinė“, „Muzikuokime drauge“, Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalis, „Linksmieji ansambliai“, „Skamba, skamba kankliai“.

Kūrybiniai projektai – „Iš dainų skrynelės“, „Bičiulystės gaidos“, „Mokomės vieni iš kitų“, „Muzika – tai aš ir tu“, „Mes Lietuvoje–Lietuva mumyse”.

Metodiniai darbai – respublikiniai liaudies instrumentų pedagogų seminarai, respublikiniai Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkursai, Vilniaus krašto Antano Smolskaus birbynės atlikėjų konkursas, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kanklininkių konkursas, skirtas prof. Prano Stepulio atminimui.

 

Liaudies instrumentų metodinės grupės pedagogai bei mokiniai labai noriai draugauja ir bendradarbiauja ne tik su Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos įvairių metodinių grupių pedagogais ar mokiniais, bet ir su kitų Vilniaus mokyklų kolektyvais. Rengia bendrus projektus ir koncertus su Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos tautinių šokių kolektyvu „Viltukas“ (vadovė Jūratė Urbonienė); Vilniaus Sietuvos vidurinės mokyklos šokių ansambliu „Siaudelė“ (vadovė Birutė Sakalienė), Jėzuitų gimnazijos jaunuolių mišriu choru (vad. Leonidas Abaris), Instrumentinės muzikos grupe „Subtilu-Z“.

Pastaruoju metu liaudies instrumentų metodinės grupės mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose, pasirodo Lietuvos televizijos laidose. Mylėdami ir gerbdami savo liaudies instrumentus, stengiasi populiarinti juos ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Skleidžia kanklių ir birbynių muziką, atlieka įvairiausių stilių programas, dalyvauja neįprastuose projektuose, ieško naujų šių instrumentų skambesio spalvų.