SVARBI INFORMACIJA DĖL MOKESČIO UŽ MOKSLĄ IR LENGVATŲ TAIKYMO 2022-2023 M.M.

 

PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO MOKESČIO UŽ UGDYMĄ

PRAŠYMAS DĖL LENGVATINIO 10.00 EUR PER MĖNESĮ MOKESČIO UŽ UGDYMĄ TAIKYMO

PRAŠYMAS DĖL 75 PROC. DYDŽIO MOKESČIO UŽ UGDYMĄ TAIKYMO

PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO MOKESČIO UŽ UGDYMĄ  NUSTATYTAS NEĮGALUMAS

 

E sąskaitos už ugdymo paslaugas užsakymas banke Swedbank

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimas 2019-12-06 Nr. 1-306  „Dėl mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“