Darbo tvarkos taisyklės

Lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo sistema

Asmens duomenų apsauga

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo aprašas

Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašas