Respublikinio konkurso “Šeimų ringas” nuostatai


PATVIRTINTA
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos
direktoriaus 2011 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-79

RESPUBLIKINIO KONKURSO  “ŠEIMŲ RINGAS”
NUOSTATAI

Bendrosios nuostatos
Konkurso tikslai:
● Skatinti muzikavimą šeimose, puoselėti inteligentiškos šeimos nuostatas, stiprinti kartų bendravimą muzikos ir kitų menų pagalba;
● Siekti, kad šeimyninis muzikavimas darniai įsilietų į tautos kultūrinį gyvenimą;
● Didinti šeimos prestižą visuomenėje.

Konkurso uždaviniai:
● Sudaryti sąlygas šeimų meninei saviraiškai, nepriklausomai nuo amžiaus ir profesinių įgūdžių;
● Plėtoti įgytas muzikines bei menines kompetencijas.

Konkurso vykdymas
Respublikinį konkursą „Šeimų ringas“ organizuoja ir rengia Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla;   konkurso partneris VšĮ „Muzikos takas“;
Konkursas įvyks 2011 m. gruodžio 03 d.  Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos   Dvariono salėje (T. Kosciuškos g. 13);
Konkurse kviečiamos dalyvauti šeimos, turinčios muzikinių ir kitų meninių gebėjimų;
Dalyvaujančios šeimos mokestis 40 (keturiasdešimt litų) Lt.
Pinigus pervesti  VšĮ „Muzikos takas“. Gerosios vilties g. 28A-25, Vilnius.
Kodas 126153189. Bankas  SWEDBANK.  A/s Nr. LT417300010076563358.
Konkurso paraiškos priimamos iki 2011 m. spalio 30 d. adresu:
Respublikinis konkursas „Šeimų ringas“, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla,
T. Kosciuškos g. 13 LT-2600 Vilnius arba el. paštu imizolda@yahoo.com, arturask6@gmail.com
Paraišką sudaro dalyvio anketa ir mokesčio sumokėjimą patvirtinantis kvitas.
Kelionės išlaidas apmoka patys dalyviai.

 

Konkurso tvarka
Konkursas vyks dviem etapais:
I-as etapas – šeimos muzikinis pasirodymas, kurio trukmė iki 6 min. Muzikiniame šeimų pasirodyme dalyvauja ne mažiau 3 asmenys.
II-as etapas – kitų meninių gebėjimų pristatymas (gali būti: dailės dirbiniai, įvairūs rankdarbiai ir t.t.).

Darbų pristatymui bus parengti stendai. Ekspoziciją pristato ir parengia patys konkurso dalyviai, prieš I-o etapo pasirodymą.
Konkurso dalyvių amžius neribojamas, dalyviai turi būti siejami giminystės ryšiais;
Konkurso dalyvių pasirodymą vertins žiuri, kurios narius kviečia konkurso organizacinis komitetas;
Žiuri pasilieka teisę skirti papildomą balą šeimai, pateikusiai didžiausią kartų skaičių.
Vertinimo komisijos sprendimai  – galutiniai ir neskundžiami.

Apdovanojimai
Visos dalyvavusios šeimos bus apdovanotos konkurso dalyvio diplomais;
Didžiausią balų skaičių surinkusios šeimos  bus apdovanojamos rėmėjų prizais.

Organizacijos ir privatūs asmenys gali įsteigti specialius prizus.

 

Organizatoriai
Mokyklos direktorė                              Laimutė Užkuraitien
Direktorės pavaduotoja ugdymui  Leokadija Buchmalecienė

Fortepijono skyriaus vedėjai     Jūratė Bundzaitė
Algimantas Velička
Fortepijono skyriaus mokytojos    Izolda Imbrasienė
(+370 68513744)
Daina Kavaliauskienė
(+370 68755546)