VII-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės ir džiazo muzikos festivalis – konkursas „SĄSKAMBIAI“


PATVIRTINTA

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos

direktoriaus pavaduotojos ugdymui vykdančios direktorės funkcijas

įsakymu 2012 m. spalio 11 d. Nr. V-14

VII-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės ir džiazo muzikos

festivalis – konkursas

SĄSKAMBIAI

Bendrosios sąlygos

1.1 VII-ąjį tarptautinį jaunųjų atlikėjų festivalį-konkursą organizuoja ir rengia Balio Dvariono

dešimtmetė muzikos mokykla, VŠĮ “Muzikos takas”.

1.2   Festivalis-konkursas vyks 2013m. kovo 15-16 d.

1.3   Festivalyje-konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos bei kitų šalių neformalaus ugdymo

muzikos ir meno, taip pat bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai.

1.4 Kelionės ir pragyvenimo išlaidas apmoka patys festivalio-konkurso dalyviai.

1.5 Dalyvio mokestis mokamas už pasirodymą kiekvienoje kategorijoje kiekvienam ansamblio dalyviui:

kamerinės muzikos festivalio –15 Lt, kamerinės muzikos konkurso – 40 Lt,

džiazo muzikos festivalio – 30 Lt. Mokėti į VŠĮ “Muzikos takas”sąskaitą

Nr.  LT417300010076563358, AB SWEDBANK .    Visus su pinigų persiuntimu susijusius

mokesčius apmoka dalyviai. Pavedime prašome nurodyti dalyvių vardus, pavardes.

1.6   Festivalio-konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2013 vasario 01 d. adresu:

Tarptautinis festivalis-konkursas “SĄSKAMBIAI”, Balio Dvariono dešimtmetė muzikos

mokykla,  Kosciuškos  13, 2600 Vilnius, arba  sk.suminiene@yahoo.com.

Paraišką sudaro dalyvio anketa, paso arba gimimo liudijimo kopija ir mokesčių sumokėjimą

patvirtinantys dokumentai.

Tvarkaraštis ir repeticijos bus paskelbti kovo 5 d. Daugiau informacijos apie

festivalį-konkursą rasite Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos tinklapyje adresu:

www.dvariono.vilnius.lm.lt

Kamerinės muzikos festivalio-konkurso tvarka

2.1 Festivalio-konkurso dalyviai skirstomi į grupes:

Festivalio dalyviai:                                          Konkurso dalyviai:

A grupė 7-10 metų,                                         A grupė 10-12 metų,

B grupė 11-14 metų,                                       B grupė 13-15 metų,

C grupė 15-19 metų,                                       C grupė 16-19 metų,

D grupė instrumentiniai kameriniai ansambliai be pianisto ir fortepijoniniai ansambliai

Dalyvio amžiaus riba 2013-03-15 Esant skirtingam ansamblio dalyvių amžiui, grupė

parenkama pagal vyriausią atlikėją (išskyrus konkurso D grupę).

2.2 Galimos įvairios kamerinių ansamblių sudėtys (duetas, trio, kvartetas ir kt.). A, B, C, grupėse būtinas pianisto dalyvavimas.

2.3 A, B, C,  grupių festivalio ir konkurso dalyvių pasirodymas vyks abėcėlės tvarka pagal       pianistų pavardes, D grupės pasirodymo tvarką nustato organizatoriai.

2.4   Konkurso dalyvių pasirodymą vertins žiuri, kurios narius kviečia organizacinis komitetas.

2.5   Visos perklausos viešos.

2.6   Festivalio dalyviai atlieka vieną laisvai pasirinktą kūrinį.

A grupė – iki 4min.

B grupė –  iki 6min.

C grupė –  iki 8min.

Konkurso A ir B grupės dalyviai atlieka du, C ir D grupės du – tris skirtingų epochų

kūrinius. Rekomenduojamas XX-XXI a. kompozitoriaus kūrinys.

A grupė – iki 7min.

B grupė – iki 10min.

C grupė – iki 12min.

D grupė – 7-12min

Džiazo muzikos festivalio tvarka

3.1 Dalyvių amžius iki 19 metų. Į amžiaus grupes atlikėjai neskirstomi.

3.2 Galimos įvairios ansamblių sudėtys (instrumentiniai, vokaliniai, mišrūs).

3.3 Ansamblio pasirodymo trukmė iki 12 min.

3.4 Festivalio dalyviai atlieka laisvai pasirinktas kompozicijas džiazo stiliuje.

3.5 Ansamblių pasirodymų eilės tvarką nustato organizatoriai.

3.6 Džiazo festivalio žiuri kviečia organizacinis komitetas.

Prizai ir apdovanojimai

4.1 Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomantų ir laureatų diplomais ir specialiais prizais.

4.2 Visi festivalio dalyviai ir jų mokytojai apdovanojami padėkos raštais.

4.3 Organizacijos ir privatūs asmenys gali steigti specialius prizus.

Organizatoriai

Direktorė                                                                     Laimutė Užkuraitienė

Direktorės pavaduotojos ugdymo reikalams               Leokadija Buchmalecienė

Irena Karsokienė

Fortepijono skyriaus vedėjai                                       Jūratė Bundzaitė

Algimantas Velička

Džiazo ir populiariosios muzikos skyrių vedėjai         Arūnas Navakas

Rimantas Jurkonis

Fortepijono skyriaus mokytojos                                  Galina Jaruševičienė

Tel. 8(5)-2311106

Mob. tel. 861421107

Skaistė Šuminienė

Tel. 8(5)-2448007
Mob.tel. 868620538