Violončelės metodinė grupė

Metodinės grupės pirmininkė Tatjana Kuc.

Metodinės grupės mokytojai: I. Čepulkovska, T. Kuc, A. Puidokas, T. Ramančiūnas, E. Ramelis, V. Tamašauskienė, V. Simaitienė, J. Veiverienė.

Violončelės metodinės grupės mokytojai ir moksleiviai rengia daug tarptautinių projektų, koncertų, supažindinančių su violončelės instrumento muzika. Aktyviai bendradarbiauja su kitomis muzikos mokyklomis, dalyvaudami jų rengiamuose koncertuose ir festivaliuose. Violončelės skyriaus tradicinis tapęs renginys „Pavasario pasažai“ suburia vis daugiau jaunų talentingų violončelininkų. 1999 m. vyko Vilniaus muzikos ir meno mokyklų violončelininkų festivalis „Pavasario pasažai“, 2001 m. – respublikinis muzikos ir meno mokyklų violončelininkų festivalis „Pavasario pasažai“, o 2005 m. jau surengtas tarptautinis muzikos ir meno mokyklų festivalis-konkursas „Pavasario pasažai“. Šis renginys tampa vis patrauklesnis ne tik respublikos, bet ir užsienio jauniesiems violončelininkams bei jų pedagogams. Kiekvienas atlikėjas solistas turi galimybę pademonstruoti savo mąstymo kultūrą, brandą, meninį muzikinį intelektą. Sėkmingai pasirodė skyriaus violončelininkai tarptautiniame festivalyje-konkurse „Pavasario pasažai“: 7 laureatai ir 2 diplomantai. Tai puikus mūsų jaunimo ir jų pedagogų kruopštaus darbo įvertinimas.
2005 m. „Kryptingo vaikų užimtumo“ tarptautinio projekto „Pavasario pasažai“ respublikinis festivalis „Rudens spalvos“ tęsia jaunųjų atlikėjų muzikavimo tradicijas. Šiame renginyje dalyvavo 21 violončelininkas ir 2 kontrabosininkai.
2008 m. festivalyje dalyvavo šešiasdešimt jaunųjų atlikėjų.
Tarptautinių ir respublikinių konkursų ir festivalių svečiai: Lenkijos Gdynės m. muzikos mokyklos „Muzika Sacra“ mokytoja J. Rudka-Stefaniak, žinomi šalies violončelininkai, dėstytojai, mokytojai: LMTA styginių katedros vedėjas, profesorius R. Armonas, Vilniaus konservatorijos dėstytojas V. Kaplūnas, M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas ekspertas A. Palšauskas, mokytojas ekspertas R. Armonas, mokytoja ekspertė R. Kalnėnaitė.
Visų minėtų projektų koordinatoriai:
B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė Laimutė Užkuraitienė,
B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Leokadija Buchmalecienė,
B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos styginių skyriaus vedėja, projektų iniciatorė ir autorė Violeta Simaitienė.
Šalia kruopštaus pedagoginio darbo, skyriaus pedagogai ruošia ugdymo programas, sudarinėja ir leidžia gaidų rinkinius.
1998 m. išleista „Violončelės specialybės diferencijuota ugdymo programa dešimtmetėms muzikos mokykloms“. Programą sudarė V. Simaitienė.
2002 m. I. Karsokienė išleido ir redagavo J. Jevstratov „Kūriniai violončelei“.
2002 m. mokytojos T. Kuc išleisti 2 gaidų rinkiniai: B. Dvariono „Pjesės“ (pritaikyta violončelei) ir „Pjesės violončelininkų ansambliui“.
2003 m. išleista ir 2005 m. papildyta „B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kontraboso specialybės programa“. Programą sudarė A. Puidokas.
2007 m. sudaryta „Dešimties metų violončelės specialybės saviraiškinio ugdymo programa“. Programą sudarė: 1–2–3–4 mokymo metų – mokytoja metodininkė I. Čepulkovska, mokytoja metodininkė J. Veiverienė;
5–6–7 mokymo metų – vyr. mokytojas E. Ramelis, vyr. mokytoja V. Serbentienė;
8–9–10 mokymo metų – mokytoja ekspertė T. Kuc, mokytoja ekspertė V. Simaitienė.
2007 m. liepos mėn. žurnale „Kultūros barai“ publikuotas I. Čepulkovskos straipsnis „Tarptautinė violončelės savaitė Vilniuje“.
Skyriaus mokiniai plačiai koncertuoja įvairiuose Lietuvos miestuose. Jie griežia Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Vilniaus kongresų rūmuose, LR Seimo rūmuose, LR Prezidentūroje, LTV, Klaipėdos menų fakultete, LMTA, Kauno I-oje ir A. Kačanausko muzikos mokyklose, Vilniaus paveikslų galerijoje, M. K. Čiurlionio namuose ir kitose salėse.
