Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų metodinė grupė yra viena seniausių Vilniaus mieste. Jos ištakos siekia 1948 metų vasario 17 dieną, kai buvo įkurta Pirmoji Vilniaus septynmetė muzikos mokykla. Mokykloje dirbo talentingi ir pasiaukojantys žymūs muzikai-pedagogai: Antanas Mačiulskis, Antanas Kėvišas, Kazytė Kvedaravičiūtė-Šimkūnienė, Petras Abukevičius, Albinas Pupkevičius, Vidutis Kerbelis, Zenonas Jakučionis, Rimas Baltrėnas, Michailas Dukeris, Algimantas Burdulis, Jūratė Grincevičiūtė-Bažanovienė, Zenonas Juozapavičius, Vilimantas Vitartas, Vidutis Kerbelis, Aleksandras Kozlovas ir kt… Jų neįkainojamas pedagoginis palikimas šiandien lydi mokytojus, siekiančius muzikavimo pučiamaisiais instrumentais aukštumų.

Šiuo metu pučiamųjų instrumentų metodinei grupei pirmininkauja mokytojai ekspertai Vilija Filmanavičienė ir Algirdas Šuminas. Metodinės grupės mokytojai: Arvydas Barzinskas, Robertas Beinaris, Laimonas Bilevičius, Vilija Filmanavičienė, M. Gricka, Gintaras Grigaitis, Daina Gutauskienė, Albinas Guželis, Vilmantė Kaziulytė-Stanislovaitė, Paulius Bernardas Koncė, Vilius Pocius, Elena Musteikienė, Marius Pupkovas, Vytenis Gurstis, Algirdas Šuminas, Egidijus Taleikis, Arūnas Valiulis, Egidijus Stanelis, Giedrius Steponaitis.

Moksleiviai mokosi groti fleita, obojumi, klarnetu, fagotu, valtorna, saksofonu, trimitu, trombonu, tūba, eufonija, tenoru. Mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja ne tik mokyklos, miesto, bet ir visos šalies kultūrinėje veikloje, rengia projektus, organizuoja konkursus, festivalius, koncertus, yra tarptautinių renginių dalyviai, konkursų nugalėtojai.

Tarptautinį pripažinimą ir puikius muzikavimo rezultatus pučiamųjų instrumentų metodinė grupė pasiekia, nes pedagogai kūrybingai derina tradicinius ir pačius moderniausius ugdymo metodus. Mokymo programos pritaikomos kiekvienam mokiniui pagal galimybes ir muzikinius gabumus. Mokymo turinys nuolat atnaujinamas, pildomas moderniu, kūrybingumą skatinančiu turiniu, surinktu iš naujausios pasaulinės muzikos šaltinių. Kūrybingas ugdymo metodų taikymas, suteikia moksleiviams sąlygas kurti muzikos meno stebuklą, supažindina su pasaulio muzikos paveldu. Baigę mokyklą absolventai tampa ne tik muzikinės kultūros, paveldo gerbėjais bei žinovais, mėgėjų meno kolektyvų dalyviais, bet gali rinktis profesionalaus muziko kelią – stoti į aukštąsias muzikos mokyklas.

.

Metodinės grupės mokytojai tobulina savo pedagogines žinias, dalijasi sukaupta patirtimi su Lietuvos ir užsienio muzikos mokyklų mokytojais. Lankstus ir kūrybingas mokymo procesas sukuria galimybę pučiamųjų instrumentų metodinės grupės mokiniams muzikuoti įvairių sudėčių ansambliuose ir orkestruose. Modernios, įdomios ugdymo programos, aktyvi koncertinė veikla lemia aukštus metodinės grupės moksleivių apdovanojimus Vilniaus miesto, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose.

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fleitos klasės mokytojų iniciatyva 2004 metais buvo įkurtas Fleitų orkestras, kuriam vadovauja pedagogas Marius Pupkovas. Kolektyvas unikalus sudėtimi: mokiniai čia muzikuoja ne tik visiems gerai žinomomis skersinėmis fleitomis, bet ir retais instrumentais–altine, bosine ir kontrabosine fleitomis. Fleitų orkestras dalyvauja įvairiuose projektuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, laimi prizines vietas, koncertuoja žymiausiose Lietuvos koncertų salėse. Mokiniai yra įvaldę įvairų repertuarą-nuo senovinės bažnytinės, klasikinės iki moderniosios muzikos. Fleitų orkestrui mokinius ruošia pedagogai-Vilija Filmanavičienė, Daina Gutauskienė, Elena Musteikienė, Vytenis Gurstis, Marius Pupkovas.

Balio Dvariono muzikos mokyklos bigbendas gyvuoja jau daugiau kaip 20 metų. Kolektyvui vadovauja Albinas Kučinskas. Bigbendo pagrindą sudaro įvairiais instrumentais grojantys muzikos mokyklos mokiniai. Paskutiniais metais susiduriame su tam tikrų instrumentalistų trūkumu, tačiau labai malonu, kad nors ir jau baigę muzikos mokyklą, kai kurie mokiniai pasilieka toliau groti bigbende, nors savo studijas tęsia jau visai kitose mokslo įstaigose.

Bigbendas savo programose atlieka įvairių kompozitorių, tokių kaip Benny Goodman, Glenn Miller, Stevie Wonder, Chuck Mangione, Leonard Bernstein, Piotro Čaikovskio, Frederick Mercury ir kt. muziką.

Kad kolektyvo nariai tobulėtų ir galėtų susipažinti su klasikine muzika, kartais rengiame bendrus koncertus su Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestru „Oktava“ Šv. Kazimiero bažnyčioje, Šv. Jonų bažnyčioje, ar kituose didesniuose renginiuose. Tokiuose koncertuose atliekama Richard Wagner, Igor Stravinskij, Carl Orff muzika.

Bigbendas koncertuoja savo mokykloje, jai rengiant įvairius konkursus, festivalius, bei kituose, ne mokyklos renginiuose ir festivaliuose – „Atataria vamzdžiai“  Trakuose, „Sostinės dienos“ ir „Kultūros naktis“ Vilniuje, Pabradės Kultūros centro festivaliuose, Panevėžio miesto festivalyje „Dūdų vasara“ ir Dainų šventėse bei kitur.

Pučiamųjų metodinė grupė organizuoja tradicinius festivalius ir konkursus. Populiarinant obojaus instrumentą, organizuojamas tradicinis  tarptautinis „Obojininkų čempionatas“, mokytojo R. Beinario iniciatyva. Kas dveji metai organizuojamas J. Tiškaus  Pučiamųjų orkestrų ir Bigbendų festivalis. Direktorės pavaduotojos ugdymui I. Karsokienės iniciatyva organizuotas  ir labai popualiariu tapęs Tarptautinis  medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų ir ansamblių konkursas-festivalis  „Ventus musicale“.