Vasara mokykloje…


Abipusiai bendradarbiaujant su Rotary klubais liepos mėnesį mokykloje įvyko keletas gražių renginių.

1. Vilniaus Rotary klubas suteikė paramą naujų kanklių įsigijimui ir klubo prezidento inauguracijos renginyje iškilmingai pažymėjo naujas kankles atminimo lentele.

2. Su kilniu tikslu B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje apsilankė Vilniaus Rotary klubo valdytoja Viktorija Trimbel ir klubo narė Nomeda Kazlaus. Susitikimo metu buvo suteikta parama Klasikinės gitaros klasės mokiniui, daugelio tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatui Matui Jaroševičiui. Matui tobulėti padeda mokytoja Agnė Varanavičienė.

Nuoširdi padėka Vilniaus Rotary klubui už paramą, kurios dėka bus nupirktas profesionalus instrumentas, padėsiantis Matui ryžtingai žengti profesinio tobulėjimo keliu.

3. Didžiulė padėka Vilniaus Šv. Kristoforo Rotary klubui už mokyklai ir moksleivių simfoniniam orkestrui „Simfukai“ padovanotas dvi nuostabias arfas! Vilniaus Šv. Kristoforo Rotary klubo dėka Vilniaus B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje atidaryta nauja Arfos klasė, kurioje galės mokytis dar daugiau šiuo nuostabiu instrumentu norinčių groti mokinių.