Vladas Marcinkevičius – (mokyt. I. Čepulkovska) tarptautinių projektų: 2005 m. Šveicarijoje Ciuricho m., 2005 m. Lenkijoje Swieradow Zdroj m., Vokietijoje Berlyno m., dalyvis.
2006 m. ŠMM ir Meksikos ambasados projekto dalyvis Klemensas Šimelis (mokyt. V. Simaitienė) koncertavo Peru Limos ir Arekipos miestuose. 17 koncertų turas tęsėsi 3 savaites. K. Šimelis griežė Vyriausybės rūmuose, televizijoje, teatre, įvairiose šalies mokyklose. Koncertų įrašai yra naudojami Peru mokyklose kaip mokomoji medžiaga.
2006 m. tarptautinio A. Janigro violončelininkų konkurso uždaryme koncertavo mokyt. T. Kuc violončelininkų kvintetas.
2007 m. tarptautinių projektų dalyviai: R. Grod (mokyt. J. Veiverienė) ir K. Šimelis (mokyt. V. Simaitienė), koncertavo Lenkijoje Krokuvos m.
Skyriaus pedagogai palaiko glaudžius ryšius su Lenkijos Gdynės m. Z. Noskovsko ir „Muzika Sacra“ mokyklomis. Mokyklų jaunieji violončelininkai dalyvauja bendruose projektuose.
Savo pedagogine patirtimi skyriaus mokytojos dalinasi seminaruose ir meistriškumo pamokose.
2000 m. MŠC mokyt. I. Čepulkovska šalies violončelės specialybės mokytojams vedė seminarą tema „Moksleivio ir mokytojo santykiai – XXI a. muzikinio ugdymo pagrindas“.
2004 m. Vilniaus m. muzikos mokyklų pedagogams T. Kuc vedė seminarą tema „Jaunojo violončelininko ugdymas“.
2005 m. tarptautiniame seminare Estijoje Tartu m. mok. T. Kuc vedė meistriškumo pamokas, kuriose dalyvavo Estijos jaunieji violončelininkai ir mūsų mokyklos moksleiviai – G. Pyšniak, M. Valuckas.
Skyriuje yra du mokyklos ir miesto renginiuose koncertuojantys kolektyvai:
violončelininkų ansamblis – vadovė V. Simaitienė,
violončelininkų kvintetas – mokytoja T. Kuc.
Skyriaus mokiniai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose meistriškumo kursuose-seminaruose. 2005 m. LMTA G. Pyšniak griežė YoYo Ma meistriškumo kursuose. 2004 m. M. Valuckas dalyvavo M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo atrankoje.
Violončelės skyriaus mokiniai dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, festivaliuose. Paminėsime reikšmingesnius konkursus, kuriuose skyriaus moksleiviai pelnė prizines vietas:
2003 m. respublikinis muzikos ir meno mokyklų etiudų konkursas „Jaunojo violončelininko ABC“. Laureatai: K. Šimelis, P. Kontautas, M. Valuckas, R. Grod, G. Pyšniak;
2004 m. II tarptautinis čekų muzikos festivalis-konkursas. Laureatas R. Grod;
2005 m. I tarptautinis konkursas-festivalis „Džiazo viltis“. Laureatas K. Pugačiukas – II vieta;
2005 m. tarptautinis muzikos ir meno mokyklų jaunųjų violončelininkų festivalis-konkursas „Pavasario pasažai“. Laureatai: K. Valančiauskaitė, D. Markovskaja, K. Šimelis, M. Valuckas, R. Grod, K. Fedosenko, G. Pyšniak;
2005 m. respublikinis stygininkų konkursas „Akimirkos“. Laureatas K. Šimelis – I vieta;
2006 m. tarptautinis A. Janigro violončelininkų konkursas Kroatijoje. Laureatas M. Valuckas – II vieta;
2006 m. tarptautinis K. Davydovo konkursas Latvijoje. Laureatas G. Pyšniak – III vieta.
2006 m. tarptautinis S. Sondeckio stygininkų konkursas. Laureatai: M. Valuckas – II vieta, J. Kulikauskas – II vieta;
XIII, XIV, XV respublikiniai B. Dvariono stygininkų konkursai. Laureatai: G. Pyšniak, M. Valuckas, R. Grod, K. Šimelis, J. Kulikauskas;
2007 m. tarptautinis V. Radovičiaus konkursas. Laureatas M. Valuckas – I vieta;
2006 m., 2008 m. tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikos tiltai“.
Laureatai:  K. Šimelis – I vieta, D. Markovskaja – II vieta;

II, III, IV  Tarptautiniai kamerinių ansamblių konkursai „Sąskambiai“. Laureatai: R. Gylytė, G. Pyšniak, R. Grod, K. Šimelis, M. Valuckas, K. Fedosenko.