STOJANČIŲJŲ REGISTRACIJA Į VILNIAUS BALIO DVARIONO DEŠIMTMETĘ MUZIKOS MOKYKLĄ
PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MUZIKOS, DAILĖS IR MENO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO MUZIKOS IR MENO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2018 M.M. ĮSTOJUSIŲJŲ Į VILNIAUS BALIO DVARIONO DEŠIMTMETĘ MUZIKOS MOKYKLĄ MOKINIŲ IR KANDIDATŲ SĄRAŠAI