Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkai: Vilija Filmanavičienė ir Algirdas Šuminas.

Metodinės grupės mokytojai: A. Barzinskas, R. Beinaris, L. Bilevičius, V. Filmanavičienė, M. Gricka, G. Grigaitis, D. Gutauskienė, A. Guželis, Z. Juozapavičius, V. Kerbelis, P. B. Koncė, A. Kozlovas, A. Kučinskas, A. Ladyga, V. Pocius, E. Musteikienė, M. Pupkovas, A. Šuminas, E. Taleikis, A. Valiulis, V. Vitartas.

Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos pučiamųjų metodinėje grupėje moksleiviai mokosi groti fleita, obojumi, klarnetu, fagotu, valtorna, saksofonu, trimitu, trombonu, tūba, eufonija, tenoru bei altu. Moksleiviai ir mokytojai aktyviai dalyvauja ne tik mokyklos, miesto, bet ir visos respublikos kultūrinėje veikloje, rengia projektus, organizuoja festivalius, koncertus. Aukštos kvalifikacijos pedagogai rašo naujas mokymo programas, rengia metodinius seminarus, skaito pranešimus, dalijasi sukaupta patirtimi su kitų šalies muzikos mokyklų mokytojais.
Entuziastingų ir veiklių mokytojų ir moksleivių dėka pučiamųjų instrumentų metodinėje grupėje gyvuoja trys aktyviai koncertuojantys kolektyvai. Jie kuria įdomias programas ir pristato jas mokyklos renginiuose, Vilniaus miesto ir respublikos festivaliuose, projektuose, taip pat koncertuoja užsienio šalyse.
1998 m. įkurtas B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos bigbendas. Bigbendo vadovas Albinas Kučinskas. Kolektyvas yra koncertavęs didžiausiose Vilniaus miesto koncertų salėse: Nacionalinės filharmonijos didžiojoje salėje, Vilniaus rotušėje, Kongresų rūmuose, „Siemens arenoje“. 2002 metais bigbendas parengė bendrą projektą su Vokietijos Zigburgo gimnazijos orkestru, 2004 metais kolektyvas puikiai pasirodė Čekijoje Dečino mieste vykusiame festivalyje.
2005 metais susibūrė B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fleitų orkestras. Orkestro vadovas – mokytojas Marius Pupkovas. Orkestrui moksleivius ruošia pedagogai: V. Filmanavičienė, M. Pupkovas, P. Koncė, D. Gutauskienė, E. Poleščiuk. Šio orkestro atsiradimą inspiravo pažintis su Monchengladbacho (Vokietija) muzikos mokyklos fleitų orkestro vadove Angelina Euler. Mokykloje ji vedė seminarą ir dirbo su kameriniais ansambliais. Po penkių dienų intensyvaus darbo buvo paruošta ir atlikta pirmoji 30-ties fleitų orkestro programa. Dabar šis kolektyvas nuolat rengia naujas programas ir koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje.
B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių simfoninio orkestro pučiamųjų grupei vadovauja mokytojai: Vilius Pocius, Arvydas Barzinskas ir Robertas Beinaris.
Profesionalumu ir iniciatyvumu pasižymintys metodinės grupės mokytojai – P. B. Koncė, V. Filmanavičienė, Z. Juozapavičius, V. Vitartas, A. Ladyga, A. Šuminas, E. Taleikis, V. Pocius, R. Beinaris, A. Valiulis ir kt.  – nuolat ruošia savo auklėtinius respublikiniams ir tarptautiniams konkursams. Gabiausieji ir darbščiausieji skyriaus moksleiviai (J. Katinas, J. Staniulytė, S. Braziulis, G. J. Pažėra, D. Mykolaitis, D. Nikolajev, J. Jasinskis, L. Lovčis, K. Skaisgiris, E. Lisauskas, M. Kurgonas, A. B. Ališauskas, A. Ribokas, V. Vaicechovskaja, K. Grigorovičius, D. P. Kišūnas, M. Kavaliauskas, K. Taleikytė, B. Pugač, L. Lomonosovas, A. Koreniukas, J. Linkevičius, D. Radovičiūtė, P. Žemoitin, M. Šopa, V. Pocius, D. Pocius, P. Danielius, S. Vaškys, J. Navakas, O. Jonaitytė, M. Kilčiauskaitė, B. Drąsutytė, V. Valentinaitė, A. Ivanauskaitė, V. Nakutytė, E. Matulytė, V. Pupkevičiūtė, S. Kazimeravičiūtė ir kiti) laureatų vardus pelnė šiuose konkursuose:
Tarptautiniame konkurse „Gradus ad Parnasum“ (2004, 2007 m.);
Respublikiniame J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurse (1998, 2000, 2002, 2000, 2004 ir 2006 metais);
Tarptautiniame K. Izarto konkurse Rygoje „Jaunasis virtuozas“;
Tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse Latvijoje „Muzikuojame drauge“;
Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkurse Alytuje;
Tarptautiniame konkurse Kaune „Muzikos tiltai“;
Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkurse „Sąskambiai“;
Respublikiniame jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais konkurse „Vaikystė su muzika“;
Tarptautiniame konkurse Kaune „Muzikuojame dviese“;
Tarptautiniame L. Vėbros obojininkų konkurse;
Lietuvos obojininkų čempionate 2005–2006;
Respublikiniame jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais konkurse „Pajūrio fanfaros“;
Tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse „Muzikinė akvarelė“ (Anykščiai);
Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse Ščecine (Lenkija);
VI tarptautiniame J. Jurjano valtornininkų konkurse „Jaunais mežradznieks“ (Ergli, Latvija, 2004, 2006, 2007 m.);
Tarptautiniame čekų muzikos festivalyje-konkurse, skirtame A. Dvoržako 100-osioms mirties metinėms paminėti (Vilnius, 2004 m.);
Tarptautiniame jaunųjų muzikantų konkurse „Olimpo Musicale“ (Kaunas, 2005 m.); konkurse M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ paramai gauti (Vilnius, 2006 m.) ir konkurse „Maxima jaunųjų talentų“ stipendijai gauti (2006–2007 mokslo metams) laimėjo Julius Katinas (mokytojas ekspertas V. Vitartas).
