Vokalo metodinė grupė

Vokalo metodinės grupės pirmininkė Laima Domikaitė Kvaraciejienė

Metodinės grupės mokytojai: Danutė Buklerevičiūtė, Regina Burakauskienė, Birutė Dambrauskaitė, Dalia Dubietytė, Sonata Kudžmienė, Daina Lazauskienė, Vilhelma Mončytė, Rasa Rapalytė, Giedrė Rimšaitė, Alfonsas Penikas, Raimonda Tallat Kelpšaitė-Cinauskienė, Stasys Šaltenis, Vaidas Urmilevičius.

Kaip atskira vokalo metodinė grupė, buvo įkurta 2011 m. direktorės  pavaduotojos ugdymui Irenos Karsokienės iniciatyva.

Norintys mokytis solinio dainavimo dalyko gali pasirinkti dainavimo stilius: klasikinį, estradinį, džiazo, vokalinį ansamblį.

Vokalo metodinėje grupėje dirba puikūs pedagogai profesionalai-operos solistai, baigę mokslus LMTA, Grazo (Austrija) akademijoje, stažavęsi daugelyje  pasaulio šalių. Estradinio bei džiazinio dainavimo moko populiariosios muzikos žvaigždės.

Mokykloje puikiai dirba džiazo ansamblių vadovė Giedrė Rimšaitė („Fantastic” ir „Mini Jazz”). Ansambliai – TV konkursų „Dainų Dainelė” bei Tarptautinių konkursų laureatai.

Dainavimo mokytojai domisi naujomis metodikomis, todėl kelia kvalifikaciją, patys skaito pranešimus Respublikiniuose ir Tarptautiniuose seminaruose, veda atviras pamokas, dalinasi patirtimi. Direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Karsokienė inicijavo meistriškumo pamokas pravesti pasaulinę operos žvaigždę, italų dainininkę, pedagogę Laurą Brioli. Primadona dirbo su mokytojų R. Talat Kelpšaitės ir L. Domikaitės mokiniais. 2016 m.Valdovų rūmuose vyko barokinės vokalinės muzikos festivalis-seminaras, kurį vedė Rūta Vosiliūtė. Jame sėmėsi patirties mokytojai su jaunaisiais ugdytiniais. 2018 m. mokykloje vyko Respublikinė Metodinė savaitė, kurios metu visa eilė pedagogų dalijosi patirtimi, skaitė pranešimus, vyko atviros pamokos, metodinių leidinių pristatymas. Pedagogai kviečiami vesti seminarus LMTA (pedagoginė praktika būsimiems solistams).

Dauguma  mokytojų  – Respublikinių, Tarptautinių konkursų vertinimo komisijų nariai: Ispanijoje – S. Kudžmienė, Italijoje, Suomijoje, Latvijoje – L. Domikaitė, Lietuvoje -V. Mončytė, D. Lazauskienė, R. Rapalytė, D. Buklerevičiūtė.

Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad daug motyvuotų moksleivių įstoja į LMTA solinio dainavimo specialybę.

TV konkurso „Dainų dainelė” laureatų mokytojai: R. Rapalytė, R. Tallat Kelpšaitė, S. Kudžmienė, L. Domikaitė, D. Dubietytė, G. Rimšaitė.

Jaunieji vokalistai yra Tarptautinių konkursų laureatai: Suomijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Tokijuje, Lietuvoje, Krokuvoje, Austrijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Švedijoje.

Kotryna Juodzevičiūtė (mokytoja R. Talat Kelpšaitė) – 2016 m. TV projekto „Lietuvos balsas” nugalėtoja.  Metodinės grupės moksleiviai – „Vaikų balso”, „Dainuok su manimi” bei kitų TV projektų dalyviai. Patys gabiausi dainininkai yra apdovanoti LR Prezidento garbės raštais.

Mokykloje vyksta teminiai vakarai, skirti pagerbti  kompozitorius: M. Vaitkevičių, A. Raudonikį, B. Gorbulskį. Suorganizuotas miuziklų vakaras, įspūdingas koncertas Trakų pilies menėje „Muzika ant vandens”.

Solinio dainavimo specialybės moksleiviai dalyvauja edukaciniuose, tęstiniuose projektuose, Motinos dienai skirtuose koncertuose „Iš širdies į sirdį” su Pilaitės rajono bendruomene. Lietuvos Valstybės  atkūrimo, Laisvės Gynėjų atvirų durų dienose Seime, daugelio šalių ambasadų festivaliuose.

Esame užmezgę glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Lenkijos Respublikos Goldapo , Latvijos Respublikos Jūrmalos miestų muzikos mokyklomis. Koncertuojame LR Prezidentūroje, LR Seime, Vyriausybėje, Savivaldybėj, viešosiose miesto erdvėse, koncertinėse salėse.

Kiekvieną vasarą vyksta klasikinio dainavimo vasaros akademijos Palangoje ir Birštone, kur semiasi naujų žinių ir praktikos  mokiniai ir jų pedagogai, dirbdami su tarptautine vokalistų komanda.

Tėvelių ir mokinių mėgstamiausi kalėdiniai ir pavasariniai atsiskaitomieji koncertai mokykloje bei miesto erdvėse, sakralinės muzikos  koncertai bažnyčiose.

Geriausi mokiniai ir mokytojai yra apdovanoti LR Prezidentūroje, Mažojo Kristoforo žymeniu už pergales tarptautiniuose konkursuose miesto mero – Vilniaus m. savivaldybėje.