PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MUZIKOS, DAILĖS IR

MENO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO MUZIKOS IR MENO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2018 M.M. ĮSTOJUSIŲJŲ Į VILNIAUS BALIO DVARIONO DEŠIMTMETĘ MUZIKOS MOKYKLĄ MOKINIŲ IR KANDIDATŲ SĄRAŠAI