SVARBI INFORMACIJA KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE SVETAINĖS IR SOCIALINIŲ TINKLŲ PROFILIŲ LANKYTOJUS

 

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje tvarkos aprašas

Prašymas dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu

Darbo tvarkos taisyklės

Lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo sistema

Asmens duomenų apsauga

Pedagogų etikos kodeksas

Moksleivių pažangos, pasiekimų vertinimo aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas

Mokinių saugos instruktažas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

BDMM darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas