BDDMM vadovo veiklos ataskaita už 2020 m. be užduočių