Vilniaus miesto savivaldybė

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Mokyklų tobulinimo centras

Vilniaus edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centras