Nuotolinis mokymas – naujai atsivėrusios galimybės


Nuotolinis mokymas Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje – naujai atsivėrusios galimybės

 

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė Laimutė Užkuraitienė

 

 

„Neabejoju, pasibaigus karantinui visi tapsime kur kas stipresni.”

 

Mes , kaip ir visa šalis, jau skaičiuojam antrąjį karantino mėnesį. Nuotolinis mokymas tapo nemažu iššūkiu visiems. Džiugu, kad mūsų bendruomenė susiklosčiusią situaciją lengviau ar sunkiau įveikia pakankamai gerai. Mokytojai su mokiniais renkasi abipusiai prieinamą  bendravimo metodą, išbando įvairias nuotolinio mokymo platformas.

Vadovybė teigiamai vertina pedagogų kompetencijas. Tai naujai atsivėrusi galimybė eksperimentuoti, tobulėti, atskleisti savo išradingumą ir kūrybinius gebėjimus.

Nuotolinis darbas tam tikrose situacijose buvo taikomas ir iki karantino. 2014 m. mokytojas ekspertas Marius Pupkovas visiems pristatė metodinį darbą apie skaitmeninių technologijų panaudojimą pamokose. Karantino metu orkestrų, chorų vadovai, teorinių disciplinų mokytojai, visi kiti pedagogai dalijosi jau turima ir naujai įgyta patirtimi.

Vadybiniam darbui labai daug padeda mero pavaduotojos Editos Tamošiūnaitės dažnai organizuojamos meno ir muzikos mokyklų vadovų konferencijos, kurios pasižymi konstruktyvumu, kokybiškumu, galimybe kaskart per aptariamus klausimus pasiekti praktinį tikslą.

Nepaprastai gausūs mokinių ir tėvelių atsiliepimai, foto ir video siuntinukai byloja apie pastebimai gerėjančius nuotolinio mokymo rezultatus. Malonu jais pasidalinti ir su visa bendruomene.

Neabejoju, pasibaigus karantinui visi tapsime kur kas stipresni, kas buvo sunku su laiku pasimirš, o įgyta naujoji patirtis bus sėkmingai panaudota ateityje.

Linkiu visiems ir toliau vieni iš kitų semtis stiprybės, pozityvumo, geros nuotaikos. Te kaskart virtualiai susitikus Jūsų šypsenom papuošti veidai švytės ir po karantino. Būkite sveiki, mylimi ir mylintys!

 

Mokyklos mokinės Birutės tėvelių atsiliepimas apie nuotolinį mokymą

 

Pasirodė vien tik pliusai nuotoliniame mokyme.

Vaikas rado tik vieną labai, labai didelį minusą – negali mokytojos apsikabinti.”

 

 

Praėjus lygiai mėnesiui Birutės tėveliai džiaugiasi muzikos mokyklos nuotoliniu mokymu ir dėkoja vadovybei bei kiekvienam mokytojui atskirai.

Bendrojo lavinimo mokyklai mokymo laiką sutrumpinus iš trijų mėnesių į du, o mokymo programą palikus tą pačią ir dar atsiradus naujai mokymosi ir atsiskaitymo formai, atrodė muzikos mokykla mažiausiai reikalinga ir net manėme, kad kam jau kam, o muzikos mokyklai nuotolinis mokymas mažiausiai patraukli mokymo forma. Bet pasirodo labai dirbant viskas įmanoma.

Reikėjo tiek mokytojui, tiek mokiniui per labai trumpą laiką, be jokių papildomų resursų, atrasti ir išmokti naudotis tinkamiausia platforma, nes vienur garsas šiek tiek geresnis, ryšys mažiau vėluoja, instrumentą teko pačiam vaikui susidėti bent panašiai, kaip mokytoja klasėje. Bet vėliau paaiškės, kad tai nėra bėda. Vaikui teko daugiau repetuoti, nes neaišku buvo kada mokytoja paprašys atsiųsti įgroto, įrašyto kūrinuko. O kai buvo paprašyta atsiųsti, vis įrašas būdavo netinkamas, nors iki tol buvo repetavusi ir manė, kad moka. Būdavo, kad net dešimtas ar dvidešimtas įrašas vaikui netinkamas. Tad vaikas išmoko ne tik savarankiškai pasiruošti pamokai, bet savarankiškai įrašyti savo grojimą ir nusiųsti įrašą tą, kuris atrodė beveik tinkamu, o tai ilgas ir kruopštus darbas. Dėkojame fleitos mokytojai VILIJAI FILMANAVIČIENEI, kad mūsų neskubino, kantriai aiškino per vaizdo pamokas, laukė tiek, kiek vaikui reikėjo.

Vokalo mokytoja AGNĖ STANČIKAITĖ buvo tikra gerų emocijų ir optimizmo bomba, ji net pamokas užsivadino „Muzikiniai vitaminai“. Po jos pamokų vaikas norėjo dar ir dar repetuoti, net beruošiant matematiką, sukosi Agnės pamokos medžiaga. Jautėsi vaikas lyg scenos žvaigždė, noriai dėvėjo koncertinę aprangą, noriai rinkosi vis naują repertuarą.

