Gerbiami mokyklos bendruomenės nariai: mokinių tėveliai, globėjai, darbuotojai!

Dėkojame už paramą Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetei muzikos mokyklai!

Jūsų paramą planuojame panaudoti mokinių mokymosi sąlygų gerinimui, ugdymo priemonių įsigijimui ir ugdymo aplinkos puoselėjimui.

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos vadovybė