1998 m. pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininko Z. Juozapavičiaus iniciatyva mokykloje buvo surengtas respublikinis pučiamųjų instrumentų seminaras-praktikumas. Seminaro svečiai: prof. A. Budrys, prof. A. Vizgirda, prof. J. Rimas, prof. T. Dokšiceris. Organizatoriai: Z. Juozapavičius, P. Abukevičius, A. Pupkevičius. Seminaro metu vyko atviros pamokos, buvo pateiktos naujos mokymo metodikos, pasidalinta užsienio patirtimi. Pranešimus skaitė mokyklos mokytojai: P. Abukevičius, P. B. Koncė, V. Filmanavičienė, Z. Juozapavičius. 1999 m. pratęsiant šią idėją buvo surengtas respublikinis pučiamųjų instrumentų klarneto ir trimito specialybių mokytojų seminaras-praktikumas. Dalyvavo LMTA, Vilniaus ir Klaipėdos konservatorijų, Kauno J. Naujalio menų gimnazijos, Vilniaus „Ąžuoliuko“, Žirmūnų muzikos mokyklų pedagogai ir moksleiviai. Taip pat pranešimus skaitė mokyklos mokytojai: Z. Juozapavičius ir E. Taleikis.
2000–2001 m. surengtas projektas su Gdansko (Lenkija) muzikos mokyklos fleitos klase. Projekto vadovas mokyt. P. B. Koncė.
2002 m. buvo surengta paroda-seminaras-koncertas J. Pakalniui atminti. Organizatoriai: metod. gr. pirmininkė V. Filmanavičienė, P. B. Koncė.
2002–2003 m. vyko projektas su Monchengladbacho (Vokietija) muzikos mokyklos fleitų orkestru „Pink Flute“ (projekto autorė, metod gr. pirmininkė V. Filmanavičienė).
2002–2003 m. įvyko tarptautinis projektas „Švedija ir Lietuva“. Dalyvavo mokyklos moksleiviai kartu su Švedijos džiazo muzikantais. Koncertas vyko Nacionalinės filharmonijos didžiojoje salėje.
2004 m. spalio 22–23 d. mokykloje vyko kamerinio ir orkestrinio grojimo seminaras-praktikumas „Kamerinis muzikavimas ir fleitų ansambliai muzikos mokyklose“, kurį vedė prof. Angelika Euller (Vokietija), fleitų orkestro iš Monchengladbacho „Pink Flute“ vadovė. Koordinatorė – V. Filmanavičienė, organizatoriai: P. B. Koncė, M. Pupkovas.
2005 m. surengtas tarptautinis projektas „Muzika – tiltas bei elementas, jungiantis įvairių tautų jaunimą“. Projektas buvo vykdomas gavus ES paramą, kartu su Naujosios Vilnios muzikos mokykla bei Žaganės (Lenkija) muz. mokykla. Sausio mėnesį projektas vyko Lenkijoje, gruodžio mėnesį – Vilniuje. Koordinatoriai: metodinės grupės pirmininkė V. Filmanavičienė, bigbendo vadovas A. Kučinskas.
Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės moksleiviai ir kolektyvai aktyviai dalyvavo festivaliuose: „Sąskambiai“, „Skambanti banga“ (Klaipėda), „Džiaukimės drauge“ (bigbendas, vad. A. Kučinskas), B. Jonušo  pučiamųjų instrumentų kamerinės muzikos festivalyje (B. Jonušo muz. m-kla), M. K. Čiurlionio vardo vasaros festivalyje Druskininkuose, Tarptautiniame pučiamųjų orkestrų festivalyje „Atataria Vamzdžiai“ Trakuose (bigbendas, vad. A. Kučinskas). 2002 m. „Muzikų parade“ dalyvavo senosios muzikos ir šokio ansamblis „Flautino“ (vadovės: Vilija Filmanavičienė ir Jolanta Davolytė).
Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė rengia jau tradicinį tapusį koncertą „Trimitininkų paradas“. 2006 m. gegužės mėnesį vykusiame koncerte dalyvavo jaunieji trimitininkai iš B. Dvariono 10-metės bei Naujosios Vilnios muzikos mokyklų, bei mokytojų Z. Juozapavičiaus, G. Labanausko ir A. Barzinsko suburtas trimitininkų orkestras.
Metodinė grupė organizuoja respublikinio J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso II turą.
Nuo 2005 m. mokytojų R. Beinario ir V. Beinarienės iniciatyva mokykloje organizuojamas Lietuvos obojininkų čempionatas, tarptautinis L. Vėbros obojininkų konkursas. 2008 m. surengtas tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė“. Čempionate jaunieji obojininkai rungiasi dėl Lietuvos obojininkų čempiono vardo. Specialiai čempionatui lietuvių kompozitoriai rašo naujus kūrinius obojui solo, kurie kaip privalomi kūriniai skamba tarptautiniame konkurse. Čempionate vyksta tarptautiniai meistriškumo kursai, seminarai, rengiami koncertai. Čempionato finale geriausi obojininkai turi galimybę groti solo su Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių simfoniniu orkestru, vadovaujamu Modesto Barkausko.
Koncertinės kelionės:
2001 m. mokytojo P. B. Koncės kl. moksleiviai koncertavo Gdansko muzikos mokykloje (Lenkija);
2003 m. įvyko fleitininkų koncertinė kelionė į Monchengladbachą (Vokietija);
2003 m. mokyklos bigbendas, vadovaujamas mokytojo A. Kučinsko Europos bigbendų festivalyje Dečine (Čekija) pelnė laureato diplomą;
2007 m. vyko tarptautinis pilietinio ir tautinio ugdymo projektas ,,Jaunimas ir demokratija“. Projekto autorė ir koordinatorė direktorės pavaduotoja I. Karsokienė;
2007 m. vyko fleitų orkestro ir bigbendo bendras projektas su Krokuvos (Lenkija) džiazo mokykla. Projekto autorė ir koordinatorė direktorės pavaduotoja I. Karsokienė.
Skyriaus metodinė veikla, seminarai ir dalyvavimas konferencijose Lietuvoje ir užsienyje:
Mokytojas P. B. Koncė vedė kamerinio muzikavimo kursus Vigo miesto muzikos mokykloje (Ispanija);
2003 m. mok. A. Guželis Rygoje skaitė paskaitą „Grojimas saksofonu ir literatūros parinkimas mokiniui“;
2003 m. mok. V. Filmanavičienė vedė autorinį teorinį-praktinį seminarą M. K. Čiurlionio menų mokykloje „Išilginė fleita, kaip pirmasis pučiamųjų mokomasis instrumentas“;
2004 m. mok. E. Taleikis Šiaulių 1-ojoje muz. mokykloje pristatė kvalifikacijos tobulinimosi programą  „Mokymo groti klarnetu problemos pradiniame mokymo etape“;
2004 m. mok. A. Guželis skaitė paskaitą Pabradės muz. mokykloje.
Pučiamųjų instrumentų metodinėje grupėje parengtos ugdymo programos: programa obojui 1–10 klasėms (V. Pocius), išilginės fleitos programa 1–10 klasėms (V. Filmanavičienė), fleitos programa 1–10 kl. (P. B. Koncė), saksofono programa 1–10 kl. (A. Valiulis).
2006 m. išleista bigbendo kompaktinė plokštelė.
Vilniaus B. Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą baigė ir į aukštasias mokyklas įstojo šie moksleiviai:
Ieva Baublytė (mokyt. V. Filmanavičienė) 2000–2005 m. mokėsi ir baigė Bazelio senosios muzikos akademiją;
Donatas Pocius (mokyt. V. Pocius) įstojo į LMTA, stažavosi Liono (Prancūzija) konservatorijoje;
Arvydas Kazlauskas (mok. A.Guželis) įstojo į Rygos MA;
Leonardas Pilkauskas (mokyt. A. Guželis) tęsė studijas LMTA;
Ona Jonaitytė (mokyt. P. B. Koncė) studijavo LMTA, Liono (Prancūzija) konservatorijoje, Bostono (JAV) konservatorijoje;
Agnietė Ivanauskaitė (mokyt. P. B. Koncė), Eugenijus Snytkinas (mokyt. A. Valiulis) įstojo į LMTA ir daugelis kitų.