Svarbi informacija

 Atsižvelgiant į LR Vyriausybės ir Vilniaus m. savivaldybės nurodymą dėl COVID-19 įvesto karantino, nuo 2020-11-09 iki 2020-11-29 Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje (nuo 1 iki 10 klasės) ugdymas organizuojamas tokia tvarka:

 1) individualios pamokos vyks įprasta tvarka mokyklos patalpose;

 2) grupinės pamokos (teorinių dalykų, chorų, orkestrų, ansamblių ir kt.) organizuojamos tik nuotoliniu būdu;

 3) tėvų pageidavimu, pateikiant prašymą direktorės vardu, individualios pamokos gali vykti nuotoliniu arba mišriuoju būdu;

 4) mokykloje mokiniams ir mokytojams privaloma dėvėti veido kaukes.

 

NVSC algoritmai

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo aprašas

Nuotolinio ugdymo aprašas

Prašymas dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu

Rekomendacijos mokiniams

SVARBI INFORMACIJA MOKYKLOS BENDRUOMENEI IR SVEČIAMS!