Muzikos istorijos (mokytoja BEATRIČĖ BALTRUŠAITYTĖ) ir solfedžio (mokytoja ENRIKA DŽIAUGIENĖ) pamokoms pradžioje vaikas neatrado laiko, tai jų tik kaupėsi, vaikas gaudavo priminimus kas dar neskaityta, kas nepadaryta. Vėliau ir tik vėliau paaiškės, kad ir šiems dalykams labai tinka nuotolinis mokymas, nes atsiųstą medžiagą gali skaityti ir žiūrėti tiek kartų, kol suprasi ir tik tada atlikti pateiktas užduotis. O jei neaišku galima mokytojai parašyti, grupės draugų paklausti: asmeniškai arba viešai, vėliau paaiškės, kad dalis draugių susikurs konferencinį bendravimą ir aiškinsis ką kur daryti. Vėliau dukrelė sakys, kad net šie dalykai įdomūs.

Labai nuoširdžiai Birutės tėveliai norėtų padėkoti dailės mokytojai REGINAI URBONIENEI už nuotolines dailės pamokas. Būsime nuoširdūs, pradžioje šiek tiek ignoravome mokytojos užduotis, atsiųstą medžiagą ir raginimus, nes bendrojo lavinimo mokykloje buvo visas kalnas neatrastų dalykų ir nuolatinis „nežinau“, „nespėjau“, „nesuprantu“, bet vėliau keitė žodžiai: „spėju“, „galiu“, „suprantu“, nes ne kažkas, o mokytojos Reginos atsiųsta medžiaga, pasiūlytos temos padėjo atrasti vidinį „AŠ“, o su juo nesipykstant galima ir kalnus nuversti. Birutė surado laisvo laiko ir šiai popamokinei veiklai. Pasirodė vien tik pliusai nuotoliniame mokyme: atsiųstą medžiagą galima studijuoti tiek kartų, kiek norisi ir kada norisi, piešti, kai aplanko Mūza, o ne kai reikia. Ai, vaikas rado tik vieną labai, labai didelį minusą – negali mokytojos apsikabinti.

Apibendrinant, šiandien galime drąsiai teigti, kad nuotolinis mokymas mums tikrai išėjo tik į gerą, jei gal ir ne taip vaikas sugrojo/sudainavo vieną-kitą natą, gal ne tą spalvą vienam ar kitam potėpiui pasirinko, bet įgavo labai daug savarankiškumo, problemų sprendimas grupės bendrystėje tapo pamatu tolimesnei veiklai. Labai norėtųsi, kad mokykla, pasibaigus karantinui, įsiteisintų šiek tiek šios ugdymo formos detalių: mokiniui/mokytojui sergant, mokiniui esant varžybose/olimpiadose ir pan. Labai gerai namų darbų įrašai, mokinys pats pajunta kas negerai, ką dar reikia tobulinti, sceninės baimės įveikimas.

Ačiū.

Choro Viva Voce” vadovų, mokytojų Virginijos Katinienės ir Raimondo Katino

mintys apie bendravimą su mokiniais nuotoliniu būdu

 

Kokie balsai vargonais suskamba, kokie neregėti vokaliniai talentai atsiveria ilgam spindėjimui ir visų džiaugsmui.

     Nuplėštų karantino dienų kalendoriaus lapelių krūvelė didėja, tad ir uždarų durų dienų laikotarpis į pabaigą (?) artėja.  Kažkaip prisiminėm tą „laisvę“, kai buvo „ten negalima, ten neleidžia, ten draudžia, o už ten sodina“. Ir laikinoji “nelaisvė“ tapo tiesiog miela… Kažkuris išmintingas patarė – „nesikankink, negali pakeisti situacijos – keisk požiūrį“.

Labai ilgimės savosios ilgametės kasdienybės (o gal tiesiog įprasto gyvenimo būdo), kartais ir ne itin „švarių“ akordų, mūsų gražaus bendravimo ir visos mūsų plačios veiklos. Dienos tuštokos, jas tik kiek užpildo mus visus suartinantis nuotolinis (!?) bendravimas. Tik va – nei choro, nei orkestro per nuotolį krūvon nesubursi, nesipils ant širdies medumi jų melodijos ir akordai. Kažkokie mes kitokie. Tad kiekvienai belieka laikinai patapti soliste, demonstruoti įrašuose savo vokalinius sugebėjimus, tarsi operos primadonoms arijas teatrų scenoje. O kokia tai neįkainojama praktika, kuriai mes neturime galimybių repeticijų dienomis, kai nebūna jokių karantinų! Kokie balsai vargonais suskamba, kokie neregėti  vokaliniai talentai atsiveria ilgam spindėjimui ir visų džiaugsmui. Tuo pačiu nuoširdžiai dėkojame tėveliams, ko gero kam netikėtai, geriausia valia, tapusiems kino operatoriais ir garso režisieriais. Dar vienas kitas karantino mėnuo ir Holivudas jūsų talento dėka raudos nusivylimo ir bejėgiškumo ašaromis. Ačiū, ačiū, ačiū ir sėkmės tobulėjant!

 

 

Tėvelių atsiliepimais apie vyr. mokytojos Birutės Asevičiūtės sukurtą metodinę interaktyvią priemonę www.gamtosreindzeris.lt, testus

„Gamtos garsai” ir „Gyvūnų garsai”

 

„Labai įdomi metodinė medžiaga, pateikiama suprantamai kiekvienam vaikui. Ji skatina domėtis muzikos garsais ir toliau gilintis į muzikos pasaulį”.

 

„Testas labai patiko, padėjo geriau suprasti garsus, sklindančius iš gamtos. Šiuo metu, kol karantinas, negalima išeiti į lauką, o šio muzikinio testo pagalba galima išgirsti ir paukščių čiulbėjimą, ir jūros ar miško ošimą”.

 

„Labai įdomūs testai, sūnus, įveikęs užduotis, ėmė manęs klausinėti, gilintis ir toliau domėtis muzika”.