Sveikinimai Lėjai Danielei!


2022 metų, gegužės 21dieną, pačioje Rygos širdyje, Melngalvju nams ištaigingoje salėje įvyko Vivat future 2022 fondo baigiamasis koncertas ir apdovanojimų ceremonija.

Į renginį buvo sukviesti vaikai iš Pabaltijo valstybių (Estija, Suomija, Latvija , Lenkija), kurių talentas 2021 ir 2022 metais buvo pastebėtas, įvertintas ir jiems buvo suteikta fondo finansinė parama. Mokyt. Raimondos Tallat-Kelpšaitės mokinė Lėja Danielė 10kl., buvo tarpe talentingų vaikų ir kartu su Gyčiu Cinausku (koncertmeisteris)) turėjo galimybę koncertuoti ceremonijoje, bei atsiimti savo apdovanojimą.