seminaras „Muzikavimo perspektyvos ir galimybės liaudies muzikos instrumentais šiuolaikinėje muzikos erdvėje“


Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla

Respublikinis  muzikos bei meno mokyklų liaudies instrumentų pedagogų seminaras

„Muzikavimo perspektyvos ir galimybės liaudies muzikos instrumentais

šiuolaikinėje muzikos erdvėje“

2012-10-24

Vargonų salė,

109 auditorija

PROGRAMA

9 val. Seminaro dalyvių registracija.

Vargonų salė

10 val. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorės Laimutės Užkuraitienės sveikinimo žodis.

10.10 val. Pranešimas ir leidinio pristatymas „XXI a. muzika kanklėms ir kanklių duetui“. Lektorė, vyr. mokytoja Aistė Bružaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla).

10.40 val. Pranešimas ir praktinis darbas „Ansamblinio muzikavimo džiaugsmas“. Mokytoja metodininkė Loreta Tumanovienė ir mokytojas ekspertas Anatolijus Tumanovas (Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla).

11.20 val. Pranešimas „ Muzikinis tekstas kaip kodas meninei kūrinio interpretacijai“. Mokytoja metodininkė Regina Marozienė (Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokykla).

11.50 val. Pranešimas „Birbynės informacinė sklaida internetinėje erdvėje“. Mokytojas Laurynas Vaitkus (Vilniaus Lyros muzikos mokykla) ir vyr. mokytojas Darius Klišys (Marijampolės muzikos mokykla).

12.20 val. Pietų pertrauka

Kanklininkės (Vargonų salė):

13.00 val. Pranešimas ir praktinis darbas „Muzika vienijanti kankles ir arfą“. Mokytoja metodininkė Daiva Šlyžienė (Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla).

13.40 val. Pranešimas ir praktinis darbas „Kai kurios mintys apie kanklininkės rankų formavimą“. Mokytoja metodininkė Danguolė Daugilienė (Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla).

14.20 val. Pranešimas  ir praktinis darbas „Muzikos išraiškos priemonių vystymas kanklių specialybės pamokoje“. Mokytoja metodininkė Vida Zelenienė (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija).

15.00 val. Pranešimas ir praktinis darbas „6 pradinio kankliavimo konservatorijoje pamokos“. Mokytoja metodininkė Violeta Čiūtienė (Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija).

Birbynininkai (109 auditorija):

13.00 val. Pranešimas ir praktinis darbas „Muzikos stiliai ir išraiškos priemonės“. Docentas, mokytojas Robertas Beinaris (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla).

13.40 val. Pranešimas ir praktinis darbas „Specialybės pamoka ir kompiuteriai“. Mokytojas metodininkas Alvaidas Bernotas (Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokykla).

14.20 val. Pranešimas ir praktinis darbas „Kūrinių saksofonui pritaikymas atlikti birbyne“. Mokytojas ekspertas Narutis Baginskas (Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla).

15.00 val. Pranešimas ir praktinis darbas „Birbynės techninių galimybių, aplikatūros vystymas“. Mokytojas metodininkas Vytautas Zelenis (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija).

Vargonų salė

15.40 val. Diskusija-pasitarimas su Lietuvos konservatorijų liaudies instrumentų skyrių pedagogais. Profesorė Lina Naikelienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

16.10 val. Apibendrinamasis žodis „Muzikavimo perspektyvos ir galimybės liaudies muzikos instrumentais šiuolaikinėje muzikos erdvėje. Direktorės pavaduotoja ugdymui Marija Simonaitienė. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų įteikimas.

16.30 val. Seminaro dalyvių koncertas.

Seminaro dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Seminaro kaina  … lt.

Renginį organizuoja Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė Laimutė Užkuraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marija Simonaitienė, liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkai Aistė Bružaitė ir Antanas Puodžiukas.