Respublikinio Miko Vaitkevičiaus akordeonų orkestrų festivalio „Senieji Vilniaus stogai“ nuostatai


PATVIRTINTA
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos
direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-43

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla
Lietuvos Kompozitorių Sąjunga
Respublikinis Miko Vaitkevičiaus akordeonų orkestrų festivalis
„Senieji Vilniaus stogai“

2013 balandžio 21 d.

NUOSTATAI

Tikslai ir uždaviniai

  • Paminėti Miką Vaitkevičių – kompozitorių, pedagogą, lietuvių estradinės muzikos kūrėją ir akordeono meno puoselėtoją.
  • Ugdyti šalies akordeono meną ir populiarinti moksleivių akordeonų orkestrų veiklą.
  • Turtinti moksleivių emocinį, dorovinį bei intelektualinį  pasaulį.
  • Skatinti Lietuvos muzikos mokyklų pedagogus bendradarbiauti, plėtoti metodines žinias, skleisti pedagoginę patirtį ir gilinti dalykines kompetencijas.

 

Festivalio reglamentas

Festivalio dalyviai:
Šalies muzikos ir meno mokyklų akordeonų orkestrai
Programa:
Festivalio dalyviai atlieka laisvai pasirinktą 10-15 min. programą. Finaliniai jungtinio akordeonų orkestro kūriniai: Miko Vaitkevičiaus „Maršas“ ir „Polka“ iš „Šokių siuitos“.

Apdovanojimai:
Festivalio dalyviai – akordeonų orkestrai apdovanojami festivalio diplomais,
vadovai –  padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Festivalio vieta ir laikas:
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, Kosciuškos g.13, Vilnius
2013 m. balandžio 21 d. (sekmadienis)
Dalyvių regisracija
13.00 -14.30 val.
Festivalio koncertas
15.00 val. Balio Dvariono koncertų salė

Akreditacija

 

  • Kelionės ir maitinimosi išlaidas apmoka patys dalyviai
  • Paraišką ir numatomą programą  pateikti (pildyti pridėtą anketą)  iki  2013 m. kovo 21 d. adresu:  T. Kosciuškos g. 13, Vilnius,  tel./faks.+370 5 261 11 49       El. p. dvariono@gmail.com

 

  • Kontaktiniai tel.: +370 687 72375; +370 698 15523

Respublikinio akordeonų orkestrų  festivalio, skirto kompozitoriui, pedagogui
Mikui Vaitkevičiui atminti organizatoriai:

Festivalio kuratorė
B.Dvariono DMM direktorė  Laimutė Užkuraitienė
Festivalio koordinatoriai:
Direktorės pavaduotoja  Irena Karsokienė
Akordeono metodinės grupės pirmininkas Raimondas Jakutis
Projekto autorė Nijolė Vigelienė
Festivalio rengėjai
Akordeono metodinės grupės mokytojai: Andrius Balachovičius
Petras Šuščevičius
Julius Pakalka
Vladimiras Petkevičius