PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MUZIKOS, DAILĖS IR

MENO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

2017-2018 M.M. ĮSTOJUSIŲJŲ Į VILNIAUS BALIO DVARIONO DEŠIMTMETĘ MUZIKOS MOKYKLĄ MOKINIŲ IR KANDIDATŲ SĄRAŠAI