Kviečiame skirti 1,2% Gyventojų pajamų mokesčio

 Vilniaus Balio Dvariono dešimtmeti muzikos mokyklai!

 

 Gerbiami mokyklos bendruomenės nariai: mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai!

 Dėkojame už paramą Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetei muzikos mokyklai,

 tiems kurie prisidėjo ir labai prašome esant galimybei kitus tai padaryti !

Jūsų paramą planuojame panaudoti mokinių mokymosi sąlygų gerinimui, ugdymo priemonių įsigijimui ir ugdymo aplinkos puoselėjimui.

Lietuvos įstatymų numatyta tvarka, kiekvienas dirbantysis nuo savo uždirbtų pajamų moka 15 proc. gyventojų pajamų mokestį (GPM). Iš šių penkiolikos procentų, 1,2 proc. kiekvienas dirbantysis gali nukreipti savo nuožiūra ir skirti juos pasirinktam paramos gavėjui. Tokiu atveju minėtieji 1,2 procentai GPM nenukeliauja į bendrą valstybės biudžetą, o yra pervedami jūsų pasirinktam gavėjui.

Prašome pervesti 1,2% pajamų mokesčio sumos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. Tai galima padaryti pildant 1,2% formą FR0512 elektroniniu būdu, prisijungiant prie Valstybinės mokesčių inspekcijos sukurtos elektroninės deklaravimo sistemos

VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)

 

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191662185

Buveinės adresas – T. Kosciuškos g. 13, Vilnius

 

 

 

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame visiems,

skyrusiems 1,2% pajamų mokesčio sumos mūsų mokyklai.