2% PARAMA VILNIAUS BALIO DVARIONO DEŠIMTMETEI MUZIKOS MOKYKLAI

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę – nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą ūkio subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų.
PRAŠOME paremti Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetę muzikos mokyklą, skiriant 2 proc. paramos gyventojų pajamų mokesčių sumos. Jūsų paramą planuojame panaudoti ugdymo priemonių įsigijimui, ugdymo aplinkos gerinimui.

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191662185

Nusprendę per pajamų mokestį suteikti paramą Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetei muzikos mokyklai, turite užpildyti nustatytos FR0512 versija 02 formos prašymą, kurio formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, galima gauti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba interneto adresu: http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10139389

Dėl blankų (FR0512 versija 02) prašome kreiptis į budėtoją.

Prašymą pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos galite pateikti:
1. Elektroniniu būdu (prie Elektroninės Deklaravimo Sistemos (EDS) pasijungus tiesiogiai arba per elektroninės bankininkystės paslaugą);
2. Tiesiogiai įteikti mokesčių inspekcijos darbuotojui;
3. Siunčiant paštu (į voką įdėjus užpildytą FR0512 versija 02 formos prašymą)
adresas:
Valstybinė mokesčių inspekcija
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Adresas: Ulonų g. 2, LT – 08245 Vilnius

IŠ ANKSTO DĖKOJAME.

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos vadovybė