Teorijos metodinė grupė

Metodinės grupės vedėjos: Enrika Džiaugienė, Svetlana Puidokienė.
Metodinės grupės mokytojos: T. Digrienė, E. Džiaugienė, R. Klevinskienė, J. Kučinskaitė, K. Kuzmaitė, I. Malinauskienė, D. Mažeikaitė, T. Mikolajevič, I. Mišutytė, S. Puidokienė, R. Sudnikavičienė, R. Vaišytė-Šumskienė, D. Zakarienė.

Teorinių disciplinų metodinės grupės organizuotos konferencijos:

tarptautinė teorinė konferencija „Muzikinis lavinimas Lietuvoje ir užsienyje“;

respublikinė konferencija „Kūrybiškumas muzikos teorinėse pamokose“;

konferencija „Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos praeitis, dabartis, ateitis“;

konferencija „Mūsų mokyklos mokytojų portretai“.

Ypatingą dėmesį mokytojos skiria Lietuvos istorijai, papročiams, muzikai, liaudies dainoms. Surengtas koncertas-pokalbis „Aidos iš Lietuvos praeities“. Skirta Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti. Iš 2000 pasaulio tautų tik apie 200 tautų turi savo valstybę. Lietuva – iš tų nedaugelio laimingųjų. Todėl solfedžio mokytojos nusprendė parodyti, kad ir solfedžiuojant galima susipažinti su Lietuvos istorija, kultūra (XVI–XIX a.). Koncerte dalyvavo IV–X klasių mokiniai.

Metodinės grupės rengiami festivaliai:
Vilniaus muzikos mokyklų forumas „Lietuvos regionų liaudies dainos ir papročiai, tautosaka“ (Dzūkija, Žemaitija, Aukštaitija, Sūduva, Mažoji Lietuva);

„Lietuvos tautinių mažumų liaudies dainos“ – skambėjo vienuolikos Lietuvos tautų liaudies dainos originalo kalba (rusų, lenkų, karaimų, totorių, žydų, vokiečių, ukrainiečių, baltarusių, armėnų, latvių, čigonų);

„Atbėga elnias devyniaragis“ – skambėjo Kalėdų dainos, buvo rodomi burtai, susipažįstama su Kalėdų papročiais, tradicijomis.

Teorijos metodinės grupės mokytojai surengė koncertą-pokalbį „Gyvybinga kanono tėkmė“.  Koncerte vaikai ne tik dainavo, bet ir muzikos garsais ir žodžiais vieni kitiems pasakojo apie kompozitorių kūrybą, politiką, įstatymus, šeimos santykius, gėrimus, metų laikus, muzikinius prietaisus. Surengtas kūrybinis harmonijos ir solfedžio projektas „Mokomės iš klasikų“ (IX ir X kl.). Projektą, kuris sujungė solfedžiavimą, harmoniją ir kūrybą, rengė mokytoja S. Puidokienė su vyresnių klasių moksleiviais.

Teorinių disciplinų metodinė grupė turi keletą pastovių renginių, kurie įtraukiami į veiklos planus kiekvienais metais. Tai :

1.Solfedžio konkursas „Pelikanas“. Dalyvauja geriausi VII klasių mokiniai.

2. Baigiančiųjų VII ir X klasių mokinių koncertas kiekvieną „Dainuojame daugiabalsę muziką“. Tai yra baigiamojo solfedžio egzamino dalis.

3. Muzikos istorijos mokytojos kasmet dalyvauja Vilniaus miesto muzikos mokyklų konferencijoje „Vilnius ir muzika“.

Mokytojos E. Džiaugienė, J. Kučinskaitė, K. Kuzmaitė, D. Mažeikaitė, S. Puidokienė,  R. Sudnikavičienė, R. Šumskienė skaitė pranešimus ir vedė atviras pamokas tarptautinėse, respublikinėse konferencijose, seminaruose, Vilniaus miesto renginiuose.

Leidiniai:
T. Digrienė, E. Džiaugienė, S. Puidokienė – „Solfedžio žodynėlis“,
J. Kučinskaitė – „Džiazo istorija“ (kaip viena vadovėlio autorių),
J.Kučinskaitė – „Nuo bliuzo iki sutartinės“ (lietuviškų džiazo temų rinktinė).

Kiti metodiniai darbai:
1. E. Džiaugienė ir S. Puidokienė parengė penkių dalių „Solfedžio“ I-VII klasėms.
Vadovėlių turinį sudaro trumpi teoriniai apibrėžimai, ritmo pratybos su tautosakos, vaikų poezijos citatomis. Dainuojamųjų pratimų šaltiniai labai įvairūs. Tai specialybinis-instrumentis repertuaras, įvairių tautų liaudies dainos, XX a. populiarių melodijų ištraukos, išraiškingi klasikiniai, programiniai kūrinėliai.
2. S. Puidokienė parengė „Solfedžio ir ritmo rinktines“ stilistiniu aspektu – nuo V a. iki XX a. (VIII–X klasėms). Kiekvieną rinkinį sudaro dvi dalys – dainavimo ir ritmo pratimai. Visa medžiaga suformuota iš originalios muzikos pavyzdžių stilistiniu principu – nuo antikos laikotarpio iki XX a. pabaigos. Rinkinius papildo tam tikro laikotarpio kompozitorių, poetų, filosofų, mintys, sentencijos, įdomesni pasisakymai aktualūs tos epochos, stiliaus ar besiformuojančio jauno žmogaus moralės, pasaulio suvokimui.
3. Parengtos I–X klasių solfedžio, harmonijos, muzikos teorijos programos (kryptingo ir saviraiškinio ugdymo lygmeniu).
4. Mokykloje eksponuojamas 12-kos stendų ciklas „Muzikos istorija nuo antikos iki XX amžiaus“. Jį parengė muzikos istorijos mokytoja D. Mažeikaitė pagal vieną žinomiausių pasaulyje Larouse Encyklopedia of Music. Jai talkino smuiko skyriaus mokytoja R. Mažeikaitė. Norint greitai ir maloniai susipažinti su muzikos istorija – pakanka pastudijuoti šiuos stendus!
Mokytojų veikla neapsiriboja pamokomis. Jos ugdo Lietuvos klausytoją, muzikos mėgėją LRT laidose: J. Kučinskaitė – „Džiazo pasažai“, „Muzikinis vidudienis“ (Lietuvos radijo I-oji programa – savaitinės autorinės laidos). Kaip žiuri narė J. Kučinskaitė dalyvauja įvairiuose vaikų, jaunimo džiazo konkursuose, yra paruošusi įvairių džiazo konkursų nuostatus. Mokytojos: D. Mažeikaitė, E. Džiaugienė, K. Kuzmaitė, J. Kučinskaitė, profesionaliai veda mokyklos mokytojų, kompozitorių jubiliejinius ar pažintinius muzikos vakarus. Jų veikla neretai siejasi su renginiais ir kitose kultūrinėse institucijose: Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Muzikos švietimo centre, M. K. Čiurlionio namuose, koncertų salėje Piano LT.